Krán-Pyarron szövetség? Ezt meg hogy?

Amikor jó pár évvel ezelőtt egy szerepjáték ülésen először hallottam az egyik régi cimborámtól a Krán-Pyarron szövetségről, azt hittem, poénkodik. „Hogy ez a két hatalom, amely egymásnak szöges ellentéte szövetségre lépjen? Ez lehetetlen. Jah, hogy egy testet öltött istenség miatt? Yneven tudnak istenek manifesztálódni?”
Ilyesmi gondolatok suhantak át akkor az agyamon. Akkoriban nemhogy hátteres, de kártyás sem voltam még, Ynev ismereteim is merőben hiányosak voltak, pont ez az esemény volt az egyik oka, hogy komolyabban elmélyedtem Ynev hátterében. Nézzük hát meg, mi eredményezte ezt a kényszerű szövetséget!

Nézzünk kicsit szét a Sheral déli oldalán!

P. Sz. 3690-ben, a Sötét Együttállás évében (ez egy baljós asztrológiai együttállás, mely minden korban eljön. Orwella is ezt használta ki a testetöltéshez az ötödkorban) Amhe-Ramunnak sikerül manifesztálódnia Yneven. 23 Amhe-démon testében csempészte be a hatalmát az Elsődleges anyagi síkra. Két éven át nem adott hírt magáról, legalábbis nem sokat. (Dale Avery Renegát című regénye 3691-ben játszódik. Ekkor a világ nagy része még mit sem tud a testet öltött amund istenségről.)

A 3692-es évben az amundok kitörnek a mélysivatagból, és egymás után igázzák le a dzsad államokat. A dzsadokat rinnává teszik. A rinnák olyan emberi rabszolgák, akik egyaránt szolgálnak táplálékforrásként, rabszolgaként és harcosként is. Amhe-Ramun asztrális befolyása papjain át képes fanatikus harcosokká változtatni elgyötört foglyaikat, akik készek az anyjuk torkát is elvágni, ha ezt parancsolja a zafír szemű úr.

Álljunk itt meg egy pillanatra.

Ez az idegen kultúra a semmiből jön. Képzeljük csak el, ahogy lemészárolják a harcosokat, feldúlják a városokat, és a túlélőket elviszik, és adott esetben MEGESZIK. Akiket nem áldoznak fel vagy esznek meg, azokat magukkal cibálják más emberi városokhoz, majd a Amhe-Ramun bűbája alá vetik őket, és fanatizált, veszett kutyaként ráuszítják őket a többi emberre.? A szerencsétlen védők elsőnek dzsadok tömegét kell lemészárolják, mire egyáltalán látnak egy amundot is. Mi ez, ha nem horror?

Amhe-Ramun más tájakon is érezteti jelenlétét.

Gorvik felé inváziós csapatok indulnak, akár csak Ordan és más Városállamok felé. Shadonban királyválság van, a király örökös nélkül hunyt el. Egész dél forrong, ezalat északon kitör a XIV. Zászlóháború.

Krán és Pyarron egymástól teljesen függetlenül arra az elhatározásra jut, hogy fegyverrel kell fellépni az amund fenyegetés ellen, mielőtt az kitörne a sivatagból. Mindkét hatalom Bar horab városerődjét jelölte meg célpontnak. A támadás nem volt koordinált, a pyarroni és a kráni seregek is megdöbbentek a másik láttán, így a csata amund győzelemmel zárult, de egyes elméletek szerint itt is életét vesztette egy Amhe-démon.

2 MP Bar Horabi csata megnyerése
Bar Horab, Mélysivatag
– 2 MANIFESZTUM-mal rendelkező kalandozó
– 2 kráni/pyarroni kalandozó
– 3 nem jelző kalandozó
DP 3 AKADÁLYOK 3
Megoldása után az ellenfél célpont X különböző kalandozója sérül 1 szintet. X= a megoldó csapatban lévő kalandozók számával.

 

Ez a vesztett csata vezet ahhoz, hogy végül Pyarron és Krán kényszerű szövetséget kössön.

 

0 MP Kényszerű szövetség
Időtartam: Forduló
Leidézésének feltétele egy kráni/pyarroni kalandozó irányítása.
[állandó képesség] Irányítója számára minden ostrom manőver ingyenes.
[állandó képesség] Minden kráni pyarroninak és minden pyarroni kráninak is minősül.

3692-t írunk. A Dúlás, mely minden pyarroni legfájóbb eseménye, 3676-ban történt. Összesen 16 rövidke esztendő telt el azóta, hogy Krán rátört a Szent városra, és elpusztította, nem egy isteni kegyeltjével együtt. És mégis, a háború és az egység amund istene, Amhe-Ramun megjelenése arra kényszerítette ezt a két hatalmat, hogy félretegye a múltat, és együtt lépjenek fel, szövetségként. Mert lehet Krán bármely hatalmas, rendelkezzen bármilyen szörnyűséges aquir hatalmasságok felett is, itt egy megtestesült istenség áll szemben vele.
És Pyarron? Pyarron újraépült a teljes pusztulásból. Olyan erővel kapaszkodott a létezésbe, amely példátlan Satralis történelmében. Pyarron volt az első, aki túlélte azt, ha Krán el akarta pusztítani. Sem Godon, de még a Dénonikus Ó-birodalom sem vészelte át, ha a sötét erő ellene fordult. De Pyarron újraépült. Most azonban egy még Kránnál is iszonyatosabb fenyegetéssel áll szemben. A pyarroni emberek szemében Krán a gonoszság forrása. Harcosai közül nem egy veterán harcolt nem egész két évtizeddel ezelőtt ellene, és most az oldalán kell vonuljon az amundok ellen.
És ez a két hatalom, a komor és gőgös Krán; és a büszke, de mély sebeket hordozó Pyarron egyesíti erejét, hogy megállítsa a Kékarcú förtelmet.
Hogy sikerül-e egyesített erejükkel megfékezni a Manifesztációt, az már rajtad áll, kedves játékos!

Xinaf