Ezer nomád

A Küdügin összeült. Nielak lélegzet-visszafojtva várta a hatalmas jurtából felszálló füstjeleket, melyek mindannyiuk jövőjét megszabták. Elképesztő sereg gyűlt össze. Az összes gyepüvidéki nagy törzs tiszteletét tette a nagytanács helyszínén. Nielak még soha nem látott ennyi embert egy helyen. Ezelőtt el sem tudta volna képzelni, hogy ennyi harcos van a világon.
A nagy csodálkozásból egy ismerős három ujjú kéz acélos szorítása zökkentette ki. A vállán nyugvó madárlábhoz hasonlatos végtagra nézett, majd tisztelettudóan üdvözölte a jövevényt.
Ezer csatát megélt apja saját jószántából csonkította meg jobbját még ifjúkorában, hogy felesleges két ujja ne hátráltassa a visszacsapó íjjal való célzásban. Az öreg sebhelyekkel tarkított arca már csak nyomokban emlékeztetett emberre, de kristálytiszta tekintete, mely oly éles volt akár a sólymoké megnyugvással töltötte el az ifjút.
– Még a fafejű Tizenkét szarvas is megérkezett. – Mondta az öreg.
– Nyugodj meg apám! Eddig nem volt különösebb összetűzés. Alig pár tucat torokvágásról hallottam. Tegyünk róla, hogy ez így is maradjon!
– Te csak ne oktass ki engem! Csapzott ürge vagy hozzám képest Azt a rohadt Rekhtaart úgy meg fogom lőni, hogy a vessző tovább repíti a Belső tartományokba, és a lelke a démonoké lesz! Három nagybátyád vére szárad a szekercéjén!

Ki tudja milyen felzendülés lett volna a törzs lassan felbőszülő tagjainak és az öregnek hála, ha ebben a pillanatban nem száll fel a Küdügin jurtájából a sámánok sötét füstje. Három rövid, és két hosszú füstcsomó jelezte a háborút.
A törzsek mind összébb húzódtak saját harcosaik gyűrűjében. Sámánjaik gyanakodva sandítgattak a következő füstjelekre, és a hozzájuk legközelebb eső táborra felváltva. Várták a következő jelet, ami azt árulta el melyik törzs fog melyik torkának esni a következő pillanatokban.

Hosszú, rövid, hosszú, rövid, hosszú…
Ha még egy rövid füstpamacs száll fel a jurtából olyan csodának lesznek tanúi, amit csak legendákban hallottak.

Még egy rövid.

Az összes törzs együtt.
Hatalmas moraj ülte meg a völgyet. Több ezer nomád hüledezett értetlenül. Egyesíteniük kell a törzsek erejét? De ki ellen?

Újabb füstfelhő emelkedett fel méltóságteljesen a hatalmas jurtából. Természetellenesen csavarodott, mintha nem is a szél fúvásának engedelmeskedne. Nielakot leginkább egy félholdra emlékeztette.

– A Világ… – Suttogta apja. – Az egész Világ ellen vonulunk.
A völgyre mély csend telepedett. A döbbenet csendje. Néhány örökkévalóságnak tűnő pillanat után egy ifjú harcos kiáltása tépte szét.
– Miénk a Világ! Elfoglaljuk az egészet!– Üvöltötte torkaszakadtából Nielak.
Ezer nomád visszhangozta kiáltását.
Nem sejtették, hogy csak sakkfigurák egy felsőbb hatalmak által vívott játszmában…

Határerőd
Áldozóterem
Északi kapu

3 Északi kapu
4 Táltos Tuvas Tegin
4 Taibeg kán
4 Shikan nagykán
4 Hucul
4 Élőhalottá gyalázás
4 Hadüzenet
4 Küdügin
4 Nomád visszacsapó íj
4 Ívelt lövés
4 Predoci telivér
4 Kiválasztott akarata
4 Fajháborúk kora
4 toroklövés
4 Pontos lövés
1 Szablyaszél patrónus

– Liborion –