Újrakiadott amund kombó!

Kezdjük egy idézettel.

A Taba el-lbara legmélyéről került elő ez a két ki­csiny szob­rocska, melyek mágikus hatalmában csupán az kételked­het, aki teljességgel érzéketlen a varázserejű kisu­gárzások­ra. De még az ő homlokuk is hegyvölgyekké gyű­rődik, ha csak egy ujjal is a szobrokhoz érnek, mindazok pedig, akik az ilyen különleges erők áramlását érzékelni tudják, felkap­ják a fejüket, összerezzennek, furcsa, borzon­gató érzés lesz úrrá rajtuk, ha megközelítik őket.

Talán ez a leplezhetetlen kisugárzás az oka annak, hogy ez a talányos szoborpár a legismertebb “aquir varázs­tárgy”. A legtöbb szavahihető leírás róluk készült, s megkö­zelítőleg húsz helyen található említés e parányokról szerte Yneven. Jelenleg is több helyről vélik tudni teljes bizonyos­sággal, hogy ott vannak, s nem egy varázshasználó, gazdag nemes, vagy kereskedő adna meg mindent azért, hogy meg­kapa­rinthassa őket. Komoly okuk van hinni abban, hogy a segít­ségükkel mindent elérhetnek. Az a hír járja róluk ugyanis,. hogy mindent látnak, ami az idő óceánjának hul­lámain ring. Azt, ami már megtörtént, és azt is, ami még csak vál­tozó leplekbe burkoltan közelít.

Nem tudni, ki és mikor faragta a két szobrot, s mi le­he­tett az eredeti szándéka velük. Számosan próbáltak már vá­laszt találni az ilyen és ehhez hasonló kérdésekre, legjob­ban mégis a szobrocskák azon gazdái jártak, akik nem akar­tak ilyen hiábavaló feladatra vállalkozni, s csupán az­zal foglalkoztak, miként tudnák hasznukra fordítani a két kis tárgy hatalmát.

Titokzatosságukat kiemeli majdhogynem emberi ar­cuk, s a rajta játszó halovány mosoly. Ez a moccanatlan, talá­nyos maszk még inkább lelohasztja a titkukra kíváncsiak kedvét. Akár Doran nagyjai kísérelték meg kifürkészni őket, akár egy predoci borkereskedő által megbízott lar-dori ,va­rázsló, vagy bárki más, mind kénytelen volt felhagyni pró­bálkozásaival. Legföljebb annyit állapítottak meg, hogy a szobrok igen rég keletkeztek, s valami módon az idő folyá­sával vannak kapcsolatban – talán éppen abból táplálkoz­nak. Azok, akik igazán nagy tudással felvértezve láttak munká­hoz, megsejdíthettek valamit abból, hogy valójában egyetlen szoborról van csak szó, s annak két megjelenési formájáról. A legkiválóbb tudós férfiak előtt pedig még a mások által mozdíthatatlan, ősi fátylak is fellebbentek, no­ha csak an­nyira, hogy megérezhessenek valamit az od-ala­pú má­giák közrejátszásából.

Forrásunk mi más is lehetne: Sumamrium, aquir varázstárgyak

 

Mostmár ugye tudjuk, mi lesz újrakiadva. Igen. IGEEEEN!! De ide kívánkozik még egy idézet a teljes lelplezés előtt.

Kezdetben volt az Useb-Het. Hasset Detheth volt és Detheth Hasseth volt. Egyek voltak Semnethnél. Semnethben életerő volt, és ez az életerő volt az Useb-het jövőlátása.

Forrásunk mi más is lehetne: én írtam

Az Useb-Hettel mindig csak a baj volt. Már az IT-s lapbemutató másnapján újra lett szövegezve, de úgy sem volt elég erős, lassú volt, nem lehetett kikeresni, egyszerre csak egyet lehetett belőle felhasználni, csak neves kaller tudta aktivizálni, és csak éberben. A nagykalandozók éberben ha cselekedtek, félig szebben volt a meccs. Másrészt, a nagykalandozók mellé nem anyira fértek be kiskalandozók, akikkel az useb-het fixen nyerte volna a manővereket. AHa ez nem volna elég, végtelen mennyiségű szabályparát generál. A problémára érkeztek további próbáálkozások, Oquicorr, Snil, Falánk, Amt-Nar mind a neves hős melletti, több kis kalandozóval való játékszituáció megteremtésének képviselői. A besúgó küldetést, az anyr pálcát is ide lehetne még sorolni, vagy a levegőég fejedelmének követét. Ezek a témák bizony mind-mind az Useb-het utórezgései, szaknyelven mondva: Vizek ideje. Az Useb-het az IT-ben jövőbe látásban rejlő bizonytalanságot akarta leképezni. emellett Spike, Johnny és Timmy lap akart lenni egyszerre. nem mondom ki, mi lett belőle, de egy bizonyos közismert hátasállat locsol vele a homokba.

Az Useb-het jelenlegi kiadása is a jövőbe látást célozza meg. De csak kombólap akart lenni, és mindjárt kettő. Felkértük a gyártót is – na nem interjut kértünk tőle, hanem közszereplést a KK kiegészítőben.

Én az Useb-het utolsó leheletig való rajongója vagyok, tavaly 3 versenyen játszottam vele. Azt kell mondanom, hogy ez nem lett olyan érekes, mint a régi, cserébe érthető, játszható és nem elbaltázott kártya lett. Úgy gondolom, ez előrelépés. egy apokaliptikus háborút bemutató kiegészítőben, ahol közelmúltbeli ellenfelek vállvetve harcolnak (Krán-Pyarron mellett a dzsad-gorviki és a gorvik-shadoni összeborulást is érdemes hangoztatni) egyszerűen nem a szobatudósok és papírkoponyák agyszüleményei viszik a prímet, vér van és zaj és hold és halál, köldöknézős kombózgatás alig. Ezt én írom, akit sokszor kombójátékosként szoktatok – talán nem teljesen alaptalanul – kategorizálni. Hát majd leszokunk róla – mondhatnátok, de nem erre akartam kilyukadni. Hanem arra – és ez már elég közel áll magához a lapbemutatáshoz – mert végülis 4 lap is lesz a cikkben, most kell még elrohanni kávéért – hogy én ennek a kombósivár közegnek nem örülök. Nekem Erion bejött, ahol nem a lét volt a tét, voltak kombózásra felajánlott, feldobott kártyaszövegek. Örülök, hogy az átkozott szet végre eltűnt a süllyesztőben. Viszont, ennek ellenére el tudom fogadni, amit fentebb leírtam – hogy a világháború feelinget nem a kombozgatás adja vissza – és cserébe örömmel mutatom be azt, ami a témában belefért a kiegészítőbe.

Tehát, itt most az következik, hogy 2 kártya szövegét összekeverve fogom bemutatni. Egyikük egyedi lap, a másik pedig a promóciós zónákban kapott helyet.

 

1 MP Detheth

Amund ereklye, az Useb-hetUseb-het szobrok egyike
ID: Végleges AT: Varázstárgy F: Sor S: –
Ereklye

 

1 MP Hasseth

Amund ereklye, az Useb-hetUseb-het szobrok egyike
ID: Végleges AT: Varázstárgy F: Sor S: –
Ereklye

Ennyiben azonosak, és képzeljük el, egyik a kék, a másik a zöld. van más hasonlóság is. az alábbi 2 mondat betű szerint azonosan szerepel a 2 lapon.

Ha Jelenből Múltba/Mélységbe kerülne, akkor vissza kell keverni a Jövőbe.
[állandó képesség] Ha viselője nem amund kalandozó, akkor minden forduló végén veszít egy alapszintet.

Ehhez annyit tennék hozzá, hogy Százkarmú ErragalSzázkarmú Erragal. Az őrült elf hadúr nem tudjuk, hogy teljesen véletlenül, vagy egyszerűen a puszta nagyságából kifolyólag élvez immunitást az aquir ereklyék kártékony hatásaira. Én ez utóbbira gyanakszom, főleg mert ismerem a lapok tervezőjét. Tehát, Erragal ugyanolyan simán használhatja őket, mint egy amund. Ettől az amundok egészen biztosan hajhullást kapnak, és szobordémonokat küldenek a rég letűnt korba, de én Erragalt valahogy nem féltem. Felnyársalja őket a a Százhalállal, mint mindenkit. Szóval, Erragal triviális kombót alkot a Trryano haragjával – mert ugye most csak annyit tudunk, hogy ezek 1 mp-s ereklyék amiket Erragal csatolás utána aligha lát szívesen, hogy ott lötyögnek a páncélján. Tehát, letyrranózza őket – a Jövőbe – és újra felrakhatja magára a követekző példányokat további tempók reményében (mágikus fémek mellett totál ingyé’). Haditanács kikeresi őket.

 

Nézzük, mit tud Hasseth!

[állandó képességegyszeri képesség] Irányítója megtekinti és átrendezheti célpont Jövő alsó 5 lapját. Ha Detheth csatolva van viselőjéhez, akkor onnan 2 lapot Múltba dobhat.

És Detheth?

[állandó képességegyszeri képesség] Irányítója megtekinti és átrendezheti célpont Jövő felső 5 lapját. Ha Hasseth csatolva van viselőjéhez, akkor onnan 2 lapot a Múltba dobhat.

Ez is ugyanaz, azt leszámítva, hogy nyilván mindegyik a másikra hivatkozik. Aki most sóhajt, nyög, hogy többet várt, mert az Useb-het ennél ugyan bonyolultabb, de az legalább egyedi, attól megkérdezném, hogy amikor a bevezetőt olvasta, ott is sűrűn bólogatott, hogy bizony sok baj volt vele. Hát, így van ez. A mostani párocska szituációjáról a KK szerkezetében már szóltam, hogy az ütközés tompább legyen. Most elmondom a jó oldalát.

(remélem, összeállt, mit tud a 2 lap, nem túl bonyolult, csak ezek ikerlapok – a háttér szerint lényegüket tekintve valójában 1 ereklye 2 megjelenési formával, amik ráadásul hasonló képességet is kaptak, azért mixeltem ennyire össze őket.)

 

Megnézni 5 lapot. Alul és felül. A tájékozódás nagyon erős dolog. Tudjuk, mennyi lapot fog húzni. Megnézzük. A besúgó nem fog működni. A húzás sem. A fókuszt is eléggé hátráltatja, ha az ép befókuszált lapokat hirtelen kirostáljuk. Ha tudunk dobatni is, az ellenfél esélyei durván romlanak.1-1 mp-be kerül, és utána minden körben ott fog recsegni a gépezet, ahol hozzáérünk. Valójában ez a 2 szobor épp olyan rongálást végez a jövőben, mint a meneth a fizikai síkon. Másrészt, kártyafilozófiát nézve a lap tényleg a Jövőbe lát. Megmutatja, sőt, alakítja, rendezi is. A leképezés szerintem tökéletes. A hangulati hátteret szerintem jobban adja vissza, mint az IT-s Useb-het, bár annak az eredetisége számomra mérföldkő marad.

Ezen a ponton térnék vissza arra, hogy lesz egy időszak, amíg a 3 lapot egyszerre használhatjuk Korforduló formátumon. A lapok sorbarendezése és esetleges dobatása után az Useb-hetet kisütni gyilkos dolog. A kalandozók repülnek a Múltba, a többi hasznos lap pedig a Cserepakliban landol. Az új szobrok képességei gyors hatások, ha letettük, nem kell mp-fölényben lennünk. A kör eleje – kör vége kontrollálás ugye szintén duplázza a kárt, amit a kombó feállása első szándékból okoz – valójában a 7+7 alsó+felső lapból 4+4 lapot szűrűnk (dobatunk) ki, ha az ellenfél ezután jót húz, az már a mi sarunk.

 

A második ‘idézetben’ volt szó a szobrok hordozójáról. Hogy ki készítette, még a Summarium se tudja. De a szobrok részt vettek a Manifesztációs Háborúban – talán nem meglepő módon – amund oldalon. A szobrok hordozója nem egy rinna, nem egy hordákat lelkesítő nefer, hanem egy hadoszlop vezetésével megbízott amund hadúr.

 

10 Mp Semneth

Amhe-Ramun-hívő amund, Thara-neeth hat-nebje, a Nethiree hadoszlop parancsnoka
HARCOS/Harcos, PAP/Pap
5 szint, Halál jellem, Halál, Lélek szféra
Asztrológia , Démonológia II, Vallás II
F: 10, A: 6, M: 8
MANIFESZTUM

 

Elsőre jöhet egy nagyobb falat, igaz? Valkik már hiányolták a neves amundokat. Volt, aki tippelt elsőt, utolsót. Azt hiszem, ez a karakter meglepetés. Egyrészt, meglepetés a két kaszt. A képzettségeit a réges-régi, SE csomagban megjelent Ősi Egyezmény megszegéseŐsi Egyezmény megszegése küldetés feltétele is inspirálhatta. Vagy AzhanudAzhanud, aki talán a küldetést inspirálhatta. Hagyományőrző ( Ö/R) formátumokon a Szentségtelen kapuSzentségtelen kapu és a Szablyaszél patrónusSzablyaszél patrónus dukál. CsillagvizsgálóCsillagvizsgáló eszünkbe juthat, főleg, ha az imént tárgyalt jövőbelátó szobrokra gondolunk. Következzen az áhított képességmező, de előtte jegyezzük meg, hogy hatalomszava nincs, a hetedkori amundok körében az ómágia oly rendkívül ritka, hogy kártyán ilyenre ne számítsunk.

 

[állandó képességegyszeri képesség] Egy képesség aktivizálásának feltétele egy felszerelés visszakeverése a Jövőbe. Semlegesít célpont eseménylapot.

Leszed egy esménylapot egy csatolt lapppal. a célpont Mp-igényét/ értékét nem nézi, csak a lila színt. Gyors hatás, ingyen van. Közben kisüthetjük az ereklye képességét, szűrés, dobatás. Azonban érdemes észben tartani, hogy egy sima meneth is felszerelés, azzal is leszed akasztást, flammust, stb-t. Aki emlékszik réges-régről RolfrbyknosRolfrbyknosra, neki volt hasonló aurája, semmilyen eseménylap nem érezhette biztonságban magát. Aki nem emlékszik, azt kérem, hogy így első hallásra higyje el azt, amit éreztetni szeretnék: ez a képesség körönként prezentálva ordas táp., és egyben spoilertemető

 

[egyszeri képesség] Irányítója megnézi Jövője felső 5 lapját, és abból egy amund ereklyét ingyen leidézhet.

Hát, ilyen is van hozzá. A szobrok keresik gazdájukat és akarják, hogy megtalálja őket. Amund ereklye nincs olyan sok, egészen pontosan a szóban forgó három. Viszont, ha emlékeztek, volt márciusban szuperhold. Akkortájt lett bemutatva a beavatási rituálé, ami menetheket termelt. A képe lett felrakva a face-n, de mivel az első bemutatott lapok egyike volt, egész biztosan mindenki lementette – azt a képet olyan játékosok is kommentelték, akik amúgy félévente sem hallatják a hangjukat. Nassar Seeth volt a lap neve, és mélysivatagi menetheket gyárt sikeres manővert végrehajtó Amhe-Ramun hívőknek. A kard manifesztummal rendelkezik, és nem mellesleg ezen a főpapon eseménylap-terrort képez. Volt már ilyen amund, aki pékkóchengeresre szo**tta az eseménylapokat? Igen. Korszkos lap volt? Bizony. Drága lap volt? Nem.

 

[(harc előtt)] Irányítója megnevez egy akciólapot, amilyen nevűt az adott harcban nem lehet leidézni.

Az ellenfél jövőjének megszak. nézegetése közben ugye lesz esélyünk ezt a képességet jóvágású amundtól elvárható rinnaszeretettel kísérve megsemmisítő tippeket leadni harc előtt? Én azt hiszem, lesz. A spoilereket úgy végzi ki, mint a répát. Aki kretív, és újat húz, Semneth ott bakizhat. A meta és a paklik alapos ismerete ezt a képességet a Fényúr szintjére hozhatja.

 

És a végére jön még egy promólap!

4 MP Szolgasorba gyalázás

A neve alapján is fixen meg lehet mondani, hogy ez az amund életpályamodell koncentrált kampányígérete. ha behódolsz, rabszolga leszel, ha nem akkor azonnal megeszünk, még élve. ha behódolsz, megvárjuk, míg halálra gürized magad és a sógoraid a csatatéren véredet veszik. Vért persze addig is kell adni, a véradás szép, erlkölcsös dolog.

PAP
ID: Pillanat AT: Varázslat F: Harc S: –
Szférák: Lélek

Tehát, ez a főnökség szövege, nem cselszövés, vagy ilyesmi, ez a Kék Hold Urának akarattörő kisugárzása a papjain keresztül.

Ha leidézője amund, akkor nem érvényesül rá a frontemberi büntető módosító (2x).

Szolgasorba minden nép lélek szférás papja gyalázhat, csak frontból a többiek drágábban teszik. Az amund főpap a harctéren is ráordíthat valakire, aki azonnal lemegy kutyába, talpat nyalni.

Célpont kalandozónak asztrál mentődobást kell tennie. Ha sikertelen, akkor a célpont véglegesen a Szolgasorba gyalázás leidézőjének Sorába kerül pihenő helyzetben.

A hatás, gondolom nem vág arcba senkit. Mármint, hogy a lapnév lapján ilyesmire számítottatok. Jó, Oquicorr nem fogja belülről összrondítani a saját páncélját ijedtében, de a gyengeségjelzőkkel preparálva azért okozhat problémát. Hagyományőrző (Ö/R) fromátumokon jópár olyan pap van, aki ezt atom-durván fogja előadni, a pap-boszorkányok BűvtekintetBűvtekintettel, Lángoló Vér NagyasszonyaLángoló Vér Nagyasszonya, vagy Hawane KaryliaHawane Karylia Satorr bérvajákosSatorr bérvajákossal igen riasztó dolgot fog csinálni vele, az LVN ugye -4-gyel dobat, Karylia 3 mp-ért dobja, mindketten tudnak Gra-Tinolozni… De ne legenek illúzióink, az amundok is fogják szórni által Amhe-Ramun bőséges áldását…

 

MDani

Save