2.00. Kulcsszavak

 • A kulcsszavak laphatások

2.01. FAL X

 • 2.01.a. Minden toronyszinten és bizonyos építményeken szerepel egy Fal: X, FAL X vagy a szövegmező felett jobb oldalon szám, amely a toronyszint FAL-értéke.
 • 2.01.b. A toronyszint ellen kezdeményezett ostrom manőver vagy az építmény ellen kezdeményezett építmény bevétel manőver során a manőver idejére a FAL értéke hozzáadódik az akadályozó csapat csapatszintjéhez.
  (Ha nincs az akadályozó csapatnak szintje, akkor a nullához).

Argureni bálterem eredeti kiadás Győzelmi oszlop Argureni bálterem szélesvásznú kiadás Kürtőváros

2.02. IGAZ NÉV

 • 2.02.a. Az IGAZ NÉV kulcsszó után szerepel egy [lapnév]. Az IGAZ NÉV - [lapnév] jelentése, hogy a nevesítés szabálya szempontjából megegyezik [lapnév] kártyalappal.
 • 2.02.b. Ha egy hatás adott nevű lapra hivatkozik, akkor azonos IGAZ NÉV-vel rendelkezőre is hivatkozik. Ugyanez fordítva is igaz.

Airun al Marem A Sötét Térítő

2.03. EXPEDÍCIÓ X

Az expedíció helyettesíti a megoldást, tehát nem lehet használatával együtt megoldani a küldetést, és mást sem használni, ami szintén a megoldás helyett érvényesülne.
Expedíciós Kincs megoldásból nem megy haza éberen a Kincskereséssel rendelkező csapat, hiszen nem oldotta meg a Kincs küldetést.

2.04. AKARATÁTVITEL X

 • 2.04.a. Az AKARATÁTVITEL a Támadásdobást helyettesíti.
 • 2.04.b. Amikor egy AKARATÁTVITEL kulcsszóval rendelkező kalandozó/akadálylap olyan kalandozó ellen tenne Támadásdobást, akinek aktuális szintje legfeljebb X, akkor az a kalandozó az AKARATÁTVITEL kulcsszóval rendelkező kalandozó/akadálylap irányítójának Sorába kerül pihenő helyzetben.

2.05. TÚLÜTÉS X

2.06. HÁTAS

 • 2.06.a. A HÁTAS kulcsszóval rendelkező bestia akadálylapot Hátasnak nevezzük
 • 2.06.b. A HÁTAS kulcsszó előtt szerepelhet egy [feltétel]. A Hátas a csatolhatóságán kívül olyan kalandozóhoz is csatolható, amelyik teljesíti a Hátas [feltételét].
 • 2.06.c. A Hátas csatolása Sor fázisú, MP-kötött manőver, és nem kerül MP-be.
 • 2.06.d. A Hátasként csatolt akadálylap nyílt lap.
 • 2.06.e. A csatolás időtartama végleges.
 • 2.06.f. A Hátas a lapon felsorolt hátas képességeket adja a kalandozónak a csatolás idejére.
 • 2.06.g. Egy kalandozónak egy Hátasa lehet.

2.07. KINCS X

 • 2.07.a. A KINCS kulcsszóval rendelkező lapot Kincsnek nevezzük.
 • 2.07.b. Kincset nem lehet ingyen leidézni, Jelenbe tenni, sem költségét, sem kijátszási feltételét nem lehet csökkenteni, ingyenesíteni, beállítani.
 • 2.07.c. A Kincs leidézhető megoldásra váró küldetésként. Ha eredeti laptípusa szerint nem küldetés lap, akkor típust vált, és az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:
  • AKADÁLYOK 4.
  • DP: 0.
  • Megoldásának MP-igénye 0.
  • Teljesítésének feltétele: csapatszint legalább X.
   (Tehát KINCS 3 megoldásának feltétele, hogy a csapatszint legalább 3 legyen.)
 • 2.07.d. Ha küldetés lapot idéznek le Kincsként, akkor MP-igénye nem módosul, de megoldási feltétele kiegészül a Kincs kulcsszóból következő csapatszint feltétellel.
 • 2.07.e. Kincs küldetés megoldása után a típusváltás véget ér, a megoldó játékos lesz a Kincs irányítója olyan állapotban, mintha most idézte volna le eredeti laptípusa szerint.
  • ha kalandozó, és jellemellentétet okozna, akkor Múltba/Mélységbe kerül,
  • ha akadálylap, akkor nyílt lapként plusz akadálylapként csatolható, aktivizálása pedig ingyenes.
 • 2.07.f. Kincs megoldása után a megoldott küldetések közé kell tenni egy megoldott küldetés jelzőt, ami alapesetben 0 DP-t ad. (A Kinccsel rendelkező lap pedig nem ad DP-t.) Ha ez a jelző kikerül onnan, akkor kikerül a játékból.
A Kincset továbbra is lehet:
- MP-igényéért leidézni (mindig megegyezik az MP-értékével)
- egyéb módon csatolni (például ha felszerelés, akkor küldetéshez csatolni, illetve a küldetést megoldása után raktárába tenni a szabályoknak megfelelően.)

2.08. TÖRZSSZÖVETSÉG

 • 2.08.a. Nem jelöl sem képességet, sem laphatást. A TÖRZSSZÖVETSÉG: kulcsszó mögött álló jelek határozzák meg, hogy képesség vagy laphatás.
 • 2.08.b. A TÖRZSSZÖVETSÉG: kulcsszó előtt szerepelhet egy [feltétel]. TÖRZSSZÖVETSÉG összeszámolja, hogy játékosa hány olyan nem jelző kalandozót irányít, akik a [feltétel] fajhoz tartozás feltételnek megfelelnek. Ha legalább 3-at, akkor működésbe lép.
 • 2.08.c. Feltétel nélküli TÖRZSSZÖVETSÉG akkor lép működésbe, ha játékosa legalább 3 azonos fajjal rendelkező nem jelző kalandozót irányít.
 • 2.08.d. A több fajjal rendelkező kalandozók esetében elég, ha az egyik faj megegyezik a többi kalandozó legalább egyik fajával. De mindegyik csak egyszer számít bele, akármennyi fajjal is rendelkezik.
Elf TÖRZSSZÖVETSÉG, csak az elf fajjal rendelkező kalandozókat számolja össze.
Elf-Sárkány TÖRZSSZÖVETSÉG az elf vagy sárkány fajjal rendelkező kalandozókat számolja össze.

2.09. CSATLÓS

 • 2.09.a. A CSATLÓS kulcsszóval rendelkező kalandozó lapot Csatlósnak nevezzük.
 • 2.09.b. A CSATLÓS kulcsszó előtt szerepelhet egy [feltétel], ezt csatlósfeltételnek nevezzük.
 • 2.09.c. Csatlós csatolható Kézből olyan kalandozóhoz, aki teljesíti a csatlósfeltételt. Ha a Csatlós nem rendelkezik csatlósfeltétellel, akkor az bármelyik kalandozóhoz csatolható.
 • 2.09.d. A Csatlós csatolása Sor fázisú, MP-kötött manőver, és nem kerül MP-be.
 • 2.09.e. A csatolás időtartama végleges.
 • 2.09.f. A kalandozó, akihez Csatlóst csatoltak, megkapja a Csatlóson szereplő képességeket a csatolás idejére (laphatásokat nem).
A Csatlósként csatolt kalandozó lapnak nincs irányítója (mivel egyéb módon csatolt lap), így például nem számít bele Törzsszövetségbe.

2.10. MOMENTUM

Az első harci körben az a játékos cselekedhet először, akinek több MOMENTUM kulcsszóval rendelkező kalandozó van a csapatában. Ha nem cselekszik, akkor passzolnia kell.

Gyors hatással sem lehet cselekedni a Momentum előtt

2.11. MÚLTIDÉZÉS

MÚLTIDÉZÉS kulcsszóval rendelkező lap a Múltból is leidézhető.
Az így leidézendő lapra a következő szabályok vonatkoznak:

 • 2.11.a. Úgy idézhető le, mintha Kézből játszották volna ki
  (MP-igénye, kijátszási feltétele és egyéb költségei változatlanok).
 • 2.12.b. Érvényesülése vagy semlegesítése után a Mélységbe kerül.
A lap bemutatása Múltból történik, Időfonalba kerülésétől Kézből leidézett lapnak minősül.

2.12. ŐSERŐ

 • 2.12.a. Az ŐSERŐ kulcsszóval rendelkező lap ingyenes, ha játékosa irányít aquir vagy sárkány fajjal rendelkező kalandozót.
 • 2.12.b. Küldetés megoldása esetén a megoldó játékos számára akkor ingyenes a megoldása, ha ő irányít aquir vagy sárkány fajjal rendelkező kalandozót.

2.13. AKADÁLYOK X

 • 2.13.a. Az AKADÁLYOK kulcsszóval rendelkező lap X csatolási hellyel rendelkezik (legfeljebb X akadálylap csatolható hozzá).
 • 2.13.b. AKADÁLYOK kulcsszóval rendelkező laphoz csapda és bestia akadálylap is csatolható.
 • 2.13.c. AKADÁLYOK kulcsszóval rendelkező kalandozóhoz tetszőleges csatolhatóságú akadálylap csatolható.
 • 2.13.d. Az egyéb módon csatolt akadálylapok nem foglalnak el csatolási helyet (például kalandozóhoz Hátasként csatolt akadálylap).
Saját küldetéshez csatolt akadálylap is csatolási helyet foglal el, tehát beleszámít az AKADÁLYOK X-be. Például AKADÁLYOK 4-gyel rendelkező küldetéshez csatolt saját MEGELEVENEDŐ vagy ELVADULT lap után az ellenfél már csak 3 akadálylapot csatolhat a küldetéshez).

2.14. ELVADULT

 • 2.14.a. Az ELVADULT kulcsszóval rendelkező lapok laptípusuktól független csatolhatók akadálylapként.
 • 2.14.b. Az akadálylapként csatolt ELVADULT lapok
  • MP-értékük nem meghatározható,
  • képességük/laphatásuk nincs
  • (tehát önmagukban nem aktivizálhatók).

2.15. MEGELEVENEDŐ

A harci körök lépésében is aktivizálható az ellenséges csapat ellen, a csatolás helyétől függetlenül. Ekkor aktivizálásának plusz költsége, hogy játékosa elforgassa csapatának egyik kalandozóját.

MEGELEVENEDŐ aktivizálása akadálylap aktivizálás, nem kalandozói cselekedet, mivel a kalandozó elforgatása a MEGELEVENEDŐ aktivizálásnak költsége.

2.16. MENEKÜLÉS

 • 2.16.a. Célpont kalandozó visszatérhet Sorába.
 • 2.16.b. Ha a MENEKÜLÉS kulcsszóval rendelkező lap a MENEKÜLÉS hatásán kívül is céloz, akkor a két célpont lehet különböző.
 • 2.16.c. A MENEKÜLÉS célpontjának irányítója dönti el, hogy a kalandozó visszatér-e Sorába vagy sem.
A célpontot a szabályoknak megfelelően a lap leidézésekor, még érvényesülése előtt kell megnevezni. De arról, hogy a kalandozó elmenekül-e vagy sem, csak az érvényesüléskor kell dönteni.

2.17. VÉDŐKÜSZÖB X SFÉ X

 • 2.17.a. Minden olyan képesség/laphatás, amelyben szerepel a VÉDŐKÜSZÖB és SFÉ, az páncélnak minősül.
 • 2.17.b. Ha egy kalandozónak képességből adódó páncélja van, akkor az nem minősül felszerelésnek.
 • 2.17.c. Meghatározza, hogy az adott páncél milyen Támadásdobás küszöbig ad mekkora védettséget.
 • 2.17.d. Amennyiben a Támadásdobás nem haladja meg a védőküszöböt, akkor a kalandozót érő közelharci, pusztakezes és távtámadásból, illetve bestia minden támadásából eredő sebzést az SFÉ-vel csökkenti.

2.18. PORTYÁZÁS

 • PORTYÁZÁS kulcsszóval rendelkező kalandozó ingyen kezdeményezhet ostrom manővert.

2.19. FÓKUSZ

 • 2.19.a. Amikor egy játékos FÓKUSZ kulcsszóval rendelkező lap MP-igényét fizeti ki, MP-ként használhatja tetszőleges számú, általa irányított FÓKUSZ kulcsszóval rendelkező lapját.
 • 2.19.b. Az így használt lapok tulajdonosuk Jövő paklijának aljára kerülnek általa választott sorrendben.
FÓKUSZ-os lapot az használhat fel, aki irányítja. Tehát ha egy játékos megszerzi ellenfele FÓKUSZ-os lapjának irányítását (például Építmény bevétele vagy AKARATÁTVITEL segítségével), akkor ő használhatja fel FÓKUSZ-olásra. A felhasznált lap mindig a tulajdonosának paklija aljára kerül, és több FÓKUSZ-os lap együttes felhasználása esetén minden egyes kártya tulajdonosa dönt, hogy milyen sorrendben kerüljön a pakli aljára.

Eszközök az oldalon