Ranil, a Napisten követői

Dwoonok Yneven

 

A dwoonokról a P.sz. IV. századi dorani krónikákban tesznek először említést, ekkortájt a Fendor-tenger északi területének lakói. Első ynevi otthonuk a Ziron-hegység fennsíkja Kurnagal lehetett. Felépítették Ranil templomát, Városuk neve Raghassi lett, a Vadon Fénye. A fejlődő közösség végzetét a tör­ténetek szerint egy nagy földrengés okozta. Ezt követően fokozatosan keletre vándorolva értek el a Pidera-hegység és a Dainbol-hegység által ölelt Vinali-medencébe, a VI. század elején, ekkora számuk már jelentős volt és ütőképes haderővel rendelkeztek.

 

Kezdetekben helyüket keresve, összeütközésbe kerültek mind északi, mind déli szomszédjaikkal, de ez segítette elő a hűbéri társadalom és a lovagrendek kialakulását. Több évszázados széttagoltság után a főpapok tanácsa királlyá választotta az Assuehte ház fejét, aki inkább szolgálta népét, mint uralkodott felette. A toroniak az általuk kirobbantott III. Zászlóháborúban lerohanták a dwoonokat, és elpusztították fővárosukat Tiarnielt, a királyi családot kipusztították. A vereség után a Naplovagrendek hosszas viták után megalapították a Naptanácsot és a Ranil rend nagymesterére ruházták a vezetői hatalmat (régens). A belső torzsalkodások azonban továbbra is folytak, melynek során a kisebb rendeket bekebelezték az erősebbek. Végül a három nagyobb, de különálló tartományt P.sz. 1514-ben vérrel és vassal egyesítette a Ranil rend. Megalakult a Dwyll Unió, az Igazak Szövetsége. Az Északi Szövetséghez 1678-ban csatlakozott a Dwyll Unió. Felépül az új főváros Davalon, itt található a központi Naptorony. Az or­szág védelmi rend­szerét százegy Naptorony alkotja.

 

A Dwyll Unió területén kizárólag Ranil isten temp­lomait találhatjuk meg.

 

Naplovagrendek

 

A Szent Tűz lovagrendet Ranil Véré­nek is nevezik. A nyugati tartományok. ­mindegyikében rendházzal bír.

A középkeleti és déli tartományok vezető rendje a Sa­sok lovag­jai.

A keleti tartományok fő lovag­rendje az Igaz Akarat lovagrend.

Lentebb megismerhetjük egy-egy tagját mindegyik lovagrendnek.

 

Dwoonok kártyán

 

Az első dwoon kalandozók ultralapok voltak, kevesen gondolnák, hogy először egy BoszorkányBoszorkány és egy ErdőjáróErdőjáró jelent meg, később az Ezüst Shajaur hordozójaEzüst Shajaur hordozója.

Észak Lángjaiban jelent meg a 7. Vörös Hadúr7. Vörös Hadúr, a NaplovagNaplovag és Davalon erődítményeDavalon erődítménye.

Geofrámia-Shulur VárnagyVárnagy

A Kóborlások kiegészítőben Ranil főpapjaRanil főpapja és a Szent Tűz lovagrend NagymestereSzent Tűz lovagrend Nagymestere.

A Zászlóháborúban 10 lap kapcsolódott a dwoonokhoz (5 laptípussal), mint az Igaz Akarat senjeIgaz Akarat senje, FényúrFényúr.

Utoljára a Kárhozat Szilánkjaiban jelent meg két NapvérNapvér FegyverzetesFegyverzetes kalandozó.

Korfordulón jelenleg nincs dwoon kalandozó, de már nem sokáig.

 

Nézzük Ranil új híveit a kártyán:

 

5 MP Igazság bajnoka
Dwoon, az Igaz Akarat lovagrend tagja, Ranil-hívő
PAP/Paplovag
3.szintű Rend jellem pszi Szférák: Lélek, Természet
Hadrend, Heraldika, Lovaglás
F:9 A:6 M:6
VÖRÖS HADTEST
[állandó képesség] Játékosa fegyver, hadszer, pajzs, páncél és sisak
felszerelései leidézésének MP-igénye 1-gyel csökken.

 

Új képzettség, VÖRÖS HADTEST, Felszerelések olcsón.

 

6 MP Örök Tűz védelmezője
Dwoon, a Szent Tűz rend tagja, Ranil-hívő
PAP-Paplovag
4.szintű Rend jellem psziSzférák: Lélek, Természet 
Heraldika, Taktika, Veszélyérzék
F:9 A:6 M:7
VÖRÖS HADTEST
Jelenbe kerülésekor játékosa kikereshet Jövőjéből
egy nem nevesített dwoon kalandozó lapot.

[állandó képesség] Sérültből éber helyzetbe fordul a visszaforgatás lépésben,
ha játékosa irányít Dwyll Unió helyszínű építményt.

 

Kikeresi egy társát és pókhálópókháló már nem lesz, valamint éber lesz minden körben, ha van helyi építményünk.

 

 

3 MP Sasok rendjének tíznagya
Nurweeni dwoon, Ranil-hívő
PAP-Paplovag
2.szintű Rend jellem pszi Szférák: Lélek, Természet
Hadrend, Heraldika, Lefegyverzés
F:8 A:6 M:6
VÖRÖS HADTEST
[állandó képesség] Játékosa építményeinek FAL-a 1-gyel nő.
[állandó képesség] Ostrom manőverek kezdeményezésének MP-igénye mindenképpen 1.

 

 

Plusz fal saját építménynek mindig jó (Palota 4-es Fal!Palota 4-es Fal!), RancidiasRancidias bandája nem fog ingyen ostromolni!

3 MP Ranil szolgája
Dwoon, a Napkorong prédikátora, Ranil-hívő
PAP/HARCOS Pap/Harcos
1. szintű Rend jellem pszi Szférák: Lélek, Természet
Ékesszólás, Heraldika, Lélektan
F:8 A:6 M:7
VÖRÖS HADTEST
[állandó képesség] Ha akadályozó manőverbe kezd, alapszintje 2-vel nő a forduló végéig.
[1állandó képességegyszeri képesség] Célpont kalandozó gyógyul 1 szintet, vagy gyógyul 1 alapszintet.

 

Védekezéskor +2 alapszint, amit az amund szövetségesamund szövetséges sem szed, és gyors hatású gyógyítás akár alapszintvesztésre is (Domvik akarattalDomvik akarattal akár duplán is).

 

Végül nézzünk egy akciólapot, egy kardot melybe egy korábbi Nagymester lelkét kovácsolták.

 

2 MP Rawoon
Dwoon varázstárgy, az Angyalkardok egyike
ID: Végleges AT: Varázstárgy F: Sor S: –
Közelharci fegyver
Csak dwoon kalandozóhoz csatolható.

[harci képességegyszeri képesség] Célpont káosz vagy halál jellemű kalandozó elfordul.
[harci képességegyszeri képességelforgató képesség] Viselője támadásdobást tesz. Ha sikeres,
akkor célpont ellenséges frontember sebződik 2 szintet.
Szúrás és Vágás típusú közelharci támadás akciólap leidézésének minősül.

 

Igazság bajnoka olcsósítja, kezdésként kifordítjuk az ellenfél boszmesterét, aztán leütjük a frontembert, majd végzünk vele is.

 

Összefoglalva Rend a lelke mindennek, várjuk a kiegészítő elemeket, hogy összeálljon a kép, miért is lesznek erősek a dwoonok akár az új PLEV-en, akár korfordulón. (Aquir szerint komolyan büntetik majd a sikertelen manővereket, akárcsak a Kóborlásos kalandozók)

 

Zsolt as. Raven