Vorthos áldozata

Múlt héten megismerkedtünk két szereplővel, akik ellentétes irányból szemlélik a kártya világát. Melvin a kártya értékeiből, és képességeiből, míg Vorthos a kártya hátteréből indult ki. Mindkettőjük laptervezési metódusa hagy maga után kívánni valót. Lássuk, milyen tanácsokkal segíthetünk Vorthosnak, ha kártyatervezésre adja a fejét!

A múlt heti cikkben felmerült a kérdés, hogy Vorthosnak, vagy Melvinnek van-e igaza. Nos, igazából mindkettőjüknek, és egyiküknek sem, hiszen végletes a gondolkodásmódjuk. Ahhoz, hogy egy használható lapterv szülessen együtt kell dolgozniuk, vagy tanulniuk egymástól.

Vorthosnak bizony sok áldozatot kell hozni, ha kedvenc hőseit nem csak hangulatosnak, de játszhatónak is szeretné látni a kártya világában. Ahhoz, hogy egy lap élvezhető legyen, nagyon sok szűrőn át kell, hogy menjen:
– A szöveg legyen minél könnyebben értelmezhető!
– A lap képességei/hatásai legyenek az aktuális játékkörnyezetben hasznosak, de ne túl erősek, és ne gyengék!
– A lap képességei illeszkedjenek a kiegészítőhöz és ritkaságához! (Ultráknál nincs ilyen kritérium, de a végleges lap ereje nagyban befolyásolja, hogy hol lesz osztva.)
– Végül, de nem utolsó sorban a lapnak hangulatilag is illeszkedni kell a játékba, és a világba. (Ezeket a feltételeket Vorthos rögtön a lap tervezésének kezdetén teljesíti. Bővebben a következő heti cikkben fejtem ki hogyan…)

Hogy lássuk a folyamatot Vorthos szemszögéből vegyünk egy példát! Tegyük fel, hogy Vorthos meg szeretné tervezni a Százkarmú Erragal nevű lapot! A hátteret könnyedén kidolgozza. Pillanatok alatt megvannak a kalandozó alapképességei, színesítő szövege, kasztjai, igaz neve, nyelve és képzettségei. Némi gondolkodás után az is eldől, hogy Erragal 7-es szintű lesz, mivel átkozott fegyvere irtózatos hatalommal ruházza fel, és halál jellemet kap, hiszen a regény alapján láthatóan ebbe az irányba torzult a jelleme.

Miután ezekkel megvan, Vorthos a képességeken kezd agyalni. Alapvetően a Százhalálhoz szeretné kötni a kalandozó képességeit, és első próbálkozásra a következő laphatást és képességeket ötli ki:
Leidézése után Jelenbe kerülésekor játékosa kikeresheti Jövő paklijából a Gae Bholgátés Kezébe veheti azt.
[állandó képesség] Ha asztrálja csökkenne, akkor ehelyett annyival kevesebbel csökken, amennyi az aktuális szintje. Ha ekkor nem csökkent az asztrálja, akkor éberbe fordul.
[állandó képesség] Ha a Gae Bholgát Kincs küldetésként oldja meg éberen tér vissza Sorába.

A képességeket először nem is így, hanem sok helyen helytelenül írja le, de némi utánanézés, és összehasonlítás után a fenti eredményt kapja. A lap valóban hangulatos. Vorthos további hangulatképességeken töri a fejét, mint például +sebzés elfek és aquirok ellen, de ekkor véletlenül eljut hozzá a fentebb taglalt követelményrendszer.
Elégedetten tapasztalja, hogy a háttérkövetelményeknek megfelelt a lapterve, mégis elszomorodik, mikor a többi követelménynél sorra elbukik:
A laphatás és a második képesség szövege még elég jól értelmezhető, de az Erragal mazochizmusát megjelenítő első képesség nagyon bonyolult, és még szabályproblémákat is felvet.
A lap képességeinek szinte semmi haszna a jelenlegi játékkörnyezetben. Azon kívül, hogy jól forgatja kedvenc fegyverét semmit nem tud, és valószínűleg elég nehézkes lesz vele játszani. A lap mitikus ritkaságba készül, de sajnos semmi újdonságot nem mutat, és játékerejeis elég gyér egy ilyen ritkaságban.

Vorthos hosszú napokon keresztül töri a fejét, hogyan feleltesse meg a három kritériumnak laptervét, majd fáradtságos munkával a következő két képességre jut:
[állandó képesség] Amikor Ereklye Varázstárgyat csatolnak hozzá és annak viselőjelesz, akkor éberbe fordul.
[állandó képesség] Alapszintje és alapképességei nem csökkenthetők.

Mint láthatjuk a képességek sokkal egyszerűbbek, és jobban értelmezhetőek.
Játékerőben sincs velük gond, csupán a kalandozó MP-értékét kellett az átlagosnál 1-gyel magasabbra állítani az agresszív tempóképesség miatt, így nem lesz irreálisan erős, más szóval broken”. Ekkor még meg sincs az ereklye szett, mégis már jól játszható kalandozót kaptunk, aki ráadásul az aktuális játékkörnyezet leggyűlöltebb gyilkolási módjaitól is védve van. Ilyen eddig még nem látott és legendás erejű képességekkel már bátran nevezhetjük Erragalt mitikusnak.

Nézzük, mit kellett beáldoznia, ehhez Vorthosnak az általa elsőként elképzelt képességek hangulatából! Nos, szinte semmit:
A képességek ugyanúgy védik a Százhalál átkától, sőt további hatalommal ruházzák, fel, amiket egy ilyen szörnyfegyverrel felszerelt hőstől nem sajnálunk.
Őrületét és megszállottságát tökéletesen jelképezi éberbe forgató képessége, és ne feledjük, hogy a regényben nem csak a Gae Bholga volt az egyetlen ereklye, amire szert tett, hanem volt például saját égi hajója, és mágikus kötele is!
A laphatását talán sajnálhatjuk egy kicsit, de túlzsúfolta volna a szövegdobozt, és az új laphatással már talán túl erős is lett volna.

Így sikerülhet némi áldozattal – többletmunkával – hangulatos, és mégis jól játszható lapottervezni, ha a háttérből indulunk ki.
Jövő héten is csatlakozzatok, hozzám, mikor Melvin egy jól megalkotott, ám név nélküli laptervéhez keresünk hangulatos hátteret!

– Liborion –