Ősök szövetsége

Ediomadi intrikák

Azt képzelik elvesztünk. Azt képzelik végleg megszabadultak dicső népünktől.Azt képzelik övék a világ. Hát tévednek…

Fegyverkezés

Igaz, hogy végzetes volna túl messzire merészkednünk sötét csarnokaimból, de ez korántsem jelenti, hogy kiszolgáltatott állapotban vagyunk.

Hatalomigék és ősi praktikák egész tárháza áll rendelkezésünkre, hogy elsöpörjüka pondróként élősködő mihaszna népségeket, akik az utunkba merészelnek állni.

A miénk mellett akár a saját tudásukat is ellenük tudjuk fordítani, hála a szolganépeink generációi által összerabolt tudástárunknak. Csak a gyalázatoskorcsnál is korcsabb nyelvekhez kell felsőbbrendű elméinket erőszakkal hozzászoktatnunk. Sokat tudunk a szánalmas utódnépek nevetséges afférjairól, éskontár eszközeiről. Túl sokat…

Szörnyraktár

Mint ahogy a gyarló hangyanépek gyomorforgató élelmüket halmozzák fel, hogy meghosszabbítsák nevetségesen rövid létüket, úgy mi az örökkévalóság számárasokkal érdekesebb és hasznosabb dolgokat raktározunk el. Legyőzött ellenfeleink tudattalanná gyalázott vázai éppúgy rendelkezésünkre állnak, mint rég kihaltnak hitt, káoszkorban kifejlesztett ősfajzatok utolsó példányai, melyeket kényszeredett álmokkal sújtunk egy rejtett kamrában, amíg szükség nincs rájuk.

Tárnáink mélyén ősidők óta béklyóba vert természetszellemek tengődnek, és minden hatalmuk a miénk. Csak meg kell őket találnunk…

Távoli rokonság

Az elfásult, elaggott kráni rémségekhez vajmi kevés közünk van. Bár az utódnépek egy fajtaként tekintenek rájuk és miránk, csupán a vérünkben szikrázó od köt össze minket. Nem tekintenek ránk a sötét ország belsejéből, és ez ígyis van jól.

Vannak azonban közöttük kitagadott páriák, akikkel fel tudtuk venni akapcsolatot. Ezeknek a kárhozott lelkeknek semmi sem szent. Köpnek a hovatartozásukra, és szívesen állnak szolgálatunkba éltető energiákért cserébe. Jobban bírják a külvilág gyötrelmeit, és tovább képesek a felszínen meglenni,mint mi. Ők a leghatékonyabb ügynökeink, és már több küldetést is sikeresen teljesítettek Krán peremvidékein.

Hamarosan az egész világ ráébred dicső népünk igazi hatalmának jelentőségére,de akkor már késő lesz, hogy bármit tegyenek ellenünk…

1 Krad-szentély
1 Ófa ága
1 Athalay csarnok

3 Ediomad szószólója
3 Khatif kiáltó
3 Valóságtorzító
3 Hadba hívás
2 Portyázás a fekete határon
3 Természetszellem meglátogatása
3 Korty az ifjúság forrásából
3 Ófa talizmán
3 Ősi vér
2 Ifjúság forrása
3 Opálhajós haragja
3 Enyészet
3 Fullasztás
2 Ősök tekintete
1 Cászári vadaspark

– Liborion –