Orkok fehérben … illetve vörösben

ALBÍNÓ ORKOK INDULNAK ROHAMRA A VÖRÖS LOBOGÓK GYŐZELMÉÉRT!? KI ŰZ ILY SÖTÉT TRÉFÁT?

Bízz maga DARTON, a HALÁL és a HUMOR ynevi istensége!

 

De ne rohanjunk előre!
Bemelegítésnek egy rövid, korokat és forrásokat átívelő ork történelem:
Emlékeztek, amikor először csaptátok fel a BESTIARIUM 178. oldalát? Ejnye… Rég volt? Vagy a Kalandmester sosem engedte meg?

Bizony itt az orkok még J.R.R. Tolkien sztereotípiáját hozzták: “Félig állatok, félig emberek – mocskosak és büdösek; barlangokban, föld alatti járatokban élnek.”
Egyszeri, levadászandó (max. 30 Tp-t hozó) bestia mivoltukat csak kissé árnyalta a Harcosok, Barbárok, Gladiátorok kiegészítő, amikor háborúba vonulásuk rendjét és a gro-ugoni rendszerű gladiátorviadalt ismertette.

Mindeközben a kártya is fukarul bánt az orkokkal, hisz a Premier kiadásban csak egy regénybe illő küldetésreküldetésre futotta.
De nem kellett sokat várni, hisz az Észak Lángjaiban jött a toroni gladiátorunktoroni gladiátorunk és mivel a dratonita pakli (AirunAirun, AlexAlex, a paplovagjukkalpaplovagjukkal és küldijükkelküldijükkel) a kezdetektől jelen volt, hamar jött az erősítés is:
A FEHÉR ORKA FEHÉR ORK!
Később pedig egy újabb neves paplovagegy újabb neves paplovag tartotta meccsben a Hallgatag Úr seregét.

Míg az orkok ügyét a szerepjátékban Summarium lendítette előre, addig a kártyában a Geofrámia:Gro-Ugon minikiegészítő hozott áttörést.

Geofrámia: Gro-Ugon

Inenntől nem volt megállás, az ynevi orkok kaptak egy kis indián-romantikát és szinte nem volt kiegészítő a kártyában, ami ne szánt volna legalább pár lapot Orwella teremtményeire.

Mi viszont maradjunk szigorúan a fehér ork vonalon, amely lap természetesen nem maradhatott ki a nagy sikerű PREKONCEPT-DARTONITA csomagból sem:

Prekoncept

És szaporodának vala:
a Kránrontóa Kránrontó;
a gaug gyártóa gaug gyártó;
az egyik Fogasszentaz egyik Fogasszent

Álljunk meg egy szóra! Honnan is származnak ezek a Rend jellemű, furcsa irhájú, Dartont istenítő kreatúrák?

“A vörös fürtű férfi, aki mélázva hallgatta őket, hirtelen felegyenesedett.
– Nézzétek!
A tűzfal megnyílt, hogy utat engedjen néhány botorkáló alaknak, s dühödt mordulással zárult össze a hátuk mögött.
Al Marem nagyot nyelt, és leárnyékolt szemmel meredt a ragyogásba.
A közeledők emlékeztettek ugyan a Vérfakasztó osztag túlélőire, de valamivel erőteljesebbek és sokkal világosabbak voltak náluk – egészen fehérek, ami azt illeti, bundájuk akár a legnemesebb aszisz abaraké, karmaik és agyaraik szénfeketék, szemeik vöröslő karbunkulusok a hollószárnyívű homlokcsont alatt.
Harcra termett bestiáknak látszottak, s csak úgy áradt belőlük a végső formákért felelős Darton igézete.
Az, aki azelőtt Aglúg volt, most is az élen haladt, az egykori Büdösdög árnyékként követte – egyszerre értek a tűzfény határára, teleszívták tüdejüket az éjszakai levegővel, s fejüket hátravetve a nagy ős; a Farkasszellem vérfagyasztó üvöltését hallatták.
– Legyen Honorius – dünnyögte a kahrei. – Apám, ha megtudja, biztosan megérti majd…
Al Maremet pillanatnyilag más foglalkoztatta. Áhítattal közelített fehér orkjaihoz, megnyitotta szellemét a kozmosz áramai előtt – és megborzongott, ahogy a bosszúvágy, akár egy balzsammal felkent áldozati tőr, a szívébe döfött.
Gondolatban már messze járt: vasba öltözött, izzó vörös szemű sokaságnak parancsolt, fehér ork halálosztag élén hágott Rowon sáncaira, zászlótartóstul hasította ketté a császári Vihargárda lobogóját egy komor erőd falainál: … de mert nem csak vezér volt, hanem próféta is, tudta, milyen hosszú és rögös az út, mely a kiteljesedésig vezet.
Kezét nyújtotta híveinek, s míg a következő raja máglya felé tartott, visszavezette őket saját világába, hogy a Dartontól nyert lélek mellé célt, az ösztönökhöz tudást és hitet adjon nekik.”
– idézet Wayne Chapman: Prófécia című novellájából –

4 Mp Hallgatag talpas
Dartonita fehér ork, az első assente tagja
HARCOS/Harcos
3 Szint REND jellem
Lesvetés, Pusztítás, Taktika
F: 9, A: 5, M:5
[állandó képesség] Küldetés megoldás manőver során, az akadálylapok aktivizálása fázisban az ellenfél legfeljebb 2 akadálylapot aktivizálhat.
[állandó képességharci képesség] Ha zúzás típusú közelharci támadás akciólappal sebez, játékosa húzhat 1 lapot.

ÁHÁ! Szóval maga a Lelkek Bírája adott új célt a Doardon-hegység ork törzseinek, ráadásul egy hatalmas kheeb-thuuethkheeb-thuueth legyőzése után.
(Hisz ne feledjük Amhe-Ramun már rég óta neheztel Airunra és Alyrra! – Hopp! és meg is volt az átkötés a Kékarcú kiteljesedésétől a Lobogók Hatalmáig 😀 )
DE HOGY KEVEREDNEK EZEK A XIV. ZÁSZLÓHÁBORÚ SORSFORDÍTÓ CSATAMEZEJÉRE, DAVALON MELLÉ?

Haditudósítás:
P.sz. 3692, A Tűz és Fény hónapjai: Áldozat hava – A Doardont és az Ediomadot elválasztó völgyben sereggé egyesülnek Airun al Marem fehér orkjai és Alex nehézlovassága, hogy északkeletnek vegyék az irányt. …ja és a fehér orkok warglovassága is…

4 Mp Fehér ork warglovas
Dartonita, a Hallgatagok törzsének felderítője
HARCOS/Harcos
2 Szint REND jellem
Lesvetés, Nyomolvasás, Pusztítás
F: 9, A: 6, M: 5
Jelenbe kerülésekor játékosa Kezébe vehet egy [b]Fekete wargot[/b] Cserepaklijából.
[állandó képességegyszeri képesség] Jövőbe kell keverni. Semlegesít célpont legfeljebb 1 MP-értékű eseménylapot, varázslat akciólapot vagy akadálylapot.

(Hopp! hát ezért lehet a bontott paklis versenyen Fekete wargotFekete wargot szerezni!)

P.sz. 3692, A Tudomány hónapjai: Ifjak hava – Davalon alatt, Sagrahas mezején bontakozik ki a XIV. Zászlóháború első nagy ütközete,amelynek döntő akkordja Rosanna seregének megérkezése és a maremita had (Barlangi Szent Jakhúl első megjelenése) meg a Dal Karnelianok falanxának csatlakozása a Vörös Hadurakhoz, így az Unió fővárosa nem került az ellenség kezére, a gro-ugoniak a kenzali hágóhoz, a toroni/rowoni seregmaradékok a Feketegáthoz vonulnak vissza.

Lássuk ki is harcolt az első sorban a toroni légiósok és a Csonttörők orkjai ellen:

6 Mp Fehér varjú
Dartonita fehér ork, az első assente deceoja
HARCOS/Harcos
4.Szint REND jellem
Lesvetés, Pusztítás, Taktika
F: 10, A: 5, M:5
[állandó képesség] Ha küldetés megoldás manőver során a csapatban van, akkor csak az adott küldetéshez csatolt akadálylapok aktivizálhatóak.
[2harci képességegyszeri képességelforgató képesség] Támadásdobást kell tennie. Ha sikeres, akkor célpont ellenséges frontember sebződik X szintet. X = a játékosa által irányított dartonita kalandozók számával. Zúzás típusú közelharci támadás akciólap leidézésének minősül.

(Hopp! hát így lehet teljesíteni a bontott paklis versenyen a Varjak lakomáját (8. kihívás: Ölj meg egy kalandozót a Fehér varjú képességével!)!)

Ha már lakoma, lássuk hogy is néz ki egy ilyen ZÚZÁS a szerepjátékban:
A Varjúvecsernye küzdőstílust a szakadár Dartoniták fejlesztették ki, amelynek jelentős részét a keleti barbároktól vették át.
Az általános lovagi lovasharctól eltérően a gyalogos küzdelmet részesíti előnyben. Nagy átütőerejéről híres, de csak az Airunt követő paplovagok oktatják. Használója körönként egyszer támadhat, választott kétkezes fegyverével.
Félelmetes stílus, amely iszonyú megpróbáltatást ró a fegyverre, így minden sikeres találat után esély van a fegyver eltörésére.

Hát így! Van kérdés?

Jó-jó értem én!

 

 

Hiányoljátok a háttértámogatást?
Egy bitang paplovagot…

 

 

…aki uralja az ereklyeereklye erejét…

 

 

 

Tudjátok mit! Kaptok még egy fehér orkot!

8 Mp A Varjútotem őrzője
Dartonita fehér ork, a Hallgatagok törzsének bajnoka
HARCOS/Harcos
5 Szint REND jellem
Lesvetés ll, Pusztítás, Taktika
F: 11, A: 5, M:6
MP-igénye annyival csökken, amennyi fehér ork kalandozót irányít játékosa.
[állandó képesség] Játékosának zúzás típusú közelharci támadásainak MP-igénye 1-gyel csökken.
[állandó képességegyszeri képesség]A képesség akkor aktivizálható, ha játékosának egy fehér ork kalandozója megoldott egy küldetést. Célpont [b]Törzsi totem[/b] kap 1 SZP-t.

HOGYMI!? TÖRZSI TOTEM?!

bizonybizony

Kapiskáljátok már a koncepciót?
Új horda növekszik harcról harcra a zászlóháborúk vérzivatarában!
Légy TE, aki irányt mutat nekik!

ZÁSZLÓBONTÁS:
2019. MÁJUS 11., 10 Minutes Bistro, 9:30
https://mk.deltavision.hu/versenyzes/lobogok-hatalma-bontott-paklis-verseny/