Vér és iszonyat

Vér és iszonyat

A dűnék alá félig betemetett amundokat gond nélkül vágták le a Viharszítók. Eatian hihetetlen kecseséggel lépkedett az egykor volt termékeny oázis roncsain. Amerre talpa a homokot érintette az élet apró szikrái törtek a durva homok fölé. Apró palánták sarjadtak, parányi rovarok bújtak elő vagy víz bugyogott fel lábnyomaiból. Testét átjárták ősei szellemei és ez a nyers élet energia kisugárzott a Taba el-Ibarába hirdetve a homoki elfek hatalmát. A szellemek síkján már messziről lángot vetett az egykor csendes liget, ahol most a kín és halál járták keringőjüket sikolyok komor dallamára.

A túlélő elf szétroncsolt testéből, még arra futotta, hogy feltérdelt és fejet hajtott úrnője előtt. Eatian elmosolyodott és mint egy pillangó pajkos szárnya, kezével megérintette a kötelességtudó vadásza arcát. A következő pillanatban az elgyötört arcon elkezdtek felszívódni a sebek, mint a Mélysivatag homokjára kiöntött víz a delelő nap alatt.  De a hálás, barna szemek már hiába tekintettek melegen a királynőre, mert

Megremegett a föld.

Az amund erődítmény, úgy tört a felszínre, mint egy gigantikus cethal. Fülsiketítő hangon vonszolta magát előre a homokban. Égetett téglákból álló teste, beteg amőbaként nyúlt előre a homoki elfek felé. Azok tehetetlenül nézték, amint az épület kolosszus idomtalan alakja sebesen körbeveszi őket elnyelve a láthatárt és elvágva a menekülés útját. A Viharszítók és a vadász felsorakoztak királynőjük mellett és dacos, elszánt tekintettel várták az elkövetkezőket. Mind tudták mit kell tenniük, Eatian gyorsan belekezdett az ősök rituáléjába, mellyel szorult helyzetükből talán kitörhetnek. Hisz tudták itt már nem vár rájuk dicsőség csupán csak

Vér és iszonyat.

Pár röpke pillanatig csend telepedett a tájra, majd a hadállás fala szétnyílt. Olyan látvány volt ez, mint mikor ezernyi parány tarisznyarák menetel, utat nyitva a tengernek. És valóban, amit most itt kiokádott a hold fényére ez a ciklopszi épületszörny, inkább hasonlított a tenger árjára, mint értelmes lények seregére. Kék lánggal égő tekintetű, hús és csont hullámok, melyek tajtékja bronz menethekben végződött. A szeferek pillanatok alatt elárasztották az oázist, az elfek tehetetlenül figyelték, ahogy az átlényegült amundok utat engedtek Thara-Neeth hebetjének.

Jöjjenek az amundok!

 4 MP Átlényegült szefer
Mélysivatagi amund, Amhe-Ramun-hívő
Harcos/Harcos
2. szintű Halál jellem
Lesvetés, Vallás, Veszélyérzék
F:8 A:4 M:6
 

4/2 nem a legjobb arány, láttunk már ennél ütősebb kalandozót, de nekem így elsőre a régi kalandozókra hasonlít nagyon. De várjuk ki a végét biztos van itt még egy csavar…

[állandó képesség] Ha játékosa legalább 7 MANIFESZTUM-mal rendelkező lapot irányít, alapszintje és fizikuma 5-tel nő.

13-as fizikum és 7-es szint 4 MP-ért ez már sokkal kecsegtetőbb. Belegondolva, hogy a menethek ingyen vannak és az Utolsó Test és barátai mennyivel olcsóbbak a korábbi „nagy neveseknél” ez nem tűnik olyan hú, de nagyon lehetetlen vállalkozásnak! Jó-jó, de mit ad nekünk a főnökük?

 6 MP Thara-Neeth hebetje

Mélysivatagi amund, Amhe-Ramun-hívő hadparancsnok

HARCOS/Harcos

4.szintű halál jellem

Pusztítás, Stratégia, Vallás

F:10 A:5 M:7

 Na kapásból, ami nekem feltűnt, hogy a kolléga elég intelligens és képzett ahhoz, hogy seregeinket vezesse. Ezenkívül rendelkezik a kellő szakmai tapasztalattal. De miben más ez, mint a többi tucat 6/4-es kalandozó?

 [állandó képesség] Fordulónként egyszer, ha irányítójának egy kalandozója kezdeményezőként sikeres sorelhagyó manőverben vesz részt,
akkor Sorába egy jelző Rinna kalandozó kerül és legfeljebb egy célpont pihenő amund kalandozó éber helyzetbe fordul.

Barátunk és kollégánk seregeink élére állva minden körben lehetővé teszi egy agresszív stratégia alkalmazását, mely abból áll, hogy manőverezel egyet félszívvel, utána megint és aztán az első manőverben résztvevőket újra indítod. És lévén ez már a harmadik lesz, sanszos, hogy az első két körben erre a manőverre nem lesz, aki érdemben akadályozni tudjon. Tanulság; ha az amundok megindulnak, akkor jajj, annak aki elébük áll, mert könnyen lehet elsöpri őket a sivatag tengerének árja.

Köszönöm a figyelmet

Akheron