Felemelkedés

Fekete. Az éjszaka színe. Az árnyak színe. A halálé, és a káoszé. A legtökéletesebb szín, mely elnyeli mind a többit.
Ez az éjszaka kiváló lesz felemelkedésünk pillanatára. Ma megláthatjuk az igaz létezés összes rétegét.
Vulaknak kedves a mai éjjel, és meg fogja mutatni nekünk, hogy az úgynevezett élet”múló hazugság csupán a végtelenül megfagyott idő halott óceánjában.

Az igazi lét csodáját hozom el nektek. Mikor nincs több éhség, nincs több fájdalom, és hamis vágyaitok örökre búcsút intenek. A végtelenség ígéretét hozom nektek. S, mikor az együttállás tökéletes harmóniába mozdítja létünket a túlvilággal mindannyian meglátjátok majd, hogy mi a mindenség értelme.

Végtelen síkok nyílnak meg és egyé válunk az őskáosszal.
Vulak hideg szolgáiként minden titok nyitott könyvként fog lebegni a szemeink előtt. Csatlakozzatok hozzám minél többen testvéreim! Vulakot nem érdekli ki vagy és honnan jöttél. Csak az, hogy ki leszel az ő csatlósainak sorában. Csatlakozzatok Vulak seregéhez! Mondjatok nemet az élet gyötrelmeire! Legyünk minél többen, hogy feketébe és káoszba boríthassuk ezt a rohadó világot!

2 MP Sötét kultusz megalapítása DP: X
– Nekromanta
– 2 lap Kézből eldobása
– Káosz jellem
AKADÁLYOK 4
A megoldó játékos nyer X MP-t, és Sorába kerül X Zombi jelző kalandozó. (Nincs kasztja, 1. szintű, F:7, A:5, M:5, neme, jelleme, képessége, képzettsége nincs.) X egyenlő a megoldó csapatban lévő kalandozók számával.

Kedvenc hordapaklijaid most új csodafegyverhez juthatnak ezzel a gonosz és rengeteg jutalommal kecsegtető küldetéssel. Szinte bárki bármikor megoldhatja, ami rengeteg pakliépítési lehetőséget nyújt, ugyanakkor kockázatot is, hiszen ellenfeleink ugyanolyan könnyen eloldhatják előlünk. Igaz, általában nem járnak olyan jól vele, mint a küldetésre külön építő pakli.
Mivel mindössze 2 MP, ezért Athalay csarnokkal ingyenesíthető. Ez nagyon fontos előny, hiszen így már 1 kalandozóval megoldva is MP-t termelünk vele. Leginkább mégis nagy csapatokkal érdemes megoldani. Erre a célra érdemes csapatméret-növelő lapokat a pakliba tennünk.

Nagyon hasznos például egy Égi hajó egy nevesített nekromantán, aki élőhalott legénységének egész hadával indulhat neki, hogy újbaráti körét megalapozhassa.
Zombikkal természetesen rengeteg kombinálható lap létezik, így könnyedén építhetünk olyan paklit, ami harc és/vagy manőverképes kalandozókkal jutalmaz megbennünket, mikor az összes kalandozónk pihen egy-egy sikeres kultuszalapításután.

Ha elég nagy csapattal indulunk el, akkor akár egyetlen küldetéssel isösszegyűjthetjük a szükséges DP-t, miközben a kapott sereggel kivédhetjük azellenfél kétségbeesett próbálkozásait. Nézzünk egy látványos és kellemesen kaotikus példapaklit:

Tamari járatai
Kincses kamra
Athalay csarnok
 – Márványszentély

4 Maida saluquas csábító
4 Acélszarvú sarlatán
4 Lélekkötő
8 Kígyószekta szolgálója
4 Goblin őrszem
4 Kígyóvarázs
4 Égi fény
4 Égi hajók kora
4 Fajháborúk kora
4 Sötét kultusz megalapítása
4 Csuklyás idegen
4 Varthon
4 Világítótorony
2 Ahramain
2 Athalay-csarnok

 – Liborion -“