Mélysivatagi hadállás?

Én így:

A sivatagi ellenséggel szembeni fellépésről, vagy legalábbis ennek szükségességével a legtöbb szereplő, főként Krán és Pyarron biztosan tisztában volt. Nem pár hónappal előtte, hanem már a Dúlás kapcsán is arról olvashattunk, hogy

A sors kegyetlen fintora, hogy az a fél tucat ember, aki megóvhatta volna Pyarront, a távoli Taba el Ibara sivatagát járták, hogy késleltessék Amhe-Ramun, az elvetemült amund istenség újjászülését. Hazájukat áldozták Ynev megmentéséért.” (Summarium, Pyarron története)

A Dúlás szerda délben a harmadik fogás közben pattant ki Shackallor (esetleg kosszarvakkal ékített) koponyájából és másnap nekiindultak a seregek? Nem hinném. Ugyanígy az ibarai hadműveletek is lényegesen korábban elkezdtek formát ölteni, előbb feltételezések, majd egyre konkrétabb tervek; majd – legalább másfél évtizeddel korábban – egészen határozott és célirányos, nagyobb volumenű intézkedések előzték meg.

Például, szorosabbra vonták a kapcsolatot a sobirai emírrel, előkészítették a seregek odairányítását, amit felderítés, jelmágia, azok leplezése és biztosítása, stb. előzött meg, elkezdtek a vezetők, felderítők lokális nyelveket tanulni.

Ahogy a sobirai “partraszállást”, úgy a mélysivatag felé történő előrehaladást is megtervezték, útvonal-, hadtáp-, fel- és visszavonulási tervek, és ezek logisztikai háttere is mérlegelésre kerültek a megfelelő koponyák közötti disputákban. Ezek egyike lehetett néhány mélysivatagi hadállás előzetes létrehozása. A légiókat irányító, előre tervező elmék, akik a cselek mögötti újabb cselek mögötti cselekre is kalkulálnak, feltehetően gondoltak a Manifesztáció szakrális támogatására, és az ezzel szemben való védekezés módjaira.

Az ynevi háborúk jelentős hányadában megejelentek időről-időre az élőholt csapatok – ha a Bestiáriumot nézzük, a korpusz majd harmada az élőholtakról szól – Krán haditudoraiban is felmerült egy ilyen jellegű utánpótlási metódus. Az élőhalottak többsége kiválóan boldogul a sivatagi klímában, a szakrális eredetű asztrálmágia jobbára haszontalan ellenük, ellátmányt, továbbképzést nem igényelnek, engedelmességet relatíve egyszerű módon lehet belőlük kicsikarni.

Kránban az élőholtak patrónusa Káosz-Vulak. Többnyire neki hódolnak a Változás törvényének körforgásába alternatív módon visszatérő szereplők. Ha Krán akart élőholtakkal dolgozni a Manifesztációs háborúban, minden bizonnyal küldött néhány beavatottat, hogy szakrális támaszpontokat hozzanak létre a felvonulási utakon, lehetséges hadszíntereken. Káosz-Vulak ügynökei lakatlan vidékeken talán még a homoki elfekben sem keltenek feltűnést.

Röviden szólva: Krán mélysivatagi hadállásaiban valószínűleg nem volt példátlan egy-egy Káosz-Vulak szentély.

Káosz-Vulak szentélye
A paradoxonok káosz-angyalának kegyhelye
FAL: 3, AKADÁLYOK: 2.
Felfedése után élőhalott bestiák TÁMADÁS-a
1-gyel nő az ostrom manőver végéig.

 

Továbbfűzve: Káosz-Vulak küldöttei minden bizonnyal nem az architektúra iránti túlzott vonzalommal láttak neki feladatuk kivitelezéshez. A Vulak-szentélyt ormótlan falak helyett inkább néhány grátiszban telepített élőhalott tudja megerősíteni, jobban ellenállnak a homokviharoknak, logisztikailag kb. önköltségesek, sőt, akár a mégoly gyér lokális fauna is kitermelheti őket. Nálam például mesélői szeüveggel nézve az élőhalott, mágiával a szentély őrzésére kondicionált manase, maasym, majomhiéna, azim anakbut, coronella, stb. teljesen reális opciónak tűnik. Az őrző-védő brigádba esetleg szükség lehet egy vezetőre, aki az osztagot akció közben koordinálja.

 

2mp Kínokozó
BESTIA
vérivó élőhalott
SZÁM: 2. TÁMADÁS: 7. SEBZÉS: 2
Ha támadásaival ugyanazt a kalandozót célozta, akkor az sebződik 1 szintet.

 

Persze Vulak bácsi vélhetően nem válogatós, a hozott anyaghoz alkalmazkodik, tehát az izar, hatysa, arich, homonkulusz, ébredő holtak, csontsárkány, stb. mind-mind előfordulhatnak…

 

MDani

 

 

P.S.

 

Illetve adott esetben nem döbbennék meg túlságosan, ha hamarost maga a vulakita ügynök is felbukkanna, természetesen a Birodalmi Légió égisze – és annak háború-tépte zászlaja – alatt…