Eleven fém

A gyűrűk apró vésetei felbomlottak, s ezer tapogatózó kacsra szakadtak. Akár a fény felé kapkodó növényi szálak, úgy szimatolták körbe a levegőt, majd megindultak fölfelé a herceg karja mentén. Miként az erek, úgy hálózták be lassan a kezét, itt összecsavarodtak, másutt elágaztak megint. Kékes izzással fonta magát egyre feljebb az eleven fém, indája bemászott a vértezet illesztésein, megsimította a férfi karját, akárha incselkedne, a dal pedig egyre erősödött. Gádab fejében egy pillanatra felvillant, hogy végképp elveszett, de csak lenyűgözve figyelte a karján fölfelé növekvő kékes páncélzatot. Nyaka köré lassan tompán izzó gyűrűt csavart a növekvő fémszálak erdeje, majd ott hirtelen megrándult, s egy pillanatra megtorpant. Láncféle szemekbe hullott szét, amely egymásba kapaszkodó hurkokkal szőtte egybe magát és beborította vállát. Azután, akárha lezárná a növekedést, spirálba tekeredő sárkányfarokká dermedt, s egy sóhajjal megállt. Ekkor megremegett a herceg balján nyugvó gyűrű is, lassan egyetlen tekergő kígyóvá formálta magát, úgy kúszott fel csigavonalban a herceg másik karján. A vállánál valódi hüllőfejet is alkotott magából, s az eleven fém állat végül a válldísz sárkányfarkába harapott.

-Légy üdvöz! A nevem Amanthar.”

Boomen, Jan van den: Karr-Khazad kapui. In Karr-Khazad kapui antológia. Szerk. Csaba Tamás. Budapest, Delta Vision Kft, 2010. 216.

3 MP élőfém csatabárd
Tarini élőfém
ID: Végleges AT: Varázstárgy F:Sor Sebzés: Nincs
Közelharci fegyver
Kincs 3
[állandó képességegyszeri képesség] A forduló végéig páncéllá változik: Védőküszöb:9. (SFé:1.), plusz páncélként viselhető. Ekkor minden más képességét elveszíti a forduló végéig, és az összes ellenfél eldob 1 lapot Jövő paklija tetejéről.
[harci képességelforgató képességegyszeri képesség] Viselőjének támadásdobást kell tennie. Ha sikeres, akkor célpont ellenséges frontember sebződik 3 szintet, és minden ellenfél eldob 3 lapot Jövő paklija tetejéről. Zúzás és vágás típusú Közelharci támadás akciólap leidézésének minősül.

A törpék évezredek óta tökéletesítik az élőfém nevelését, ötvözését és kovácsolását. Ha értő kezek munkálják meg, igazi csodafegyver válik belőle és akár az alakját is tudja változtatni. A csatacsákány ősi, elfeledett módszerrel készült varázstárgy, és csak keveseknek adatik meg, hogy forgassák. Veszély esetén a fegyver óvó vértezetté alakul át. Ha az ellenfél kiáll viselője ellen iszonyatos ütőerővel kerül szembe. Hatásfokát a szintén törpe mesterek által létrehozott Mithrill csatabárd és egy kalandozóndhoz csatolt Dispada segítségével növelheted. Sokrétű felhasználhatósága miatt ez a fegyver bármilyen harcias manőverpakliban főnyeremény lehet.

és, hogy mi történik, ha az eleven fém rossz kezekbe kerül? A Sötétség Gyermekei kiegészítőben ez a kérdés is megválaszoltatik majd. Addig pedig mutatok egy decket, ami jó hasznát veszi.

3 Harrg
3 Onry kapitány
3 Dispada
3 Ritkaságtár megalapítása
3 élőfém csatabárd
3 Mithrill csatabárd
3 Felcsercsarab
3 örök éberség medálja
3 Pusztító csapás
2 Elterelő támadás
2 Bénító csapás
3 Kiválasztott akarata
2 Lépés a critai táblán
2 égi vadász
2 Ghell Torozon

Critai tábla, Való torony, Krad szentély