Csatlósok

A Kárhozat szilánkjainak története olyan eseményeken alapszik, melyek megtörténtek. Méghozzá nem máshol, mint Yneven. A KM tesztcsapata félelmet nem ismerve vetette bele magát a veszélyes küldetés megoldásába, miközben az új kiegészítőben szereplő kedvenc szereplőik bőrébe bújtak. Tartsatok velünk Ti is, hogy megtudjátok mi rejlik a kárhozat útjának végén!

***

A kis csapat az első éjjelt egy romos keresztúti fogadóban töltötte. Megérkezésük nem kis port kavart. Az itteni emberek nagy része soha nem járt a medencén kívül, és nem láttak még tevén ülő turbános dzsadot, hegyes fülű tündérekről pedig még csak a mesékben hallottak. Nem sok információt lehetett kiszedni belőlük. A Báróról mindössze annyit tudtak, hogy hosszú fehér haja van és ritkán mutatkozik. Sanyarú sorsukat nem tudták mihez mérni, ezért fel sem fogták, hogy el vannak nyomva. Rólam és a terveimről persze semmit nem tudott az egyszerű pórnép, de nem is kellett még megtudnia a csapatnak szándékaimról. Meg kell dolgozniuk mindenért. Ez a lényeg…

Másnap reggel A délen fekvő Torall községbe indultak, hogy kiderítsék, mit szán nekik a sors, és hogy tájékozódjanak a helyi viszonyokról. Torall lényegében a Medence fővárosa, de így sem túl nagy területű.

A csapat megérkezésekor vastag fekete füstfelhőre lett figyelmes, amely a város központjából emelkedett a magasba. A fojtogató szaghoz jajveszékelés is járult. A füst a helyi árvaházból szállt fel. A katasztrófát az emberek tátott szájjal szemlélték. Csupán egy csuhás alak próbálta a csapdába esett gyermekeket kimenteni a lángoló épületből. Hubyr,akibe a Dwyll-Unióban beleverték a lovagi erényeket gondolkodás nélkül a bajbajutottak segítségére sietett, míg társai csak kedvetlenül szemlélték az eseményeket. A toroni persze titkon abban reménykedett, hogy a gyűlölt dwoonra rászakad egy égő gerenda, de nem így történt. Némi késlekedéssel J’ell, a dalnok is csatlakozott a mentéshez, de nem mert túl közel menni a lángokhoz. Hubyr nem riadt vissza, hiszen Ranil fénye sokkal égetőbb és dicsőbb, mint ez a gyalázatos zsarátnok. Átgázolt a lángokon és minden maradék árvát élve kimentett.

Miután elültek a lángok a csuhás szerzetes köszönete jeléül egyetlen érintéssel begyógyította a mentésben segédkező lovag égett sebeit, majd elmesélte a csapatnak, hogy a helyiek Domvik hitének valamely elkorcsosult ágát vallják, és ezt kutatni érkezett Shadonból. Mivel igaz szívűnek ismerte meg a dwoont, ezért hűséget fogadott neki, és csatlakozott a csapathoz, mint a paplovag kísérője.

Míg Hasser a bordélyban, Mord pedig egy kocsmában múlatta az időt, addig Hubyr audienciát kért a helyi vezetőnél, de a martalócokból rögtönzött városőrség közölte vele, hogy Mida báró házon kívül van. A tűzről mindenesetre azt állították, hogy egy őrült varázsló okozhatta, aki az utóbbi hetekben rettegésben tartja a Medence lakosait. Hubyr kijelentette, hogy a vajákosnak pusztulnia kell. Legutoljára Inch, a bányászfalu felé látták eltakarodni.

Az embereim tehát elindultak Inchbe,hogy utánajárjanak a dolognak. Megérkezvén egy rossz arcú mutatványosba botlottak, aki hihetetlen történettel kápráztatta el az ostoba falusiakat. Történetét mindenesetre alátámasztotta a hatalmas bestia, mely tetőtől-talpig láncra verve sínylődött egy hatalmas ketrecben.

A mutatványos váltig állította, hogy puszta kézzel gyűrte le az oroszlánszerű szörnyet, és ő maga vette el annak ormótlan fegyverét, amely egy állványon volt kiállítva a ketrec mellett, és majd akkora volt, mint maga a piperkőc.

Senki, a vénülő elf végtelen haragra gerjedt, mikor megpillantotta a vadon teremtményét ebben a méltatlan helyzetben. Bár alapvetően minden értelmes lényt megvetett, a vadon gyermekeiért bármikor kész volt kiállni. Ez a teremtmény pedig erdők és mezők emlékeit hordozta magával, és egy alávaló emberlény kegyetlenül visszaél szorult helyzetével.

Senki lassan odalépkedett a harsányan szónokló férfihez és halkan ráparancsolt, hogy adja át a kulcsokat. A mutatványos egy pillanatig tétovázott csak, majd végignézve az elf tiszteletet parancsoló izmain és sebhelyein és inába szállt a bátorsága. Elhajította a kulcsokat és elkezdett a hegyek felé rohanni a lemenő nap fényében. Mulatságos látvány volt. A falusiak rémülten hátráltak, ahogy az elf bámulatos gyorsasággal szabadította meg a szörnyet béklyóitól. A khál a közös nyelvet törve hálálkodott megmentőjének és harcostársaként szegődött. A csapat tanácsára nem eredtek a mutatványos után, hanem megtértek a helyi fogadóba, ahol mindenki elhűlve tapasztalta, hogy igazak a hírek. Legendás kalandozók jöttek el hozzájuk, és már csatlósokat is kerítettek maguk mellé.

A halál tüze nem is olyan félelmetes, ha nem egyedül kell vele szembenézned.”

(Hubyr Sonna)

3 MP Rón kirurgus PAP/Pap Pszi, Szférák: Élet
Shadoni Domvik-hívő, rontásűző szerzetes Élettan,Orvoslás, Térképészet
F:3 A:6 M:5 1.szintű Életjellem
Gyakoriság: Átlagos Grafikus:Zubály Sorszám:3324
PAP Csatlós
[állandó képességegyszeri képesség] Célpont kalandozó gyógyul 1 szintet.

7 MP Ghon bajnok HARCOS/Harcos
Démonikus óbirodalom fegyverének mestere,khál Nyomolvasás, Pusztítás II, Vadonismeret II
F:12 A:5 M:7 5.szintű Rendjellem
Gyakoriság: Átlagos Grafikus:Rene Sorszám:3325
HARCOS Csatlós
[állandó képesség] Ha a támadásdobása 7 feletti és sikeres, akkor +1 szintet sebez.

A kalandozók mindig is rá voltak szorulva mások segítségére, még ha egyesek úgy is érzik, hogy egymaguk birkóztak meg az elébük állított veszélyekkel és feladatokkal. Mindig belesodródik az eseményekbe egy másik személy, aki befolyásolja a sorskerekének forgását. Sokan folyamodnak mostanság csatlósok felbérléséhez, és bizony meg is lehet őket érteni. Egyre többen találnak maguknak megfelelő segítőtársat a harcosoktól a varázshasználókig, Csak jó helyen kell kopogtatni, hogy megtaláljuk kísérőnket. Egyesek gyógyítanak, mások rabolnak helyettünk, megint mások életüket áldozzák gazdájuk kedvéért. mindig lesz valaki, akivel érdemes vérszövetséget kötni.

Szerző: Liborion