6.00. Időfonal

 • Az időfonal szabálya határozza meg, hogy melyik hatás mikor érvényesül, illetve az időfonal szabályozza, hogy mikor lehet gyors hatással élni.
 • Időfonalat nyit a cselekedet, a legtöbb fázis, illetve az összes időzített hatás.
 • A csak állandó jellel rendelkező, folyamatosan működő, aktivizálást nem igénylő képességek és laphatások nem nyitnak időfonalat, nem használnak időfonalat, hanem azonnal érvényesülnek.

6.01. Cselekedet

Lapidézés, képesség/laphatás aktivizálás, Sorelhagyó manőver kezdeményezése, Raktárból csatolás Sor fázisban. Ha kalandozó is kell a cselekedethez (képesség aktivizálás, akciólap idézés, sorelhagyó manőver kezdeményezése), akkor annak ébernek kell lennie.

6.02. Időzített hatás

 • Időzített hatás a folyamatosan működő állandó képességek kivételével az összes olyan hatás, ami egy adott feltétel teljesülése esetén, vagy pedig egy előre megadott későbbi időpontban lép érvénybe.
 • Például a „Jelenbe kerüléskor” vagy „Leidézés után jelenbe kerüléskor” érvényesülő laphatások. Egy lapnak akkor van ilyen laphatása, ha a „Jelenbe kerülésekor”, vagy a „Leidézése után Jelenbe kerülésekor” kifejezések egyikét tartalmazza.
 • Az időzített hatás nem minősül képesség/laphatás aktivizálásnak.

6.03. Fázisok, melyek időfonalak

 • Forduló nyitása fázis
 • Erőforrás fázis
 • Kezdeményező csapat sorelhagyásának fázisa
 • Akadályozó csapat sorelhagyásának fázisa
 • Toronyszint felfedés fázis
 • Akadálylap aktivizálás fázis
 • Harc előkészítés fázis
 • Harc eredmény meghatározás fázis
 • Küldetés feltétel teljesítés fázis
 • Forduló zárása fázis

6.04. Célzás

 • Azok a hatások célozhatnak, amik időfonalat használnak.
 • Akkor céloz egy hatás, ha a lapra vonatkozó szabály (például közelharci támadás) ezt előírja, vagy ha az adott lapon/hatáson szerepel a célpont szó.
 • A célzás időfonalhoz kötött fogalom, célpont hiányában nem kerülhet időfonalba az adott hatás. (Teljesen mindegy, hogy az adott lap szövegében hol szerepel a célpont szó, azt az időfonalba kerülés feltételeként - tehát a leidézés elején - ki kell választani.)

6.05. Időfonal építése és visszafejtése

 • A./ Ha időfonal kezdődött, akkor csak gyors hatást lehet használni.
 • B./ Ha már zajlik egy időfonal, és ekkor kerül időfonalba egy cselekedet, akkor az nem nyit új időfonalat, hanem a már létező időfonalba kerül. (Sorelhagyó manőver időfonalán belül ez a sorelhagyó manőverben lévő időfonalakra igaz, a Sorelhagyó manőver időfonalára nem.)
 • C./ Ha egy lapot leidézel, akkor az a lap időfonalba kerül. Ha egy képességet/laphatást aktivizálsz, akkor nem a lap, hanem az aktivizálás kerül időfonalba.
 • D./ A rejtett lap az időfonalban is rejtett lap. Tehát pl. toronyszint a leidézésekor rejtve kerül időfonalba. Ha egy képességet/laphatást aktivizálsz, akkor a lapot akkor is meg kell mutatni, ha rejtett.
 • E./ Az időfonalban jelölni kell a cselekedetek sorrendjét. Ha valaki az időfonalon belül cselekszik, akkor a cselekedete lesz az időfonal legfelső cselekedete. Ha két hatás egyszerre kerülne az időfonalba és különböző a játékosuk, akkor az aktív játékos hatása hatása kerül be előbb időfonalba. Ha a két hatás játékosa ugyanaz, akkor a játékos dönti el, hogy a hatások milyen sorrendben kerülnek be az időfonalba.
 • F./ Időfonalban elsőként az aktív játékos jogosult/kötelezett cselekedni. Ha valaki nem cselekszik, akkor passzolnia kell. Az időfonalon belüli passz is csak egy cselekedetre szól.
 • G./ Ha mindkét játékos passzolt közvetlenül egymás után, akkor az időfonal legfelső elemét vissza kell fejteni az időfonalból. Ha egy hatást visszafejtettünk, akkor az érvényesül. Ez azt jelenti, hogy kikerül az időfonalból, érvényesül, és a Jelenbe kerül. (Ha pillanat időtartamú volt, akkor a jelenből egyből a Múltba/Mélységbe kerül.) Ezt követően ismét az aktív játékos cselekszik.
 • H./ Az időfonal visszafejtése cselekedetenként történik, és minden egyes visszafejtett cselekedet után van lehetőség újabb gyors hatás használatára.
 • I./ Az időfonal nem ér véget egyből, amikor nincs benne cselekedet. Az üres időfonalban is van lehetőség cselekedni, és csak akkor ér véget az üres időfonal, ha az összes játékos passzolt közvetlenül egymás után.
 • J./ A sebzések egy időfonalon belül összeadódnak. Ha egy kalandozón akár harcban, akár Sorban alapszintjével megegyező számú, vagy annál több sebzés van az adott időfonal végén, akkor a kalandozó meghal.
 • K./ A kalandozó csak az időfonal végén halhat meg, illetve kerülhet sérült helyzetbe.
 • L./ A sebzéshez hasonlóan a halált okozó hatás is csak az időfonal végén öli meg a kalandozót, így az időfonal végéig van lehetőség a meggyógyításra.
 • M./ Ha egy harcban résztvevő kalandozó túléli a harcot, akkor a Sorelhagyó manőver végén a rajta levő össszes sebzést le kell venni róla, és a kalandozó sérült helyzetbe fordul az időfonal végén, ha volt rajta sebzés.
 • N./ Ha egy kalandozó Sorban van, és az időfonal végén nem hal meg, de volt rajta sebzés, akkor az időfonal végén Sérültbe fordul.
 • O./ Ha egy időfonalban lévő hatást lemásolnak, akkor annak lehet új célpontot választani, de nem szabad semmilyen költségét fizetni, illetve nem szabad semmilyen feltételét teljesíteni. Minden szempontból a már időfonalban lévő hatást másolja. Nem lehet annak új módot választani, és ha X-es MP-igényű a másolt hatás, akkor a másolat is ugyanakkora X-értékkel kerül időfonalba. A leidézőnek a másoló hatást létrehozó kalandozót kell tekinteni.
 • P./ Egy időfonalban egy aktivizálást igénylő képességet/laphatást csak egyszer lehet aktivizálni.
 • Q./ Forduló vége/manőver/harc vége: Mindegyik ilyen hatás a halált okozó hatásokhoz hasonlóan az időfonal zárásában érvényesül, tehát megvárja az adott időfonal végét. Ha egy hatás véget vet harcnak, akkor az időfonal végén a harc eredmény meghatározás fázis következik. Ha egy hatás véget vet a fordulónak, akkor a manőverek fázisa véget ér, és a forduló zárása fázis következik. Ha egy hatás véget vet egy sorelhagyó manővernek, akkor az adott időfonal végén véget ér a sorelhagyó manőver, és a kalandozók visszatérnek a Sorukba.
 • R./ Célpontját vesztett hatás: Ha egy hatás elveszti célpontját az időfonalba kerülése és érvényesülése között, akkor ha több célpontja volt, akkor a maradék célpontokon érvényesül. Ha a hatás az összes célpontját elveszítette, akkor semlegesítődik.
 • S./ Egy hatás paraméterei (pl. támadás akciólap esetén a leidéző alapszintje, támadóküszöbe) az érvényesüléskor kerül meghatározásra.
 • T./ Forrását vesztett gyors hatás: Ha egy időfonalon belül egy hatás forrását veszti, akkor a hatás akkor is érvényesül, ha a forrás az időfonal folyamán elhagyja a Jelent. Ha az akciólap hivatkozik a forrás valamely paraméterére, akkor az utolsó ismert értéket kell behelyettesíteni. (Például ha egy kalandozó támadás akciólapot használ, de az akciólap érvényesülése előtt meghal, akkor a kalandozó utolsó ismert támadóküszöbével kell megtenni a támadásdobást.)

6.06. Időfonal szabály kiterjesztése a sorelhagyó manőverekre

 • A./ Sorelhagyó manőverek is időfonalba ágyazottak.
 • B./ Sorelhagyó manőver alatt a sorelhagyó manővert körbevevő időfonal rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogy az időfonal végén a kalandozó sérült helyzetbe fordul, ha van rajta sebzés (és lekerül róla az összes sebzés az időfonal végén).
 • C./ A Sorelhagyó manőver során a kalandozók gyűjtik a sebzéseket. Ezen belül lévő időfonalak végén nem kerül le a sebzés a kalandozókról, és nem is fordulnak sérültbe ekkor.
 • D./ Sorelhagyó manővert körbevevő időfonalon belül lehet egy képességet többször is aktivizálni, tehát az egy időfonalban egy képességet egyszer lehet aktivizálni szabály Sorelhagyó manőverek esetében csakis a Sorelhagyó manőverben lévő időfonalakra vonatkozik.

6.07. Passz

 • A./ Ha nem hajtasz végre manővert, akkor passzolnod kell.
 • B./ A passz nem manőver, nem hoz létre időfonalat, nem számít cselekedetnek, nem lehet rá reagálni.
 • C./ Ha passzolsz, akkor az ellenfél cselekedhet.
 • D./ A Passz csak egy cselekedetre szól. Sor fázisban és harci körök lépésben egy MP-kötött cselekedetre szól a passz, míg időfonalban egy gyors hatásra. Tehát időfonalon belül is passzolnia kell annak, aki nem akar gyors hatással élni.
 • E./ Ha nincs időfonal, és mindkét játékos gyors hatást akar használni, akkor is az aktív játékos cselekedhet először.
 • F./ Amennyiben ellenfeled sem kíván cselekedni, azaz ő is passzol, akkor
  • Ha Sor fázisában vagytok, akkor véget ér a manőverek fázisa.
  • Ha harci körök lépésnél vagytok, akkor véget ér az adott harci kör.
  • Ha időfonalban vagytok, akkor vissza kell fejteni az időfonal legfelső cselekedetét. Ha ilyen nincs, akkor véget ér az időfonal.

Eszközök az oldalon