Szolganépek

Háború és hódítás

Mielőtt a mai lapok bemutatásába belevágnék egy kis eszmefuttatással kezdek, hogy jobban megérthessük a történet hátterét, a motivációt a manifesztációs háború kapcsán.

Minden háborúnak célja van. Na ezzel nem mondtam sokat. Ha kicsit megkapargatjuk a felszínt két különféle célt, motivációt fedezhetünk fel: van egyrészt egy nemes, feltüzelő, a tömegeket fanatizáló cél. Ez lehet reváns, sérelem megtorlása, vallási térítés, vagy éppen egy másik nép “felszabadítása” is akár, de lehet a dicsőség, nagyság hajszolása is a cél. A Második Manifesztációs háború esetében könnyű dolgunk van: az amundok egyrészt bosszút akarnak állni az első háborúért, istenük elpusztításáért, másrészt a dicsőséget is hajszolják, hogy istenük akarata egész Ynevre kiterjedjen. Ez teszi legitimmé, az amund köznép szemében kívánatossá a háborút és az önfeláldozást is akár, Amhe-Ramunért meghalni kiváltság, hősiesség. Már a nép azon tagjainak, aki egyáltalán bír szabad akarattal…

De azért az amund uralkodó réteg és papság sem hülye, nem lehet fejjel menni a falnak, ha világuralomra törnek. Csakis konkrét haszon, előny miatt lehet háborúba kezdeni. A világuralmi törekvéseknek pedig vannak igen pozitív hozadékai. Mármint gazdasági értelemben. Erőforrás, gazdagság, utánpótlás. És ez a háború mögött megbúvó igazi cél. A pénz és hatalom.

Ha nincs sereged, szerezz magadnak!

Bármilyen furcsa is, de az amundok számszerűen kifejezetten kevesen vannak. A sivatagi dzsad városállamok népe sok tízszeresen meghaladja, az amund inváziós seregek létszámát. És akkor kránról, pyarronról, gorvikról vagy shadonról nem is beszéltünk. Miért is ilyen sikeresek a háború első szakaszában és miért tudják leigázni és uralmuk alá hajtani az egész ibarát?

A válasz többrétű. Egyrészt a fanatizált és az amund papok, illetve a kék hold ereje által megerősített amund harcosok harci kedve és elszántsága a többszörösére nő – főleg éjszaka a hold fényénél. Ezért is mindig éjjel támadnak, de napközben is elrettentőek papjaik asztrális védelme alatt. Aztán ott vannak Amhe-Ramun papjai. A papsággal megtámogatott inváziós seregek gyakran harc nélkül győztek a felkészületlen dzsad csapatok ellen. Papi védelem hiányában kiszolgáltatottá váltak az egyszeri turbánosok és az amund papok uralma alá kerültek, tudatuk kikapcsolt és csak a képzeletbeli láncaikat tartó amund pap akaratát teljesítették. Azért így könnyű hódítani nem? Ráadásul a meglepetés ereje és  felkészületlenség is a kékarcú seregeinek kedvezett….

De itt még nincs vége! A háború legelső szakaszának egy kiemelt célja volt: Az inváziós seregek létszámbeli hátrányát pótolni. Dzsadokkal. 

Rabszolgaseregek

Igen rabszolgákkal kívánták feltölteni a seregeiket. Fent már említettem, hogy a dzsad rabszolgák elvesztették tudatukat és az amund papság teljes befolyása alá kerültek. Ez azt jelenti bármiféle ellenállás nélkül meneteltek a halálba és harcoltak.

Az MK-ban több kiegben is felbukkantak már rabszolgák, rabszolgavadászok, kereskedők. A Kékarcú Kiteljesedése azonban egy teljesen más rabszolgát vezet be. Nem csak azért, mert ezek a rabszolgák nem rendelkeznek szabad akarattal, de az amundok külön szóval illetik megalázott rabszolgáikat: Rinnáknak hívják Őket. Íme az MK új tokene:

0 MP Rinna
A manifesztációs háború hadirabszolgája
HARCOS/Harcos
1.szintű nincs jellem
F:8 A:5 M:6
[állandó képesség]Csak Amhe-Ramun hívő, vagy MANIFESZTUM-mal rendelkező kalandozóval kezdhet manőverbe.

Halálba küldött első sor

Milyen szerepet is szánnak e szerencsétleneknek az amundok? Tekintve, hogy szinte semmibe se tartják őket a feláldozható első sor, a frontvonal szerepe az övék. Kegyetlen taktika ez persze: a védekező dzsadokra fajtársaik támadnak öntudatlan állapotban. Pszichológia hadviselés mesterfokon. A Kos és Kobra éve kötetben olvashatjuk, hogy a háború későbbi szakaszában az ordan felé menetelő hadoszlopban 12 ezer amund harcos majdnem 8 ezer Rinnát hajtott maga előtt a pusztulásba… Közel fele volt tehát a seregnek rabszolga. Volt…

Ez a biztonsági első sor védekezés esetén is jól jön, ha épp egy erődöt vagy szentélyt kell megvédeni:

Amhe-Ramun-szentély
FAL: 2
AKADÁLYOK:2
Felfedésekor játékosa Sorába kerül egy jelző Rinna kalandozó (HARCOS/Harcos, 1. alapszintű, F:8, A:5, M:6, jelleme nincs.
[állandó képesség] Csak Amhe-Ramun hívő, vagy MANIFESZTUM-mal rendelkező kalandozóval kezdhet manőverbe.)
Az Ostrom manőver végén játékosa kifizethet 1 MP-t. Ha nem fizet, akkor a Rinnát fel kell áldoznia.

Mit keres egy Rinna egy Amhe-Ramun-szentélyben? No igen. Nem csak harcra kellenek ők. Különféle szolgamunkákat végeztetnek velük. De nem ez minden: Amhe-Ramun rendszeres emberáldozatot igényel – két formában is. Egyrészt a klasszikus oltáron áldozás a főpapok által. Másrészt, mivel ez egy manifesztálódott isten és amhe-démonokban lakozik, nos e démonok vérrel táplálkoznak. Igen ez egy embertelen, förtelmes, pusztító kultúra. Inhumánus. Minden jóérzésű embert kiráz tőle a hideg. Ráadásul nem csak a démonok, de a sima amundok is táplálkoznak emberhússal. A második törvénykönyv vonatkozó része szerint “Mindenkiben ellenséget látnak, aki különbözik tőlük. Különösen igaz ez az emberekre, akiket állatként tartanak számon, s mint ilyeneket, elsősorban rabszolgának és élelemnek tekintik őket.” Ha védekezni kell, így lelkiismeretfurdalás nélkül használja golyófogónak egy amund a Rinnáját. Már, ha még nem ette meg.

Kifogyhatatlan tömeg

Felmerül a kérdés, hogy ha ennyire “pazarolják” a rabszolgákat, előbb utóbb kifogynak belőle. Elvi alapon kifogyhatnak, persze. De tekintve, hogy több tízezer számra hajtottak rabszolga sorba dzsadokat realitása nincs a dolognak. Rengeteg a potenciális utánpótlás ibarában – manifesztációs háború első időszakában ráadásul nem volt aki utukat állja. A háború kezdete tehát abszolút sikertörténet – már az amundok számára. A dzsad istenek és kultúrák, városállamok számára pedig a végső pusztulás. Bár van aki ilyenkor is hasznot remél…

Aki az anyját is eladná

Igen, van aki a legrosszabb helyzetben is képes fokozni azt, egy kis hatalom vagy haszon reményében. Aki hajlandó az ellenséggel cimborálni, kezére adni testvéreit, népét. Sajnos ilyenek is vannak. Így volt ez a dzsadoknál is.

Már a Rúna magazin IV. évfolyam 2. számában, a Sivatagi históriában felbukkantak a Koplalók. Kik is ők? Egy Al haddabi tolvajklán, akik behódoltak az amundoknak. És mit kaptak cserébe? Kiváltságokat és ostort. Saját népük megrendszabályozóivá váltak. Tehát hatalmat és pénzt kaptak az árulásért és velük végeztették a piszkos munkát. Alávaló embereknek alávaló meló. Könnyű volt az amundok segítségével legyőzni a Hajcsárokat, amely a korábbi uralkodó tolvajcéh volt Al haddabiban….

Jöjjön hát a koplaló, aki odacsap sajátjainak és az utolsó cent hasznot is kihajtja rabszolgasorba hajtott népéből. Illetve bárkiből, akit urai kezére adnak – ő maga nem vadászik, ahhoz nem elég bátor, hogy fegyveresekkel szemben is keménykedjen, ő csak a kiszolgáltatott rabszolgákat dolgoztatja:

4 MP Koplaló rabszolgafelügyelő
Amundoknak behódolt tolvajklán tagja, dzsad
SZERENCSEVADÁSZ/Tolvaj
2. szintű Káosz jellem
Ékesszólás, Lesvetés, Vallatás
F:7 A:5 M:5
[elforgató képesség] A képesség aktivizálásának feltétele 1 jelző kalandozó elforgatása. Irányítója kap 2 Aranyat.

No igen, van aki azonosulni tud egy inhumánus kultúrával, ezt a grafika jól megragadja (a cikk kiemelt képe), agresszivitásban, szadizmusban az amundok méltó kiemeltje ő. Vajon megéri a remélt haszon, vagy hoppon marad az áruló és uraival együtt bukik el? Egyáltalán megéri urai bukását vagy belőle is vacsora lesz végül? Április 28-án, a bontott paklis versenyen kiderül!

Jabbah