Az Ősz bég titkos terve

Ezzel hát elkezdődik… Lássuk minő játéka a nagyoknak, mily történetszövő lázálma, mely véletlene a sorsnak emel ki egy szépreményű ifjút a középszerűségből és kényszerít arra, hogy elkerülhetetlenül legendává váljon. A sokak sorsát új mederbe terelő félreértés egy régi-régi tavaszon esett…