A történet végén…

Danu Wynnynn ilanori lovaskapitány utolsó levele hitvesének.

Íródott: psz. 1751-ben Gro-Ugon gyepűin, az V. Zászlóháború utolsó felvonásában.
A Toroni titkosszolgálat 11. irattárának 113. tétele.
Danu Wynnynn ilanori lovaskapitány utolsó levele hitvesének.
Íródott: psz. 1751-ben Gro-Ugon gyepűin, az V. Zászlóháború utolsó felvonásában.
A Toroni titkosszolgálat 11. irattárának 113. tétele.

Nem halott az, mi fekszik örökkön,
A halál sem ér át végtelen időkön.

– Howard Phillips Lovecraft –

Drága Hitvesem!

Midőn ezen sorokat olvasod, én már nem leszek az elevenek sorában. Ebben sajnos teljesen bizonyos vagyok.

Szívem minden szeretetét zárom eme papirosba. Kérlek, annak rendje szerint gyászoljatok meg, de ne búsuljatok oly soká, hiszen a birtokot fenn kell tartani! A vagyon kezelésében testvérbátyám minden segítségét fogadjátok bizodalommal! Délceg fiamra hagyom ősatyáink díszkopjáját. Hagyd meg neki a helyemben, hogy óvja húga minden lépését, és helyettem nevelje majd fegyverforgatásra karon ülő kisöccsét!

Kérlek őrizz meg emlékezetedben és szép szemeid fényében! Soha nem fogom elfejteni azokat a dúnsiac-játékokat. Mikor először láttalak mosolyogni, amint leszálltam hű paripámról. Örökké bennem él, ahogy a késő-nyári naplementében kergetőztünk a réten, ahogy először illettük csókkal egymás ajkát, ahogy a ruháidba belekapott a rakoncátlan szél, és ahogy vörös fürtjeidben aranylottak az ébredő nap fényében a szalmaszálak.

Végül engedd meg, hogy az eljövendő korok tanulságául elmondjam, hogyan lettünk a Könyörtelen Zászlóháború mártírjaivá, midőn már a végső győzelem küszöbén álltunk:

A Tiadlani csapatokkal vállvetve küzdöttük be magunkat Toron kutyáinak kietlen szállásterületére. Az orkok kemény ellenfélnek bizonyultak, de a taktikájuk hiányosságai végett nekünk kedvezett minden ütközet. Ezek a primitív lények nem félik, sőt egyenesen hajszolják a halált, így vissza soha nem vonulnak a csatából. Lovasságunk dolgát nagyban nehezítette, hogy ezek a förtelmes korcsok ragadozó ősöktől származnak, de tapasztalt íjászaink gondoskodtak róla, hogy alaposan megritkuljanak, majd hadseregünk rendíthetetlen sorain felmorzsolódjanak az átkozottak.

A változások mindösszesen harminckét napszálltával ezelőtt kezdődtek.

A vadak érthetetlen módon magas-fokú stratégiát kezdtek alkalmazni. Sokkal összehangoltabban mozogtak, mint annakelőtte. Ösztönösen a leggyengébb pontjain támadták seregünket, holott mindezidáig csak a legerősebb ellenfeleket keresték, ezen felül megtanultak szorult helyzetben visszavonulni.

Míg eddig célirányosan tudtunk haladni a fertő birodalma felé, mostanra teljesen kiszolgáltatottá váltunk a farkasfattyak akaratának. Olybá tűnik, hogy ők tereltek bennünket, holott számbeli fölényünk megkérdőjelezhetetlen volt.

Stratégáink arra a következtetésre jutottak, hogy Toron nagyjai szorult helyzetükben valamely varázslathoz folyamodtak, amivel irányíthatják eddig élő pajzsként használt szörnyeiket. Mások, akik jártasabbak a legendák világában arra gyanakodtak, hogy az orkok dalaikkal és dobjaikkal hatalmas szövetségesre tettek szert egyik bálványuk személyében.

Senki nem hitt nekik, hiszen köztudott, hogy ezeknek a lényeknek Orwella a teremtő anyja, akit viszont gyűlölnek és megtagadnak, isteneik, pedig csak faragott szobrok, vagy koholt szellemalakok. Papjaink már készültek a rituáléra, amely megszakítja az ordasok mágikus kötelékét Toronnal, de nem találták nyomát a fekete mágiának. Ekkor jelentek meg a sámánok…

7 MP ThaUshur őrzője HARCOS/PAP/Harcos/Pap Hatalomszó, szférák: halál, természet
Elfajzott ediomadi ork sámán Legendaismeret, Pusztítás, Vallás II
F:11 A:5 M:5 5.szintű káosz jellem
Szolga nyelv
Ork csatlós (Csatolható irányítójának ork fajú kalandozójához. A kalandozó megkapja a hozzá csatolt ThaUshur őrzője lapon szereplő képességeket a csatolás idejére.)
[állandó képesség] Halált okozó hatástól nem hal meg. Egy fordulóban egyszer érvényesül.

A Hatalmas, torz lények váratlanul csatlakoztak fajtársaikhoz, mintha a semmi szülte volna őket világra. Az egyik dalnok szerint Ediomad küldötteiként érkeztek a Toront védő csapatok megsegítésére. Nagyobbak és erősebbek a többi vajákosnál. Olyan pusztító varázslatokat szólítanak, melyeket még a legőszebb papjaink sem ismernek. Harcosaikat védőbűbájjal vértezik fel, amit varázstudóink képtelenek megtörni. Az egyik jelentős veszteség árán elpusztított példányt megvizsgálva arra a förtelmes tényre derült fény, hogy ezek a rémségek eleddig aquirok húsán éltek.

Élelmünk mostanra elfogyott. Az orkok elmúlásba taszították dicső seregeink kétharmadát. Most közeleg az utolsó éjszaka, ami mindent eldönt.

Az emberbőrből varrt dobok dübörögnek, és a farkasfattyak csatasorba rendeződve készülnek a megsemmisítésünkre. Sámánjaik szüntelen bálványuk nevét kántálják.

Az egyik félszemű, öreg bárd, akit nemrég mind félnótásnak véltünk arról mesél a rettegő katonáknak, hogy ez a bálvány nem más, mint a valaha élt legravaszabb és legerősebb ork, akit a Hideg Csarnokok nagyjai örök élettel ajándékoztak meg, és aki most véreinek élére áll, hogy megóvja őket a végpusztulástól. Természetesen terveinek része, hogy ezalatt a földbe tiportatja csontjainkat és megitatja vérünket gaz fattyaival.

Minden történet végén szerepel egy szörnyeteg, egy hatalmas ellenfél, akivel a hős megküzd. Az én történetem végén a hősök elbuknak. Egyetlen céljuk meghalni azért, hogy végső ellenfelük megbékéljen, és visszatérjen évezredes álmát aludni.

A katonák rettegnek, a papok imádkoznak, a dobok zúgnak, az orkok üvöltenek az éjszakában. Már hallom örült, dübörgő énekét, amivel a halálunkat követeli. Már hallom, ahogy a gyilkos fergeteg meglódul felénk. Sietve írom utolsó soraimat, hogy átadhassam levelemet a mágiával menekülő varázslóknak, akik velünk tartottak és nem vesztek még oda. Azt kívánom, hogy igaz legyen, amit a vén dalnok mondott. Hogy legyen neki elég a mi vesztünk, és a gyermekeim soha ne kerüljenek szembe vele. Nem bánom ha a lelkem odavész. Csak legyen már vége a félelemnek!

Ordítva közeledik felénk utolsó pillanatunk. A Vörös hold fényében megpillantom az óriást, ahogy veszett dalával vezeti iszonyatos seregét.

Eljött a vég…

ThaUshur felébredt…

12 MP ThaUshur HARCOS/SZV/Harcos/Bárd Hatalomszó
A Szunnyadó, ediomadi ork hérosz Legendaismeret II, Pusztítás II, Veszélyérzék II
F:13 A:7 M:9 7.szintű halál jellem
Nemes nyelv, Sérült helyzetben kerül a Jelenbe.
[állandó képesség] Irányítója kikereshet és Kezébe vehet egy lapot Cserepaklijából, amikor az első alkalommal éberbe fordul.
[állandó képesség] Ha az ellenfél kezdeményező csapatot állít ki, akkor ThaUshur irányítója 2 MP-ért idézhet le egy nem nevesített ork fajú kalandozót. A kalandozót akadályozó csapatba kell választani, és a forduló végén meghal.

Ha Ynev orkjai végveszélybe kerülnek Tha’Ushur megjelenik, és az élükre áll. Persze nem hiába kapta a “Szunnyadó” melléknevet: Ha ki akarod érdemelni a segítségét meg kell várnod, míg felébred. Ébredésekor már mindent tud az ellenfélről, és mivel ő a valaha élt legbölcsebb énekmondó, fanatikus híveit tökéletes hatékonysággal parancsolja a csatába.

Az orkok bármire képesek héroszuk kegyéért. Gondolkodás nélkül áldozzák fel magukat népük érdekében, és életük árán is eltiporják az ellenséget. Ha valaki olyan balszerencsés, hogy szembekerül a hérosz haragjával számíthat arra, hogy kalandozói között eluralkodik a rettegés. Minden lépést megfontolnak, mivel az orkok legnagyobb harcosai és leghatalmasabb papjai vadásznak rájuk, bárhova is menjenek.

Ha ThaUshur is bekapcsolódik a harcba utódai mellett, akkor már csak csodáért imádkozhat az ellenfél. Hihetetlen fizikai ereje és bárdmágiája segítségével bárkivel elbánik. Aquiroktól kicsikart hatalomszavai borzasztó kínhalált ígérnek. Legendás bölcsessége az embernépek tudós főit is megszégyeníti. Az évezredek során szerzett tapasztalatai pedig nem engedik, hogy bármi is meglepetésként érje.

Mit tennél meg, hogy egy ilyen epikus hőst az oldaladon tudhass? Elindulnál a végtelen dicsőség útján? Lerombolnád az utadba kerülő legnagyobb várak falait? Feláldoznád harcosaidat a cél érdekében, vagy megvédenéd őket a haláltól? Sámánok vagy énekmondók varázserejére hagyatkoznál, vagy a hideg acélra? A döntés a Te kezedben van! Csak egy dolog biztos: Eljött az orkok ideje!

Példapakli:

Való torony
Critai tábla
Krad szentély

3 ThaUshur
3 ThaUshur őrzője
3 Hramgaug
3 Véreskezű fosztogató
2 Vörös hold gyermeke
3 Kiválasztott akarata
3 Csonkolás
3 Ikervágás
2 Déli kapu
3 Koponyaszentély
3 Ngaur Draugroth
2 Égi vadász
2 Tiltott tekercs
1 Tizenhármak tornya
1 Fekete torony
2 Bíbor hadúr
1 Szarvtorony

Cserepakli:
1 Igere szentély
1 Trónterem
1 Égi fény
1 Pengesikoly
1 Feketelunír sodronying
1 Dhyarruni vörös ork
1 Vörös hold gyermeke
1 Torokmetszés
1 Damquuis
1 Tyrrakh lávaúr
1 Della akarata
1 Bíbor hadúr