Tárnák mélyén Kadalról zeng az ének

Kalapácsok és csákányok zajától zengett a sötét alagút. Itt-ott kékes gombák világították meg a nedves sziklafalat. Nem nőttek ilyen mélyen természetes körülmények között. A törpék nagy gonddal termesztették és szoktatták őket évszázadokon keresztül, hogy a mélyebb régiók kemény, hideg kőzetein is megtapadjanak.
Númak Bárgon szakálláról kövér verejtékcsepp hullott a földre. A törpe hálát rebegett Kadalhoz és csókot nyomott ősöreg csákányának pengéjére. Nem csalták meg érzékei. Megtalálta amit keresett. Hangosat kurjantott, hogy jelezze a papoknak felfedezését. A hang hallatán a higanyszerű fém megremegett a gombák hunyorgó fényében, majd lassan Bárgon felé kezdett kúszni.
A bányász ugyan tapasztalt harcos volt, de álmodni sem mert volna arról, hogy valaha ilyen szent feladatra lesz méltó. Remegve esett térdre, ahogy a fémlassan felkúszott a testére, mintha meg akarná fojtani.
Beszélni, hatékony formát ölteni még nem tudott. Ahhoz Kadal felkentjeinek áldozatos munkájára volt szükség. Társát mégis megtalálta. Az egyszerű bányász, aki kivette ugyan részét a kalandokból hitetlenkedve nézte végig a mellkasán ezer kaccsal kúszó fémlényt. Fájdalmat érzett, ahogy a csillogó ércindák összekapcsolódtak testével, de ezt az árat készséggel megfizette.
Kadal papjának érkezését csupán akkor vette észre, mikor az karnyújtásnyira mögötte szent fényt idézett botjára, majd hitetlenkedve szemlélte a csodát. Végre megcsillant előttük a győzelem reménysugara.

Már hosszú évek óta csak építkeztek. Egyre mélyebbre és mélyebbre kényszerültek. A halott vulkán, melyben új város építésébe fogtak kellemetlen meglepetéseket tartogatott számukra. Több-tízezer goblint.
Az építkezést persze nem adták fel ilyen gyatra, korcs népségek kedvéért. Erősségeket emeltek, védelmi stratégiákat dolgoztak ki, és el-elhódítottak egy-egy föld-alatti csarnokot ádáz ellenségeiktől.
Mindhiába voltak azonban taktikai és technológiai fölényben, jelentős veszteségekkel kellett számolniuk minden összetűzés során, és bár minden derék törpe harcosért száz goblinnal fizettek a hegyi törzsek, nem lehetett felvenni a versenyt az egyre növekedő létszámú, és a törpék áldozatos munkáján élősködő hordával.
A Dógok újabb és újabb ötletekkel álltak elő, hogy győzelemre vezessék népüket. Egyre agyafúrtabb szinteket terveztek és építtettek meg a hegy gyomrában. Kiaknázták az ércszólítók által felfedezett óezüst teléreket, újabb tárnákat és még nagyobb Kal csarnokot vájattak a mélyebb régiókban.
A goblinok terjeszkedése és szaporulata sajnos nehéz döntésre késztette a hazájuktól elszakadt tariniakat. A vulkán északi oldalában élő idegen lényekkel kellett kényszerszövetségre lépniük. A tamarik szerencsére hű bajtársnak bizonyultak a hegyi törzsek visszaverésében, hisz az Ércek urának követői nélkül ők is kihaltak volna.
Ezek után papok egy csoportja érkezett Tarinból, a király parancsára. Kadal támogatásának hatása rögtön megérződött, de önmagában nem volt elég a fennmaradáshoz. A törpéknek meg kellett tisztelniük istenüket azzal, hogy kemény munkával és áldozatokkal adóznak a győzelemért. Megindultak a szintek átalakításai annak függvényében, hogy a goblinok épp melyik irányból próbáltak betörni a feldúlt város maradékába.
A legsúlyosabb akkor volt a helyzet, mikor két esztendővel az élőfém felfedezése előtt a gonosz lények egy hatalmas csapata betört a hegy szívében kialakított Kal-ba. Kadal sugallatára viszont az egyik hős pap kalapácsával és a Tárnákat rengető által adományozott hatalommal az ostromlókra omlasztotta a gyönyörű nagytermet, hogy a pusztítás nyomán egy évezredek óta rejtett varázserejű forrást tárjon fel hívei előtt. A goblinok sebeiket nyalogatva kotródtak vissza vackaikba, miközben az éltető víz talpra állította a súlyosan sérült harcosokat.

Mindennek a szenvedésnek azonban vége szakadt, hiszen Númak Bárgon, az egykor egyszerű bányász immár igazi hatalommal: élőfémmel felvértezve indulhatott az újabb csaták sűrűjébe, és felfedezése nyomán újabb és újabb törpék leltek szent segítőre a föld legmélyebb bugyraiban. A győzelem közel volt…

Tárna
Bástya
Végvár

3 Dóg
3 Lass tárnamester
3 Sóg ércszólító
3 Óezüst telér
2 Végvár
2 Tárna
2 Kal
3 Tamari járatai
3 Ifjúság forrása
3 Tiltott tekercs
3 Élőfém csatabárd
3 Élőfém teljesvért
3 Kadal akarata
3 Újáépítés
3 Kalapácslendítés
3 Fejszecsapás

A pakli magáért beszél: Építkezni kell benne, minél több törpét kitermelni, az egyszer használatos tornyokat pedig lehetőség szerint cserélgetni, és ezzel pörgetni a játékot. A törpékkel ilyen módon nem csak hangulatos, de hatékony játékot is folytathatunk, és megizzaszthatjuk ellenfeleinket, miközben túlnövünk rajtuk és kegyetlenül leostromoljuk, vagy elfogyasztjuk őket.
Élőfém kincseinket akár telérrel, akár kincskereséssel is kitermelhetjük, és választott hőseinkkel súlyos csapásokat mérhetünk az ellenfél Jövő paklijára.
Kadal akaratát igyekezzünk minél előbb a birtokunkban tudni, hiszen vele érhetjük el legerősebb harci kombónkat: Az ellenfél által éppen ostromolt toronyszint feláldozásával gyors hatásként leidézhetünk egy Ifjúság forrását 0MP-ért, miután egy drága hatással halálos sebet ejtett elé állított törpénken.
Ha esetleg szeretnénk még több lehetőséget az ellenfél ostromainak ilyen módú megakasztására, akkor a pakliba tehetünk még egy két Titkos termet is…

Jó játékot!

– Liborion –