Welcome back Nhyssiss

Kiküldi hát szárnyas elméjét a rettenetes Phet a hegyvidékre; lápos ingoványok fölött fürkész, párás őserdők homályában kutakszik. Előtalál végül egy harcost: lám, vértesen-szigonyosan sziszeg a fagyökerek között, s forró lánggal lobog benne a harag tüze. Mellkasán a Cwyeh-veh jelét viseli; a neve Snil. Megmutatkozik előtte ekkor a rettenetes Phet.

– Sisssh! – kiáltja Snil. – Cwyeh hatalmas! – Tudja, kivel áll szemben; tudja, hogy halál vár rá; mégsem menekül, szigonyát emeli.

– Cwyeh hatalmas, igen – szól a Levegőég Fejedelme. – Hatalmas a Cwyeh-kahnak; de néked aligha. Egyetlen szavammal halálra sújthatlak. Védekezni sem tudsz, bármilyen vitéz harcos lennél máskülönben.

– Ha Cwyeh azt akarná, hogy szóval szóló szolgája legyek, barna pikkelyekkel bújtam volna ki a tojásból – feleli Snil.

– Cwyeh igaztalan volt veled, hisz csak a Cwyeh-kahot kegyeli – szól erre a rettenetes Phet. – De én, lásd, nem török romlásodra. Harcos vagyok magam is, s nem emelek ellened sem fegyvert, sem rontó igéket; becstelen dolog volna tőlem olyan préda vérét ontani, amelyik nem tud visszavágni.

– Ha nem emelsz rám fegyvert – mondja Snil ádázul, szigonyát lóbálva -, akkor meghalsz!

– Jobbat tudok én annál – feleli a Levegőég Fejedelme. – Megosztom véled a titkaimat; így végre egyenrangú ellenfelek leszünk.

És sorra elmond Snilnek egynémelyeket az Ősi Tudományról; éppen csak annyit, amennyit jónak lát, még néhány erővel zengő szóra is megtanítja. Szánalmas adomány, ennél még a korcsok is különbek; de Snil szíve lángra lobban, s szentül hiszi, mindent megtudott, mit tudni érdemes.

– Akkor harcolunk? – kérdi rút vartyogással, zöld fény izzik szemében.

– Még nem – feleli a rettenetes Phet. – Eredj most vissza, ahonnan jöttél, s mind a Cwyeh-vehnek tanítsd meg, mit tőlem hallottál. Akkor végre igazi harcosokkal fogunk küzdeni, én és az enyéim, nem barnapikkelyes puháitokkal.

Snil sarkon fordul és elmegy; a rettenetes Phet pedig mosolyog, s mosolya hatalmától kiszárad körülötte az ingovány.”
Summarium

Minden olyan kiegészítőnek vannak méltatlanul elfeledett kalandozói, akik a mitikus kategóriában jelentek meg, érdekesek, és mégsem tudtak kiteljesedni. Többükből is hiányzik egy apró kis plusz, ami miatt nem lettek népszerűek, mert versenykörnyezetben hasonló kategóriájú riválisaik erősebbek voltak, és így nem rúghattak labdába mellettük. A teljesség igénye nélkül Scaddano, a Páva és Karylia a kedvenceim. Illetve mégvalaki…

mitikus ritkaságú <strong>Levegőég Fejedelmének követe</strong>Levegőég Fejedelmének követe Szövetséges SZP: szövetségpont
Feltétel: Gyíklény + Vadonismeret II
[szövetségpontállandó képességegyszeri képesség] A játék hátralévő részében játékosa minden nem
nevesített gyíklény kalandozója (Múltban, Mélységben,
Kézben, Jövőben lévők is)
rendelkezik ELVADULT-tal
és a következő laphatással „állandó képesség Gyors hatásként leidézhető.”
[szövetségpontegyszeri képesség] Az adott fordulóban, ha irányítója megold egy
küldetést, akkor a küldetéshez csatolt egyik
ELVADULT kalandozóját ingyen leidézheti.
[szövetségpontegyszeri képesség] Irányítója egy célpont csatolt
akadálylapját visszaveheti Kezébe.
 

Ezt a lapot meglátva szinte elolvadtam, ugyanis az elvadultak mesteréhez ez a MEGATÁP (by Móré Dani 😀 )! Hagyományoson lesz érezhető a legnagyobb hatás: tudunk fajpaklit építeni lemondások nélkül, és minden körben keresni egy jószágot, amit lecsatolhatunk, s ha ezt ügyesen tesszük, akkor ingyen le is idézhetjük. Ráadásul most már nem csak főkalandozónk képességével, hanem küldetés alól is.Ha azt vesszük, hogy a mostani gyíkos küldik DP-t adnak, és emellett pihenőbe/sérültbe forgatnak ÉS még ingyen kalandozót is adhatnak… Hát izé… Ynev utódfajainak sorsa megpecsételődni látszik: a pikkelyes népé lesz az ismert világ, Petru-kammas boldogságára.

A kiegészítőben érkező kalandozók tovább fokozzák a hatást: konzisztensebb paklit lehet építeni akciólapok terén, ugyanis most már tudunk párosítani elegendő boszorkánymester alkasztú testvérkét. Így mindenki remekül tudja majd alkalmazni a sámlit vagy a cunamit és a gyíkisten bűzhödt leheletét.

Enriquel