3.00. Laptípusok

 • Nyolc laptípust különböztetünk meg:
  • Toronyszint
  • Küldetés
  • Építmény
  • Akadálylap
  • Akciólap
  • Eseménylap
  • Kalandozó
  • Szövetséges
 • Az azonos típusba tartozó lapok arculata, keretmintája, és színe megegyező.
 • Az építmény, toronyszint, küldetés laptípusokat játéktér jellegű laptípusoknak nevezzük.
 • A többi laptípus nem játéktér jellegű laptípus.

3.01. Toronyszint

 • A./ A játék kezdetén a tornyod három különböző toronyszintből áll. Ezeket kezdő toronyszinteknek nevezzük. Kezdő toronyszintjeid sorrendjét a játék elején szabadon megválaszthatod. A toronyszintek egymásra épülnek. A legalsó szint van hozzád közel, az ellenfél először ezt ostromolhatja.
 • B./ Toronyszintnek képessége van, mely akkor érvényesül, ha megostromolják, és felfedik. A toronyszintek képessége a képesség mezőben kap helyet a Fal érték alatt.
  (Van toronyszint, mely nem ekkor fejtik ki hatását, erről mindig az adott lapon olvashatsz.).
 • C./ Egy toronyszinthez 2 akadálylap csatolható. (2 csapda, 2 bestia, vagy 1 csapda és 1 bestia.)
 • D./ Toronyszint MP-értéke 4. A leidézett toronyszint játékosának legfelső toronyszintje lesz.
 • E./ Toronyszint időtartama végleges.
 • F./ Toronyszint leidézése Sor fázisnak felel meg.
 • G./ Ha egy toronyszint irányítót vált, akkor minden hozzá csatolt lap és jelző leesik.

3.02. Küldetés

 • A./ Küldetés MP-kötött manőverként ingyen, nyíltan idézhető le.
 • B./ Megoldásra váró küldetéseidet jól láthatóan egymás mellé rendezve kell elhelyezned.
 • C./ Megoldásra váró küldetéslimit 3. Ez azt jelenti, hogy nem idézhetsz le újabb megoldásra váró küldetést, ha az nem fér bele a limitbe. (Ha valamiért csökken a limited, akkor nem esik le megoldásra váró küldetésed.)
 • D./ Küldetést kalandozócsapat oldhat meg. A megoldás menetét lásd a Küldetés megoldás manőver résznél. A küldetést bármely játékos megoldhatja.
 • E./ Ha a kép körüli keretben vannak szám karikák, akkor a legnagyobb értékű határozza meg, hogy a küldetésnek hány útja van. Az utak száma megmutatja, hogy legfeljebb mennyi akadálylapot lehet az adott küldetéshez csatolni.
 • F./ Megoldásra váró saját küldetéshez csatolhatsz nyíltan egy felszerelés lapot, amelynek MP értéke nem haladja meg a küldetés DP értékét. A küldetést megoldó játékos a küldetés alá csatolt felszerelés lapot ingyen raktárába teheti.
 • G./ A küldetés lap jobb alsó sarkában szereplő szám a küldetés DP-értéke. Ennyi Diadal-pontot ad megoldása után. Ha ebben X van, akkor a küldetésnek nem határozható meg a DP-értéke, és küldetés DP-értékre vonatkozó hatás nem érvényesül rá.
 • H./ Küldetés helyszíne a szövegmező felett vagy a színesítő szövegben található.
 • I./ Küldetés időtartama végleges.
 • J./ Küldetés leidézése Sor fázisnak felel meg.
 • K./ Ha egy küldetés irányítót vált, akkor minden hozzá csatolt lap és jelző leesik.
 • L./ Megoldásra váró küldetéshez az ellenfél is csatolhat akadálylapot.

3.03. Építmény

 • A./ Építmény a kijátszási feltételének teljesítésével, MP-kötött manőverként, nyíltan idézhető le. A feltételt a lap játékosának kell teljesíteni. A kijátszási feltétel a szövegmező felett található. Építmény MP-értéke 0.
 • B./ Az építmények kihozási feltételében szereplő jelek (/,+, K:, stb. ) jelentése megegyezik a küldetés feltételeire vonatkozó szabályokban leírtakkal.
 • C./ Hatás hivatkozhat az építmény helyszínére. A helyszín a szövegmező felett található.
 • D./ A szövegmező alatt található, hogy hány kalandozó védheti és támadhatja, valamint hogy mennyi csapdát és bestiát lehet csatolni hozzá.„ Az újabb építményeken nem található támadó és védők, ebben az esetben ha a lapon nem szerepel, akkor 3 támadók, 3 védők csapatmérete.
 • E./ Építmény Diadal-pont értéke: A jobb alsó sarkában szerepelő szám. Az építmény ennyi Diadal-pontot ad irányításakor.
 • F./ Egy játékos maximum 3 építményt irányíthat. Ha egy játékos szert tesz egy negyedik építményre (pl elfoglal egyet), akkor mielőtt bárki cselekedhetne azelőtt választania kell egyet építményei közül, amely megsemmisül (Múlt/Mélység). Ez a hatás nem használ időfonalat.
 • G./ Építmény időtartama végleges.
 • H./ Építmény leidézése Sor fázisnak felel meg.
 • I./ Ha egy építmény irányítót vált, akkor minden hozzá csatolt lap és jelző leesik.

3.04. Akadálylap

 • A./ Akadálylap megoldásra váró küldetéséhez és saját toronyszinthez/építményhez csatolható.
 • B./ Akadálylap leidézése (csatolása) MP-kötött manőver és ingyenes (A leidézés nem kerül MP-be függetlenül az akadálylap MP-értékétől).
 • C./ Akadálylapért aktivizálásakor kell fizetni. Csak saját akadálylapodat aktivizálhatod.
 • D./ Az akadálylapoknak két csoportja van: Csapda és Bestia.
 • E./ Akadálylap jobb alsó sarkában szerepelhet csatolhatóság. Amelyik akadálylap csatolható toronyszinthez, az csatolható építményhez is. Amelyiken nem szerepel csatolhatóság, az toronyszinthez, küldetéshez és építményhez is csatolható.
 • F./ Megszakító csatolás: Amikor jelenbe kerül egy küldetésed, akkor ellenfeled közvetlenül a küldetés Jelenbe kerülése után egyik akadálylapját gyors hatásként leidézheti, és csatolhatja az adott küldetéshez. (A megszakító csatolás időfonalat használ.)
 • G./ Akadálylap időtartama felhasználás.
 • H./ Akadálylap leidézése (csatolása) Sor fázisnak felel meg.
 • I./ Akadálylap aktivizálásának fázisa akadálylap aktivizálás fázis.
 • J./ Ugyanazt az akadálylapot egy akadálylapok aktivizálás fázisban csak egyszer lehet aktivizálni.
 • K./ Az akadálylap az ellenséges csapatot támadja meg.
 • L./ Az alábbi hivatkozások helyettesíthetőek egymással:
  • Bestia = Bestia akadálylap
  • Csapda = Csapda akadálylap
 • M./ Szám, Támadás, Sebzés: laphatásnak minősülnek.
  • Szám: A bestia ennyiszer támad.
  • Támadás: A bestia támadásdobásának felsőküszöbe.
  • Sebzés: A bestia sebzése sikeres támadásdobás esetén.

3.05. Akciólap

 • A./ Akciólap leidézésének költsége egy olyan kalandozó elforgatása, aki az adott akciólapot használni képes, azaz az akciólapon szereplő valamelyik kaszt tagja. (Lásd az akciólapok illusztrációja körüli ikonokat!)
  • Ha az akciólapot ingyen idézed le, akkor nem kell elforgatást sem fizetned, de ekkor is szükséges a megfelelő kasztú kalandozót, aki az akciólap leidézője lesz.
  • Adott akciólapot az a kalandozó idézheti le, amelyen az akciólapon szereplő ikon fordítottja megtalálható. (Az ikonok a kép sarkában találhatók.) A fordított azt jelenti, hogy ugyanaz a minta található (a kép sarkában), csak az egyiken világos alapon sötét, míg a másikon sötét alapon világosan.
  • Ha egy akciólap egyetlen kasztjellel sincs ellátva, akkor azt bármilyen kasztú vagy akár kaszt nélküli kalandozó is leidézheti.
 • B./ Akciólapok időtartama: Meghatározza, hogy az adott lap milyen hosszan tartózkodik a Jelenben.
 • C./ Akciótípus: Meghatározza, hogy az adott akciólap milyen típusba tartozik.
 • D./ Fázis: Az akciólapokat csak egy adott helyen lévő kalandozó használhatja. A Fázis meghatározza, hogy az akciólapot hol lehet használni. A fázisok lehetnek: Sor, Manőver, Harc, Harc előkészítés (Régebbi lapokon szerepelhet a harc előtti fázis is, ezek a harc előkészítés fázisnak felelnek meg.). A harc fázisúak a harci körök alatt idézhetők le, és a harcban lévő kalandozók használhatják. A manőver fázisú akciólapok a harc összes fázisában leidézhetők.
 • E./ Sebzés-érték: Az akciólap a jobb alsó sarkában szereplő szám.
 • F./ Akciólap sebzése: Az akciólapon szereplő sebzés érték vagy a képesség/laphatás szövegében szereplő sebzés, vagy sebzést okozó hatás, figyelembe véve a módosító tényezőket. Ha egy akciólapon nem szerepel sebzés érték és a szövegében sem kerül meghatározásra sebzés vagy sebzést okozó hatás, akkor annak az akciólapnak nincs sebzése.
  Ez alapján tehát sebzésnek minősül nem csak az, ha egy akciólapnak van sebzés-értéke, de az is, ha a képesség/laphatás szövegében sebzést, vagy sebző hatást ír elő az adott akciólap.
 • G./ Típus: A szövegdoboz tetején van, félkövérrel, dőlten szedve.

3.05.1. Támadás akciólap

 • A./ A támadás akciólap célpontja ellenséges kalandozó lehet, és sebzést okoz. A sebzéshez sikeres támadásdobás szükséges. A játékban többféle támadás akciólap létezik.
 • B./ Közelharci támadás: Harcban résztvevő frontember idézheti le ellenséges frontembert célozva.
 • C./ Távtámadás: Harcban részvevő védett pozícióban levő kalandozó idézheti le ellenséges frontembert, vagy védett pozícióban levő ellenséges kalandozót célozva.
 • D./ Pusztakezes támadás: Harcban résztvevő frontember idézheti le ellenséges frontembert célozva.
 • E./ Pusztakezes támadáson szerepelhet pusztakezes kombináció határérték. ha egy ilyen lap leidézésekor a támadásdobás sikeres és nem kisebb a kombináció határértékénél, akkor a lap leidézője ugyanazon időfonalban gyors hatásként leidézhet még egy pusztakezes támadás akciólapot, mely lehet a már felhasznált akciólap is, azaz a kalandozó elforgatott helyzete ellenére újra támadhat. Ezt nevezzük kombináció-láncnak. Egy kombináció-láncban egy kalandozó legfeljebb annyi támadást tehet, amennyi az alapszintje.

3.05.2. Cselezés / Cselszövés akciólap

 • A./ A harc fázisú cselezés / cselszövés harci pozíciótól függetlenül leidézhető, és célpontja lehet védett helyzetű kalandozó is.

3.05.3. Felszerelés akciólap

 • A./ Felszerelés lehet tárgy vagy varázstárgy altípusú.
 • B./ Felszerelés a leidézés után játékosa Raktárába kerül.
 • C./ Raktárból csatolás, Raktárba lecsatolás:
  • Sor fázisban MP-kötött manőverként csatolhatsz felszerelést kalandozódhoz. A csatolás MP-értéke 0.
  • Sor fázisban MP-kötött manőverként tárgy felszerelést kalandozódról Raktárba lecsatolhatsz. A lecsatolás MP-értéke 0.
  • Sor elhagyó manővernél a felfegyverzés lépésben csatolhatsz felszerelést kalandozódhoz.
  • Ha Sorelhagyó manőverben egy kalandozó, melyhez felszerelés volt csatolva elhagyja a Jelent, akkor a hozzácsatolt felszerelés megsemmisül. Ha a Sorban egy kalandozó elhagyja a Jelent, akkor a hozzá csatolt felszerelés a kalandozó irányítójának raktárába kerül.
 • D./ A kasztmegkötés nélküli felszerelés kalandozó elforgatás nélkül is leidézhető. Ebben különbözik a többi akciólap-típustól, amiknek kijátszásához szükséges létrehozó.
 • E./ Varázstárgy: A tárgyaknál leírtak érvényesek, de a varázstárgyak nem csatolhatók le a Raktárba.
 • F./ A varázstárgy altípusa az ereklye. Ereklye csak nevesített kalandozóhoz csatolható.
 • G./ Felszerelés képessége csak akkor érvényesül, ha kalandozóhoz van csatolva. Ha egy képessége aktivizálást igénylő, akkor azt a felszerelést viselő kalandozó aktivizálhatja.
 • H./ Egy kalandozónál egyszerre legfeljebb egy ~ lehet:
  • hadszer
  • fegyver
  • pajzs
  • páncél
  • varázsköpeny
  • varázslóbot
 • I./ A kalandozóhoz pajzs helyett viselhet egy kiegészítő fegyvert.
 • J./ A hadszer tárgynak minősül, amennyiben nincs más (például varázstárgy / ereklye ) megjelölés rajta.
 • K./ Hasonlóan a támadás akciólaphoz megkülönböztetünk közelharci, illetve távolsági fegyvert. Előbbit csak frontemberként, ellenséges frontember ellen lehet használni, míg utóbbit csak védett pozícióból, de bármely harcban lévő ellenséges kalandozó ellen.
 • L./ Ha egy felszerelés aktivizálást igénylő képességgel/laphatással rendelkezik, akkor a felszerelés hordozójának kell a képesség/laphatás által követelt feltételt teljesítenie.

3.05.4. Pszi akciólap

 • A./ Pszi akciólapot olyan kalandozó idézheti le, amelyiken szerepel a pszi (pszi) jel. Ez laphatást jelöl.
 • B./ A harci körök lépésben frontemberként, és védett pozícióból egyaránt leidézhető, és célpontja is tetszőleges frontember, vagy védett pozíciójú kalandozó lehet.

3.05.5. Hatalomszó akciólap

 • A./ Hatalomszó akciólapot olyan kalandozó idézhet le, amelyen szerepel a hatalomszó (hatalomszo) jel. Ez laphatást jelöl.
 • B./ A harci körök lépésben frontemberként, és védett pozícióból egyaránt leidézhető, és célpontja is tetszőleges frontember, vagy védett pozíciójú kalandozó lehet. Ha egy hatalomszó több célpontot ír elő, akkor azoknak különbözőknek kell lenniük.
 • C./ Hatalomszónak általában van hátránya, melyet negatív hatásnak hívunk. Ezt a hatást a leidéző kalandozó szenvedi el.
 • D./ A hatalomszónak 3 dialektusát különböztetjük meg. Egy kalandozó egyszerre egy dialektussal rendelkezik.
  • Szolga nyelv: képes hatalomszót használni, de annak negatív hatásai érvényesülnek rá.
  • Nemes nyelv: Az általa használt hatalomszavak nincsenek rá negatív hatással.
  • Titkos nyelv: Hatalomszavak nem hatnak rá kivéve, ha irányítója úgy akarja. (Negatív hatások sem.)
  • Ha egy kalandozón az egyik dialektus leírása található, akkor az rendelkezik az adott dialektussal. Tehát ha egy kalandozó rendelkezik olyan laphatással, hogy pl. az általa használt hatalomszavak nincsenek rá negatív hatással, akkor úgy kell rá tekinteni, hogy nemes nyelvvel rendelkezik. Ha egy lap rendelkezik hatalomszóval, de nincs rajta dialektus leírás, akkor az Szolga nyelvnek felel meg.

3.05.6. Varázslat akciólap

 • A./ A harci körök lépésben ellenséges frontember ellen, vagy bármely harcban lévő saját kalandozót célozva idézhető le.
 • B./ Frontemberi büntető módosító (2x): Ha a varázslat akciólapot frontemberként idézed le, akkor a varázslat MP-igénye duplázódik az összes többi módosító kiszámítása után.
 • C./ A papi mágiát négy szférába osztjuk. Ezek: élet, lélek, természet, és halál. Minden PAP főkasztú kalandozón megtalálható, hogy mely szférákat ismeri. Ez laphatás. Egy szférával rendelkező varázslatot csak olyan kalandozó idézhet le, amely az általa ismert szférák valamelyikébe tartozik. Ha egy varázslat több szférába tartozik egyszerre, akkor elegendő, hogy kalandozó a felsoroltak közül egyet ismerjen.

3.06. Eseménylap

 • A./ Az eseménylapok leidézése MP-kötött, és Sor fázisban történik.
 • B./ Eseménylapok időtartama az adott lapon szerepel.

3.07. Kalandozó

 • Kalandozó lap jobb felső sarkában szerepel a kalandozó MP-értéke. A leidézése ennyibe kerül módosító nélkül.
 • Kalandozó leidézése Sor fázisnak felel meg.
 • Kalandozó leidézés után játékosa Sorába kerülnek éber helyzetben.
 • Kalandozó időtartama végleges.

3.07.1. Kasztok

Az egyes akciólapokat csak bizonyos kasztú kalandozó tudja leidézni, de küldetés feltételekben is szerepel kasztra történő utalás. A FŐKASZTOK és alkasztjaik:

 • HARCOS:
  • Harcos
  • Fejvadász
  • Lovag
  • Gladiátor
  • Bajvívó
  • Barbár *
  • Amazon *
 • PAP
  • Pap
  • Paplovag
 • SZERENCSEVADÁSZ
  • Tolvaj
  • Bárd
 • HARCMŰVÉSZ
  • Harcművész
  • Kardművész
 • VARÁZSHASZNÁLÓ
  • Boszorkány
  • Boszorkánymester
  • Tűzvarázsló
  • Varázsló alkasztok

* Minden, ami vonatkozik a Harcos alkasztra, az vonatkozik a Barbár és Amazon alkasztokra is. A Barbár és Amazon alkasztú kalandozók minden olyan akciólapot leidézhetnek, ami a Harcos alkaszthoz tartozik. (És a Barbár és Amazon alkaszt teljesíti a Harcos feltételt is.)

3.07.2. Jellemek

 • A játékban négy jellem létezik, melyet a kalandozó lap színe is jelöl:
  • Élet (zöld)
  • Rend (kék)
  • Halál (sötétlila)
  • Káosz (vörösesbarnás)
  • Emellett van jellem nélküli (sötétbarna) kalandozó, amelyik egyik jellembe sem tartozik.
 • Jellemellentétnek nevezzük, ha egy játékosnak két ellentétes jellemű kalandozója lenne a Jelenben, amiknek ő a tulajdonosa.
 • Az ellentétpárok: Élet-Halál, Rend-Káosz.
 • Nem kerülhet Jelenbe kalandozó, ha az jellemellentétet okozna a Jelenben lévő kalandozóiddal.

3.07.3. Alapképesség

 • Minden kalandozón szerepel három alapképesség érték (a kalandozókon a bal alsó sarokban felülről lefelé haladva):
  • Fizikum
  • Asztrál
  • Mentál
 • Ha egy kalandozó próba, mentő, vagy támadásdobást tesz, akkor általában ezek valamelyikére kell tennie.
 • Ha egy kalandozónak bármilyen okból 1 alá csökkenne egy alapképessége, akkor a kalandozó meghal.
 • A kalandozó egyik alapképessége sem nőhet 15 fölé.

3.07.4. Alapszint

 • Az alapszint megmutatja, hogy az adott kalandozó mennyi sebzést visel el, mielőtt meghalna.
 • A kalandozók alapszint értéke a jobb alsó sarokban található szám.
 • Ha egy kalandozó alapszintje eltér az alapszint értékétől, azt mindig jelölni kell.
 • Egy kalandozó alapszintje sem lehet nagyobb 7-nél.

3.07.5. Aktuális szint

 • A kalandozón jelölni kell a sebzéseket.
 • Az aktuális szint egyenlő az alapszint mínusz a rajta lévő sebzések számával.

3.07.6. Képzettségek

 • A kalandozónak három képzettsége van. A kalandozó lapon az alapképességek, és az alapszint között találhatók meg.
 • A képzettségnek több foka létezik. Az egyesnél nagyobb fokot római számmal jelölünk (II-III-IV).

Jellemzők

 • A jellemzők a kalandozó neve alatt - a lap hangulati szövegében -, vagy a kalandozó nevében találhatók.
 • A kalandozónak lehet vallása, hovatartozása, faja, hazája és egyéb jellemzője.
 • A kalandozó férfinak minősül, ha az adott lapon más nem szerepel.
  • Boszorkány és Amazon akkor is nő, ha ez nincs a lapra ráírva.
  • Élőholtnak, aunnak nincs neme.
 • Ha a kalandozón nincs faj feltüntetve, akkor embernek minősül.
 • Hatalomszó, Pszi, Antiss: Ezek a jelzések a szövegmező felett a bal oldalon találhatóak. Bizonyos akciólapok használatához szerepelni kell a kalandozón.
 • Kalandozók helyzete a Sorban lehet éber, pihenő vagy sérült.
  • Éber: Az ilyen kalandozók álló helyzetben vannak, talpuk felénk néz. Az éber kalandozó cselekvőképes, használhat akciólapot és képességet. A kalandozók éberen kerülnek a Sorba.
  • Pihenő: Bizonyos cselekedetek után a kalandozó pihenő helyzetbe - 90 fokkal elforgatva - fordul.
  • Sérült: A 180 fokkal elforgatott kalandozód sérült helyzetben van a Sorodban.
 • Kalandozó helyzete sorelhagyó manőverben és harcban csak Éber vagy Pihenő lehet, tehát a Sérült helyzet csak Sorban lehetséges.

3.08. Szövetséges

 • Szövetséges időtartama végleges.
 • Szövetséges leidézése Sor fázisú.
 • A szövetséges MP-kötött manőverként idézhető le, kijátszási feltétel teljesítésével. A feltételt a lap játékosának kell teljesíteni.
 • Szövetséges MP-értéke 0.
 • A szövetséges kihozási feltételében szereplő jelek (/,+, K:, stb. ) jelentése megegyezik a küldetés feltételeire vonatkozó szabályokban leírtakkal.
 • A Jelenbe kerülésének pillanatában a szövetséges jobb alsó sarkában szereplő értéknek megfelelő szövetségponttal rendelkezik.
 • A továbbiakban ezen szövetségpontokat használhatja irányítója, amikor a szövetséges képességét aktivizálja.
 • A szövetségesen a rajta lévő szövetség-pontoknak nincs felső határa. Tehát akármeddig nőhet, ha a növelését egy hatás lehetővé teszi.
 • Ha a szövetségesről elfogy az összes szövetségpont, akkor a Múltba/Mélységbe kerül.
 • A szövetségesre érvényes a nevesítés szabálya, de jellemellentét szabálya nem vonatkozik rá, mert nincs jelleme.

Eszközök az oldalon