Remény

Az alábbi gondolattöredékeket Varius Dahmentur magiszter, a Szarvtorony nekromantája jegyezte fel nagyjából 200 esztendővel ezelőtt egy ansiatis vizsgálata közben. Az egyes töredékek alatt az ő jegyzetei találhatóak, az írás végén pedig ő foglalja össze kutatásainak eredményét és aggodalmait.

1. Töredék: A Nevem Nihlentaal, a Sugalmak Rengetegének harcosa. Büszkén viselem szülőerdőm nevét, bár már évszázadok óta csak kietlen sivatag terpeszkedik az egykorvolt gigászi fenyves helyén. Mindent elemésztett az átkozott aquirfajzatok támadása. A fákat, az otthonomat, a hercegemet, és a családomat. A könnyek idejét éljük, de számomra mégis reménnyel teli ez a kor. Új vezérem, az Ikerhegyek ura teljes bizalmamat élvezi, és bízom benne, hogy nagy szerepe lesz fajunk győzelmében az aquir gyilkosok felett.

Jegyzet: Mint láthatjuk az alany már évszázadok óta kapcsolatban állt a lelkét végül élő halálra ítélő aquirok népével, akik a másodkorban sokkal számosabbak voltak, mint a mi időnkben. Elpusztított otthona valószínűleg a mai Tongoria területén, vagy egy olyan vidéken feküdhetett, melyet azóta elnyelt a Quiron-tenger. Már írásos utalás tudomásunk szerint nem létezik a Sugalmak Rengetegéről.

2. Töredék: Erragal igazán nagy harcos. Nem csalódtam benne még soha. Hatalomigéi széttépik az aquirok seregeit, és közben védelmezik a mieinket. Mindig nagy gonddal ügyel csapataira, és igyekszik megóvni a rá bízott életeket.
Jegyzet: Az alany új hadvezér szolgálatába állt, aki az akkori manasűrűség mellett ma már elképzelhetetlen hatalomigékre volt képes. Minden bizonnyal a legendás Harmadik Hold jelenléte miatt.

3. Töredék: Ma van az ötvenedik esztendeje, hogy Erragal hadúr a szárnyai alá vett. Nem nagy idő, mintha tegnap lett volna. Talán Urria maga vezérelt hozzá, hogy megfizethessek ellenségeinknek gaztetteikért.
Erragal igazán jó diplomata is. Rengeteg szövetségese van, és nála nagyobb tekintélynek talán csak Velias herceg örvend. Ráadásul nem csak szavakkal tudja megnyerni támogatóit, hanem elképesztő hőstetteivel is bizonyít, és soha nem szegi meg ígéreteit. Pedig mily merész ígéretek ezek!
Néhány nappal ezelőtt saját kezűleg ölte meg az aquirok egyik királyát, és még a fegyverét is megszerezte, pedig azt a Százkarún kívül senki nem tudta eddig a kezében fogni.
Ez a pokolfajzat annak az aquirnak a testvére volt, aki megölte az erdőinket, de Erragal minden bizonnyal vele is végez majd.

Jegyzet: A szóban forgó hőstettekről sajnos nem sokat tudtam kideríteni, de a hadúr szövetségesei valószínűleg más elfek, a mai gnómok elődei, vagy akár sárkányok is lehettek.
Az említett legendás fegyverről még túl kevés az információm. Ez a tárgy még további kutatásokat igényel.

4. Töredék: Végem van. Olyan, mintha zuhannék. Mintha végtelen évezredek óta csak zuhannék. Az átkozott szörnyeteg bezárt ebbe a szoborba, és nem tudom mennyi idő telt el, mióta meghaltam. Semmit nem látok a világból. Nem hittem volna, hogy a holtak is megőrülhetnek, most mégis úgy érzem ezek az utolsó értelmes gondolataim.
Nem hallgattam a társaimra és egyedül mentem a harmadik király után, aki megszökött Erragal bosszúja elől. Tudtam, hogy az átkozott varázstárgyakhoz kötődik a rettenetes király neve, de soha nem gondoltam volna, hogy egy ilyenként végzem.
Már nem számít. Semmi nem számít…
A lelkem mélyén úgyis tudom, hogy Erragal győzött. Hogy az elfek népe győzedelmeskedett. Hiszen hogy is veszíthettünk volna olyan tiszta szívű legendák mellett, mint Velias, vagy Erragal, aki biztosan ellenállt a gonosz lándzsa hatalmának.
Tudom. Érzem. Ez a remény tartja még ennyi idő után is össze a lelkemet, és óvja meg a végső káosztól.

Jegyzet: Ez a gondolattöredék már nem az elftől, hanem Ansiatisként bebörtönzött lelkétől származik. Jóval azelőttről, hogy ráleltünk volna a szoborra. Az ansiatis mostanra szinte teljesen háborodott, és nem tudok belőle több használható emléket kicsikarni.


Vesztét valószínűleg az az ősaquir okozta, aki ma délvidék egyik ranagolita hatalmának vezetői közé állt be, miután meggyilkolta elődjét.
Láthatóan nagyon vakon bízott az Erragal nevű elfben, aki viszont mai ismereteink szerint sajnos kudarcot vallhatott annak idején. Aggasztó tény továbbá, hogy a szóban forgó fegyver valószínűleg a Gae Bholga névre hallgató átkozott aquir lándzsa, amely ma egy Gro-ugoni ork törzs birtokában van. Ha az ansiatis emlékeiben szereplő fegyver valóban megegyezik ezzel, akkor valószínűleg Erragal története nagyon szomorú véget ért, hiszen a kárhozott szörnyfegyver elemészti azt, aki képes forgatására.
Hogy mi lett ennek az elf hadúrnak a sorsa azt talán soha nem tudjuk meg, de hőstetteiből és katonájának megbecsüléséből ítélve valaha tényleg az igazság harcosa volt, és ezt az érdemet semmi nem veheti el tőle. Sem aquir átkok, sema történelem sötétje.

10MPHoldfény ErragalHARCOS/Harcos Pszi, Hatalomszó

Másodkori elf hadúr, az Ikerhegyek ura Orvoslás II, Stratégia II, Vadonismeret

F:11 A:9 M:9 5. szintű Élet jellem

Titkos nyelv

[állandó képesség] Ha sorelhagyó manőverbe kezd, akkor irányítója feltétel teljesítése nélkül ingyen leidézhet egy szövetségest. Ha a manőver nem sikeres, akkor a szövetséges a Cserepakliba kerül.

[harci képességmegszakító képességelforgató képesség] Irányítója választása szerint célpont kalandozó gyógyul 2 szintet vagy sebződik 2 szintet. Egy harcban egyszer érvényesül.

Végkövetkeztetés: Kutatásaim során egyre több kapcsolatot vélek felfedezni az egykor volt fajháborúk és a jelen konfliktusai között. Sokszor úgy tűnik, mintha a Sárkányszövetség és az aquirok korszakokkal előre gondolkoztak volna, különböző szerepeket szánva az utódnépeknek.

Egy dolog, hogy a mai domborzat nagy részére hatással voltak háborúik de az, hogy ilyen mennyiségű ereklyét és varázstárgyat hagytak ránk, mint ez az ansiatist bebörtönző szobor, vagy az átkozott Gro-ugoni lándzsa egyre nagyobb aggodalommal tölt el. Ezek a varázstárgyak ugyanis nem egyszerűen csak szolgálják tulajdonosukat, hanem befolyásolják is azokat.
A következő tanulmányomban a jövő sötét titkait próbálom egy újabb másodkori forrás segítségével megfejteni.

Varius Dahmentur, a dorani Szarvtorony magisztere

Varius mester másik fennmaradt tanulmányát még keressük, de előre láthatólag egy héten belül ráakadunk frissen felfedezett titkos könyvtára mélyén. A könyvtárban egyébként nagyrészt nem emberi fajok természetrajzával, múltjával és jövőjével foglalkozó írásokat találtunk, melyekkel a jövőben többet fogunk foglalkozni.

Aki Holdfény Erragalról akar még többet megtudni az pedig jelenjen meg, és versenyezzen 2013 Október 12.-én a Cantinában!
http://www.ketmagus.hu/news/message/view?id=1329

– Liborion –