Az összefogás ereje

Üdvözöllek Titeket az Ősök Ébredése első lapbemutatója alkalmából. A mai cikk témája kézenfekvő, a Törzsszövetség. Az Ősök ébredése ugyanis fajos témájú kiegészítő. Remélem élvezni fogjátok a mai lapot. Ha mégsem, akkor holnapi nap újabb lehetőségeket tartogat számodra!

Kovácsoltvas

Gorg ismét kialvatlanul kezdte a napi munkát. Régen, mikor még a sötét hegyekben éltek nem volt gond jó minőségű fémhez jutnia a törzsnek. De ez még Gorg nagyapjának a nagyapjának az idejében volt. Azóta csak a technikák maradtak meg a fegyverkovácsok féltve őrzött vérvonalának emlékezetében, de már nemzedékek óta csak összerabolt törmelékből kovácsolhattak újabb fegyvereket.

A galád elfek még mindig ott élnek régi szállásterületeiken. Valószínűleg ugyanazok az átokfajzatok, akik annak idején Gorg őseit is megtizedelték és a kráni pusztába szorították ki, hiszen elképzelhetetlenül hosszú ideig élnek a démonfattyak.

A törzs azóta sem tudott kellően elszaporodni a kietlen vidéken ahhoz, hogy visszavágjanak. A főnöknek persze volt valami világmegváltó ötlete, mint eddig minden elődjének, de már egy hónap is eltelt mióta felfedező útra indult fiaival és azóta sem tért vissza. Lassan ideje lesz új balekot ültetni a szánalmasan összetákolt fősátorba.

Az órák lassabban teltek, mint valaha és a hatodik silány fémből összekontárkodott lándzsahegy elkészítése után Gorg már majdnem elszédült az éhségtől, de az új lándzsahegyek nélkül a vadászok nem tudnak elejteni semmit, és az éhség egyre csak nőtt a az egykor dicső törzs tagjai körében.

A Jövevény

Hirtelen azonban szokatlan hangzavar zökkentette ki sötét gondolataiból. A főnök egyik fia visszatért. Nem volt egyedül. Bár fivérei és apja nem voltak az oldalán, és a törzsfőnöki fejdísz immár az ifjú halántékán feszült, egy nagyon különleges és soha nem látott teremtmény lépdelt elegánsan a nyomában. Szorosan mögöttük idegen orkok maroknyi csapata közeledett jókora ládákkal.

A lény egy aquir nő volt. A legszebb és legfélelmetesebb dolog, amit Gorg valaha látott. Megvető tekintettel mérte végig a törzs álmélkodó tagjait, miközben elment mellettük. Gorg nem hitt a szemének, mikor ráébredt, hogy a nőstény-szörny egyenesen felé tart.
Az új törzsfőnök ügyetlenül kapkodva a kovács elé sietett, és noszogatni kezdte, hogy térdeljen le az úrnő” előtt.

Gorg kelletlenül engedelmeskedett és egyhangú beletörődéssel várta, hogy a törzs leghaszontalanabb tagjaként feláldozzák az aquirnak. A halál hideg ölelése azonban elmaradt. Helyette sokkal borzasztóbb dolog történt: a nő végigsimította az ork arcát és felszólította, hogy álljon fel.

Alig érthetően beszélte az ork nyelvet. Ráadásul valamiféle déli dialektust használt, de legalább nem saját gyilkos szavain szólalt meg.
 – Úgy hallom a törzsed bajban van Gorg. Vissza akarjátok szerezni régi földeiteket. Azt is hallottam, hogy egy nagyon tehetséges vérvonal leszármazottja vagy. Nos, történetesen nekem pont szükségem volna egy tehetséges kovácsra. Az eddigi kedves ismerősömet, aki ezzel foglalkozott sajnálatos módon elveszítettük a törzse nagy részével együtt. Remélem rád bízhatom a hagyatékukat.

Gorg gyanakodva hallgatta a nőszemély mézesmázos szavait, és erősen gondolkodott azon, hogy alaposan összeverje a főnöki díszekben tetszelgő ifjoncot, amiért valami átkos szörnyeteg kedvéért a halálba akarja vezetni a törzset. Ellenséges gondolatait azonban egy szempillantás alatt eloszlatta a szerencsétlenül elhullott törzs hagyatéka, melyre az aquir kecses kézmozdulattal rámutatott.

Ajándék

Az idegen orkok ládáiban megmunkálatlan nyers fémrögök hevertek. A ládák roskadásig voltak vassal, rézzel, de ritkább, értékesebb anyagok is akadtak bőven.
Gorg ekkor szemügyre vette az újonnan érkezett orkokat. Mindannyian jó minőségű páncélt és egész arcukat takaró acélmaszkot viseltek. Pont olyat, amilyet az úrnő felé nyújtott.

 – Bízom benne, hogy meg tudunk egyezni, és együtt újra felvirágoztatjuk majd a törzsedet.  – Mondta a nő, miközben átadta a maszkot. – Ez pedig bizalmam jelképe. Minden új barátom kap majd egyet egyezségünk jeleként. Viseld büszkén!

A lény elmosolyodott, de tekintete kígyóra emlékeztette az orkot. Gorg mindenesetre magára öltötte törzsének új jelképét. Csatában jobb meghalni, minta kovácsviskó előtt elporladni egy hatalomszótól.

Szemügyre vette a ládákat, és lelki szemei előtt már látta a remek minőségű hajítódárdákat, kardokat és csatabárdokat, amiket majd elkészít régi és új törzsének.
Nagyokat sóhajtott, mintha nem lenne megelégedve a fémekkel, majd fáradtan felnézetta fölé magasodó aquirra. A nő szemében aggodalom csillant. Gorg rájött, hogy miért nem bánik vele fölényesen a teremtmény, és miért nevezi barátjának és szövetségesének.

Az Alku

A szörnyasszony minden bizonnyal gondatlanul küldte halálba az előző szolgáit, és most hajszálon függ az élete.
Könnyedén halálra ítélhetné az aquirt azzal, hogy nemet mond, de vele együtt az egész törzset is. Kajánul elmosolyodott a maszk alatt, majd megszólalt:

 – Nem a legjobb fém, amit valaha láttam, de megteszi. Ám legyen. Segítek neked. Egy feltétellel.
 – Mi lenne az?  – Kérdezte az aquir nő elkerekedő szemekkel.
 – Éhesek vagyunk…

3 MP Acélmaszkos fegyverkovács HARCOS/Harcos

Kráni ork  Lefegyverzés, Pusztítás, Vallatás

F:9 A:5 M:5 2.szintű Káosz jellem

Aquir/Ork TÖRZSSZÖVETSÉG: Játékosának összes kalandozója az alábbi képességet kapja:”[harci képességegyszeri képesség] Célpont ellenséges kalandozó sebződik 1 szintet.”

Mint azt a fenti történetből láthatjuk két faj együttműködése nagyon is elképzelhető Yneven, legyenek bármennyire is különbözőek. Gondoljunk csak arra, hogy az elfeknek a másodkorban szüksége volt a sárkányok támogatására, de Eligor seregei sem mentek volna semmire az anurok sárkánylovasai nélkül a raveeni csatában.

A kráni aquirok bár hatalmasak, nem vetik meg könnyen befolyásolható szolgafajok hatékony segítségét céljaik érdekében. A kisebb és nagyobb aquir hadurak akik egymással hadakoznak a sötét ország gyepűin gyakran fogadnak maguk mellé fejvadászokból, nomádokból, méreglényekből, de leggyakrabban orkokból álló sereget.

Az összefogás természetesen az orkok számára is kedvező, hiszen van egy bölcs vezetőjük, akinek stratégiai érzéke és természetfeletti hatalma az őt támogató törzs felemelkedéséhez vezethet.

Az acélmaszkosok törzse pont egy ilyen aquir mellett áll hadba, hogy együttes erővel kiirtsák ellenfeleiket és nyersanyagokban gazdag területeken tudjanak megtelepedni. Ha erőik és tartalékaik megengedik, akkor pedig sok hatékony fegyvert képesek legyártani a kovácsok, melyekkel az orkok és aquirok szövetségét könnyű győzelemhez juttathatják felkészületlen ellenfeleikkel szemben.

Törzskovács

Az Ősök Ébredése (és egy nemsokára megjelenő ultra lap) természetesen még többhasonló Törzsszövetséget tartalmaz. Amíg ezekre nem derül fény, addig is kovácsolhatunk magunknak új pakliötleteket, melyekben a főszerep az orkoké és az aquiroké.

 – Liborion -“