Hon(vissza)foglalás maremita módra

„Az irgalom nem az enyém, az irgalom Dartoné, de veled kivételt teszek!”

Hangzottak a későbbi Irgalmazó Szent Sellion maremita hadnagy szájából eme szavak, amikor P.sz. 3693-ban maroknyi emberével elfogta és kivégezte a toroni Vihargárda tíz tisztjét és harminchárom szabadosát. A tiszttel, akinek kegyelmet adott, végignézette, ahogy a másik negyvenkét társának fejét veszi, majd a levágott fejeket vele rakatta gúlába egy szekérre. Utána ráparancsolt az irgalmat kért tisztre, és útnak indította a szekérrel Shulur irányába.

… és a hóhérok bizony fehér orkok voltak, akik jeleskedtek a gerillaharcokban Daibol-hegység terepviszonyai között.

ZENE ÁLLJ! ELÉG A BALLADAI HOMÁLYBÓL! IDEJE PAKLIT ÉPÍTENÜNK!

Kezdjük a toronyszintekkel! Előljáróban annyit elárulhatok, hogy albínó orkjaink bizony Diadalpontok gyűjtögetésével segítenek minket győzelemre, Darton nagyobb dicsőségére!

A horda felduzzasztása mellett a harcban sem fognak alul maradni, így bátran küldhetjük egyiküket a KüzdőverembeKüzdőverembe fordulónként egyszer. Érkeznek majd a küldetések is, no meg az ismeretlen területek felderítéseismeretlen területek felderítése az ő reszortjuk a Airun seregében, így rendezzünk be egy TérképszobátTérképszobát is ősöreg tornyunkban. Végül egy kis újdonság, hisz tudjuk Arel nem válogat, segít a harcban élen járóknak még akkor is ha a Hallgatag Úr hívei:

Állítsuk össze portyázásra, illetve halálosztásra termett osztagunkat

Hallgatag talpas
Fehér varjú
Fehér ork warglovas
A Varjútotem őrzője

Nem rossz, de valakik még hiányoznak. Ha már oly sok orkunk fog pástot érni, ideje TÖRZSSZÖVETSÉGBE kovácsolni őket. Egy ilyen horda híre pedig vonzza a kalandvágyó niarei orkokatniarei orkokat is.

 

“P.sz. 3695-ben a Vinali-tónál zajlott csatában az északiakkal egyesült sereg csatlakozott a Gashín menti csatában győztes (a rhíni és gedaga-yggyri légiókat elpusztító) ereni és gianagi csapatokhoz, de a sereg a visszavonuló Karnelian falanxszal lett teljes, és persze az újfent csatlakozó Alyrral és a dorani adeptusokkal. A többhetes öldöklő csata forgatagában ismét megjelent Jakhúl, sőt, ezúttal Darton egyik küldötte, a Sötét Angyal is.

 

 

 

0 MP Darton tréfája
Harcos, Paplovag
ID: Pillanat AT: Támadás F: Harc S: X
Daetonita gyors hatásként leidézheti.
X= a leidéző kalandozó aktuális szintjével.
A leidéző kalandozót fel kell áldozni.

Repertoárunkból ki ne felejtsük eme gyöngyszemeket:

VagdalkozásVagdalkozás,

Féktelen csapásFéktelen csapás,

Nemzetségfő pörölyeNemzetségfő pörölye

 

A maremiták újfent a Vihargárdával szemben tűntek ki, és a Sápadt Légiók Csontgárdájának teknősös lobogóját is ők emelhették a magasba. Airun és Alex maga vágta le III. Zorkast rowoni elit testőrségét, és üldözte a megáradt folyó hullámsírjába a Hatodik Fekete Hadurat lobogóstul.”

HOHÓ! NADE AZT HOGY MAGYARÁZOD, HOGY A PAPLOVAGOK HÁTASAI NEM VADULNAK MEG A FEHÉR ORKOK ÉS A WARGOK JELENLÉTÉBEN?

Kedves barátom! Darton és az ő prófétája mindenre IS gondol, így Airun kifejlesztett egy olyan ráolvasást, amit minden paplovagja rábocsájt a harci ménjeire a csaták előtt és, így azok ha nem is szívesen, de rezignáltan vonulnak hadba a ragadozókkal!

NA UGYE HOGY A MAREMITÁK A LEGKEMÉNYEBB!? 😀

“Még ki sem hűltek a tetemek a harctéren, amikor a Szentháromság III. Dagatere, Erigow Nagyhercege, a Vörös Lovagrend nagymestere, az Első Vörös Lobogó hordozója elé járult, és közölte vele, hogy a maremita rend lezártnak tekinti a zászlóháborút, és saját hatáskörében egyenesen Rowon ellen vonul. Hozzátették még, hogy a hadisarcból tetemes részre számítanak. A Nagyherceg igazi lovagként mondott köszönetet a segítségért és becsületszavát adta a jutalomra.”

2 MP Rowon erődítményének visszafoglalása
Rowon
– [i]Dartonita[/i]
– Fehér ork
– Rowoni + Stratégia II
3 DP AKADÁLYOK 4
[egyszeri képesség] Játékosa 1 MP-vel kevesebbért leidéz egy fehér ork kalandozó lapot. Fordulónként egy játékos egy ilyen képességet aktivizálhat.. A képesség megoldott küldetésként is aktivizálható.

“Több hónapos menetelés után végül elérték Rowont, de a Hercegség védelmét biztosító zsoldossereg nem adta vérét bukott kenyéradóikért, és átengedték a székvárost, sőt, sokuk csatlakozott Darton ügyéhez.”

(igen jól látod, ő maga Vaskezű Alex 😉 )

 

P.sz. 3697: Stabilizálódott az Északi Városállamokban a politikai helyzet, a fehér orkok nagy részét a környező vidékeken telepítették le, de sokuk került délre is, avagy más északi erősségekbe, kiképzőtisztnek. Alex maga köré gyűjtötte a legrátermettebbeket, és délen a Manifesztációs Háborúból is kivették részüket az amundok ellen. A Vaskezű közel harminc év után teljesítette be bosszúját, és az egyik Amhe-démon elpusztításában is részt vettek, kitartva egészen a harcok végéig (3703).

Egy éven belül Airun nyolcszögletű aranypénzt veretett Rowonban. Ez évben épült fel a főtemplom és megnyitotta kapuit a Kacagó Varjúhoz címzett Nagyfogadó is.

P.sz. 3700-ben Alyr és tanítványai befejezték a hosszas szertartást, amivel Rowont az Örök Alkony Birodalmává tették. A nekromanták berendezkedését mi sem mutatta jobban, mint a környék mocsaraiban egyre gyakrabban felbukkanó kísérletek végeredményei.

A század első évtizedében a maremita irányzat terjedésnek indult északon is, hisz, ahol fellángolt egy konfliktus, ott Darton fekete vértes szolgái máris megjelentek, és bizony az uralkodók ritkán maradtak hálátlanok. Így jöttek létre rendházak Dakh és Garkan keleti határain, Davares utódállamaiban, valamint Tiadlanban és Erenben is.

1 MP A Térítő hadainak összehívása
Rowon
– [b][i]Ariun al Marem[/i][/b]
– Fehér ork
– Dartonita Paplovag
3 DP AKADÁLYOK 4
állandó képesség Jelenbe kerülésekor játékosa kikereshet egy fehér ork kalandozó lapot Jövőjéből.

Ja hogy így lesz olcsón sok fehér orkunk! Azért a falka esélyeit javítsuk még egy cseppetmég egy cseppet a harcokban és bizony az elénk tornyosuló akadályok elé is jó ha tudunk dobni egy-egy koloncotegy-egy koloncot.

 

Szép történet! De mi adja meg a pakli igazi átütő erején?

Ha figyelmesen olvastatok, feltűnhetett, hogy többször említettem szenteket a lovagrend történetében. Valóban a dartonita kultuszban is fontos szerepet játszanak a szentek, de nem annyira az isten egyes aspektusainak megtestesítőiként, mint inkább hősökként, akik életvitelükkel példaként szolgálnak a híveknek.

A maremita szentek két csoportra oszthatók, így beszélhetünk a Hallgatagok fehér ork törzséből kikerült fogasszentekről és az újkori szentekről, akiket a 3700-as évek elejétől emelt fel a Rend.

Lássuk ki ez a négy hírhedt fehér ork:

Vascsuklyás Szent Aglúg

Barlangi Szent Jakhúl

Kránrontó Szent Kashuka

Falmelléki Szent Büdösdög

(részletesen itt olvashattok róluk: https://dartonlovagjai.blog.hu/2012/02/01/darton_szentjei)

Miként is jelennek meg ők a kártyában? HÁT SZÖVETSÉGESKÉNT!

Fogasszentek
A Hallgatagok törzsének héroszai
Feltétel: Dartonita kalandozó
SZP: 4
[állandó képesség] Ha játékosa Cserepakliból kalandozó lapot keresne ki, akkor ehelyett dartonita kalandozó lapot kell kikeresnie Jövőjéből.
[állandó képesség] Fordulónként egyszer, ha játékosa feláldozna egy fehér orkot, akkor ehelyett nem áldozza fel.
[szövetségpontállandó képességegyszeri képesség] Célpont dartonita kalandozó kap +2 alapszintet a forduló végéig.
[szövetségpontállandó képességegyszeri képesség] Célpont [b]Törzsi totem[/b] kap 2 SZP-t.

No ezt már nevezem tempónak!

Barbár legyen a talpán, aki meg tudja állítani Darton ork harcosait a diadal felé vezető úton!

Mondjuk ha már nem neves szövetséges, akkor kutassuk fel meccseink elején a KrónikásokatKrónikásokat és, hogy biztosan találjunk támogatást ne hagyjuk otthon kedvenc totemünkettotemünket és kössünk hosszútávú szerződést a Játékmesterek céhévelJátékmesterek céhével.

Végezetül NÉHÁNY INTELEM!

Tiszteld a rangban feletted állókat, de ha méltatlanná válnak, váltsd le őket!

Az élet szent; kioltására csak a védelmében vetemedj! A halál szentebb; ne tartóztasd, ki megtérni igyekszik!

Tedd gazdaggá a Hallgatag Úr házát, de legalábbis élj úgy, hogy gyermekeid gazdaggá tehessék!

Légy türelmes más hitekkel, ha ők is türelmesek veled, de ha nem, te üss először!

Hagyj másokat akaratuk szerint élni, ha ők is hagynak téged, de ha nem, elsőként vonj pengét!

Gyűlöld Orwellát minden megnyilvánulásában, mert ellenséged ő; aki pedig a szolgálatába áll, már túl sokat élt ezen a földön, segítsd a Sötét Úton Járók közé!

 

Csatlakozz te is Darton híveihez!

https://dartonlovagjai.blog.hu/2014/06/02/airun_al_marem_es_a_feherork_sereg

 

Adzsan al Hagmerk, a kardtáncosból lett maremita lovag