Kezdőknek áll Ynev

Holnap Ynev-szerte időkapuk nyílnak Chratun-ba, ahol maga az istenkirályistenkirály várja a bátrakat!

A mágusok eme viadala Szeged ébredése – A Plev zárófordulója. a fejedelmi címért történelmi pillanat, hisz egy újabb fejezetet zár le a formátumok históriájában, de jelen esetben nem könnyes a búcsú, hisz az Ifinből (Székesfehérvár) eredeztethető kezdeményezés, hogy gyakori-átlagos lapokkal is lehessen jókat játszani, fejlődött egy komoly tiltólistává, majd szült egy hivatalos versenyformátumot, ami emléket állít a kártya egyik hírességének, Pálinkás LászlónakPálinkás Lászlónak.

Eme PLEV-nek becézett formátum búcsúzik 2018. november 3-án, de mielőtt látnánk a méltó utódot, nézzük kiknek is akar kedvezni.

Hiszen miközben a háborúk veteránjai az utolsó pontokért szállnak csatatérre még egy hónapig, addig Ynev csendesebb vidékein az uradalmak nemesei vívják harcaikat egy-egy bányáért, vásárjogért vagy kisebb várért. A csetepatékba bevont kalandozóik nem híres hősökhíres hősök, őssárkányokőssárkányok avagy Amhe-démonokAmhe-démonok, hanem a Manifesztációs háború munkanélküli kardforgatói, akiknek nem fűlik a foguk a földműveléshez. Kráni légiósokKráni légiósok és pyarroni tisztekpyarroni tisztek lépnek zsoldba gorviki kóborlovagokgorviki kóborlovagok és shadoni bajvívókshadoni bajvívók ellen.

Nem vérre megy a játszma, hisz uraik és úrnőik nem eszik forrón a kását. Hosszas megfontolás és végtelen diplomáciai egyeztetések után lépik csak túl a jól ismert vidékük határait.

Hogy mikor jön el ez a pillanat csak rajtad múlik, de egy kis segítség tán jól fog jönni, egy aranyfogú dzsadtól, akit eddig sok néven ismerhettetek, de legfőképp KardtáncoskéntKardtáncosként. Akiről egyébként azt suttogják csalódott a dzsad istenekben és felfedi IGAZ nevét.

Mérlegeljünk! Legyünk költséghatékonyak! A kezdőkészlet fele avagy egésze után egy-egy csomag Kékarcú kiteljesedésével már meg is alapoztuk új seregünket! Koncentráljunk a Gyakori-Átlagos sorra és kacsintsunk ki egyedi barátok felé is kissé.

Megkötötted már a kényszerű szövetséget?

a Fekete Határ túloldaláról nézve:

1 db Az összefogás terme egyedi ritkaságú
1 db Káosz-Vulak szentélye
1 db Ravenar bástyája

3 db A Légió büszkesége
3 db A Titkosszolgálat ügynöke
3 db Káosz-Raddaq kegyeltje
3 db Vadász
3 db Kráni kiemelkedett egyedi ritkaságú
3 db Árnylidérc
3 db A szenvedés angyala
3 db Csákánylendítés
3 db Csatabárd éle
3 db Felőrlő roham
3 db Lovasroham
3 db A rendbíra áldása
2 db Béke honol egyedi ritkaságú
2 db Kényszerű szövetség

Bizony erősítünk a büszkeségekkelbüszkeségekkel, pontosabban ők erősítenek minket légiósokat és ideális esetben még nem is célozható a harcok kezdetén (az első tisztünk akár az összefogás terméből is előkeveredhet). No és egy kémkém sem árt a háznál, hisz besurran a kívánt váracskába és már ereszti is le nekünk a kötélhágcsót. A felőrlő rohamainkfelőrlő rohamaink alatt pedig dicsőségre vezetjük a szövetségetszövetséget!

…

új-pyarroni módra:
1 db Az összefogás terme egyedi ritkaságú
1 db Fayuma tábor
1 db Ravenar bástyája

3 db Pyarron küldötte
3 db Ravenar hadnagya egyedi ritkaságú
3 db A Hatalom úrnőjének választottja egyedi ritkaságú
3 db A Dúlás veteránja
3 db A Köteles rendek felderítője
2 db Kényszerű szövetség
3 db Tarpan
3 db Délvidéki közepes pajzs
3 db Rövidkard
3 db Csákánylendítés
3 db Csatabárd éle
3 db Lovasroham
3 db A rendbíra áldása
2 db Béke honol egyedi ritkaságú

No itt egy igazi veteránveterán vezényli lovasrohamot (szintén a terembőlteremből hozva) és menedzseli a raktárat ( kardkard, pajzspajzs), istállót ( tarpantarpan). Vulak tiszteletétVulak tiszteletét sutba is dobhatjuk a bűzös élőholtakkal együtt, hisz a fayumákfayumák mégiscsak jobb társaság. A többi már a Vastenyerek és a hadnagy úr dolga, esetleg egy jól időzített kráni oculiskráni oculis no meg áldásáldás és mienk győzelem!

??

Amennyiben tartunk <em>Ordan hatalmától</em>Ordan hatalmától, avagy csak szeretjük a változatosságot, akkor mindkét esetben bővíthetjük 60 laposra a paklinkat az ő segítségükkel: RablóhadjáratRablóhadjárat, Haláltánc heveHaláltánc heve, OázisOázis, A Birodalom ökleA Birodalom ökle, SakáltaktikaSakáltaktika, Al-Fulani cselvetéseAl-Fulani cselvetése.

Egyedi vonalon a Kosfejes úr akaratát <em>Rancidias pusztítója</em>Rancidias pusztítója hozhatja el nekünk, míg Új-Pyarronban tegyünk egy visszautasíthatatlan ajánlatot <em>Csákány Trabbal-nak</em>Csákány Trabbal-nak, aki biztosan elhozza <em>pajzsait</em>pajzsait, hogy kimozgassa elgémberedett tagjait.

 

Úrhölgyek és nagybirtokosok! Közhírré tétetik egy versenyformátum, amin már jó esélyekkel indulhattok ezekkel a paklikkal!

Név szerint: PÁLINKÁS LÁSZLÓ EMLÉKVERSENY 2019

Pontosabban a Korfordulós lapkészlet Gyakori, Átlagos és Egyedi lapjai használhatók ezeken a versenyeken!

Tiltott lapok: Ófa Ága, Ultrák, Promóciós lapok, Mitikus lapok.

Tehát holnap elbúcsúztatjuk a klasszikus PLEV-et Szegeden, úgyhogy itt az ideje, hogy beszálljatok az új formátum versenykörnyezetének formálásába!

Egyre több ilyen verseny várható a országszerte és az Évzárón (a 2019-es OKPB nyitánya, 4x-es szorzóval!) indulhattok, persze ha nem kerültök be addig a TOP 50-be, ilyen formátumon is.

/Évzáró verseny 2018

Készüljetek, gyakoroljatok és gyertek bátran!

 

 

 

AalH