Kártyajáték és metálmuzsika 10 percben

Legutóbb megismerhettétek Ynev legújabb metál bandájának, a K’Harkad Barbarians-nek a tagjait és az interjúban már hallhattátok ki milyen hangszeren játszik, de joggal merülhet fel a kérdés:
HOGY LESZ EBBŐL ÉSZAK-YNEVI TURNÉ?

 

Milyen küldetéseken vezet az út a győzelemhez? Netán nő szöktetés?

Álljunk csak meg egy szóra! Hisz van egy ereklyekutató barbárunkereklyekutató barbárunk! Üljünk le hát egy kissé a tábortűzhöz és hallgassuk meg a keleti barbárok eredetmondáját:

“Eljöve a magasságos Ymdoll, hogy segítsen, de mi nem hittünk neki.Ő megnyilvánult hát előttünk és bizonyította, hogy hallgatnak szavára a szellemek és elemek.
Sok hasznos dologra megtanított minket. Asszonyát, a Világok Úrnőjét is szívünkbe zártuk és fiaik, Leutaril, Ramkir és Tomatis, velünk együtt szálltak csatába a semmiből érkező óriások ellen.
Viszont az óriások megmérgezték földünket, ezért el kellett vándoroltunk. Yneven, az új hazában démonok uralkodtak és miattuk a föld igaz szellemei szunnyadtak.
Egy hatalmas ébresztő szertartásba kezdtünk és így a segítségünkre is siettek a démonok ellen. Isteneink pedig csodálatos ereklyéket adományoztak nekünk a harchoz:
Leutaril, a Kegyetlen Atya, a vizek urának szigonyát adta az igaz hősnek kezébe, akit legyőzhetetlenné vált általa.
Ramkir, a Változó Atya, a föld urának óriás gránitvadkanját küldte, amely veszély esetén életre kelt és úgy aprajtotta az ellen sorait.
Tomatis, a Pusztító Atya, a tűz urának üllőjét adományozta nekünk, amely maga választja ki kovácsát, aki varázshatalmú rettegett fegyvereket készít harcosainknak.
Végül maga Ymdoll sem fukarkodott, a Legfőbb Atya ajándéka a Gaddul volt, egy gyémánt, ami összegyűjti a nap és csillagok fényét, hogy varázsolni tudjunk általa.
Őseink a démoni helytartó legyőzésével végső győzelemre vezették seregeiket a démonok áradara ellen, de utolsó leheletükkel átokot bocsátottak népünkre, mely szerint örök időkön át harcolnunk kell egymás ellen.
Ymdoll elhagyta torzalkodó népét és csak akkor tér vissza, ha újjászületik az Egység.
Az ereklyék pedig elvesztek…”

Éld át Kiválasztott eme sorsfordító eseményeket!

0 MP Sandarr helytartójának elűzése
K’Harkad-hegység
– Barbár/Harci Láz
– 2x FEKETE HADTEST
– Fekete Hadúr+FEKETE HADTEST
DP 1 AKADÁLYOK 1

0 MP A Gránitvadkan felkutatása
K’Harkad-hegység
– Barbár
– Pap + Legendaismeret III
– 3 nem jelző kalandozó
DP 1 AKADÁLYOK 0

 

0 MP Démoni áradat feltartóztatása
K’Harkad-hegység
– Barbár/Harci láz
– FEKETE HADTEST
– Fekete Hadúr
DP 1 AKADÁLYOK 1

Tekintsük át mire is mennek zenekarunk tagjai, ha nemes küldetéseket oldanak meg:
FELÁLDOZZÁK ŐKET A MAGASABB CÉL ÉRDEKÉBEN!

Kutatónk harcban veszi hasznukat:
– Semlegesít egy őt célzó célpont akciólapot. Játékosa feláldozza célpont megoldott küldetését.
Énekesünk egyszerűen pusztít:
– Játékosa feláldozza célpont megoldott küldetését. Célpont kalandozó sebződik 2 szintet.
A gitáros előkészíti az ostromot:
– Játékosa feláldozza célpont megoldott küldetését. Célpont toronyszint képessége nem érvényesül a forduló végéig.
Dobosunk pedig beviszi a manővert:
– Ingyen kezd ostrom manőverbe, ha játékosának barbár alkasztú kalandozója oldott meg küldetést az adott fordulóban.

Na de hol a basszus szólam? Újra lehetőséget ad a dicsőség megszerzésére:
– Játékosának célpont Múltban lévő küldetés lapja plusz küldetésként a Jelenbe kerül.

Ha nagy a veszedelem, nagy áldozatokra is van szükség. Tudják ezt, akik már negyven telet megéltek.
– Játékosa feláldozza célpont toronyszintjét. Játékosának célpont K’Harkad-hegység helyszínű küldetése a megoldott küldetések közé kerül.

Kardtáncos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem állt össze a kép? 😉 Nem csodálom!
Joggal vártok még több elismerést egy-egy DP-n túl!
JUTALMATOK A MINDENT ELSÖPRŐ OSTROM!

Sandarr helytartójának elűzése:
Megoldása után célpont Barbár kalandozó a manőver végén éber helyzetben tér vissza Sorába, az adott forduló végéig PORTYÁZÁS-t kap és csak ostrom manőverben vehet részt, valamint az ellenfél toronyszintjeinek FAL-a 2-vel csökken a forduló végéig.

A Gránitvadkan felkutatása:
Megoldása után a megoldó csapatban lévő célpont Barbár éber helyzetben visszatér Sorába. Ezután a célponthoz Kézből ingyen csatolható egy legfeljebb 3 MP-értékű felszerelés.

Démoni áradat feltartóztatása:
állandó képesség Jelenbe kerülése után játékosának minden Barbár kalandozója PORTYÁZÁS-t kap a forduló végéig.
Megoldása után célpont Barbár kalandozó a manőver végén éber helyzetben tér vissza Sorába, az adott forduló végéig PORTYÁZÁS-t kap és csak ostrom manőverben vehet részt.

 

HARCRA FEL BARBÁR TESTVÉREIM!
SZÓLÍTSON CSATÁBA TITEKET A DIADALMAS DIO!