Hogy is van ez? 6.

Igen rég volt már kérdezz-felelek témájú Hogy is van ez? rész. Itt az ideje felvenni a régi fonalat és beleásni magunkat – szubjektivitás alert – imádott kártyajátékunk érdekesebbnél érdekesebb, egyben néha bosszantóbbnál bosszantóbb kérdéseibe, amik megválaszolásra várnak. Igyekszem a kérdések között tematikusan haladni és amennyiben szükséges, úgy egyszerre több kérdéssel kapcsolatban kifejteni az álláspontom. Lássunk neki!

 

A felülbírálás szabálya
Avagy hogyan legyünk következetesek
Avagy mit kezdjünk az olyan megfogalmazással, amit a szabály nem magyaráz

 

A felülbírálás szabályával kapcsolatban az elmúlt évek során egyre több és több kérdés fogalmazódott meg nem csupán a játékosok részéről, de bírói körökben. A dilemmák engem is gyötörnek, az érveket ismerem mindkét oldalról és mégis nehéz dönteni ebben a témában. Mielőtt üres, megfontolatlan ígéretekbe bocsátkoznék, vagy akár kitérnék a kérdésekre, szeretném felvázolni a problémát azon szerencsés kevesek számára, akik még nem találkoztak a témával.

A felülbírálás szabályát nem másolom most be, aki szeretné elolvasni, az a szabályok 5.10-es pontja alatt keresse (Képességek/laphatások felülbírálásának sorrendje). Amit érdemes róla tudni, hogy ez a szabály, amiben megfogalmazódik, hogy ha két hatás a játékban egymásnak ellent mond, akkor mi a teendő. Vegyünk egy példát!

Adott egy képesség, ami ingyenessé tesz mondjuk egy kalandozó leidézést. Adott ezzel szemben egy másik képesség, ami nem engedi, hogy kalandozó ingyen kerüljön a jelenbe. Ebben az esetben a fenti szabályt kell megtekintenünk, és az alapján eldönteni, hogy mi történik: jöhet-e ingyen a kalandozó, vagy nem?

A hatásoknak különböző szintjei vannak a felülbírálás szempontjából. Itt csak annyit kell megérteni, hogy a következő rangsort lehet felállítani a szabályban a felülbírálás vizsgálatakor:

 1. engedő hatás
 2. tiltó hatás
 3. olyan engedő hatás, amiben szerepel a „mindenképp” kifejezés
 4. olyan tiltó hatás, amiben szerepel a „semmiképp” kifejezés

Egészen ideig minden érthető. Évekkel ezelőtt azonban egy új szövegezés jelent meg egy-egy kártyán, ami később mondhatni tendencia lett: ez pedig a „más hatástól függetlenül”. A szabály nem fejti ki, hogy ez hogyan illeszkedik be a fenti szintezéshez. A probléma ezzel kezdődik. Innentől kezdve minden olyan hatást, amiben az új kifejezés szerepel, valahogy el kell helyezni.

(Itt lép képbe a versenyen a bíró, a játék egészére vonatkozóan a főbíró. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban nem született olyan döntés korábban (egészen tavalyig), ami visszakövethető lett volna, vagy valamilyen nyoma lenne. Éppen ezért, ha egy versenyen felmerült a kérdés, akkor a bíró hozott egy döntést, ami nem a szabályon alapult, hanem az ő megítélésén. A főbíró esetében is ez a helyzet. A különbség annyi, hogy a főbíró hozhat új szabályt, vagy az ítélete egészen annak visszavonásáig érvényes. Legyen az egy bíró, vagy jómagam, fontos megjegyeznem, hogy egy bíró feladata nem csupán annyiból áll, hogy a szabályok ismeretében válaszol kérdésekre, hanem az is a feladatai közé tartozik, hogy egy ehhez hasonló helyzetben (amikor tehát a szabályban nem található meg egyértelműen a válasz) saját belátása szerint dönt. Az ilyen döntést nem tudja szabállyal alátámasztani, de szabályismerete és tapasztalata elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a lehető legjobban döntsön.)

Tavaly hoztam egy döntést egy ilyen helyzettel kapcsolatban. A konkrét kérdés az volt, hogy Conjurator mellett a Sytix hány Mp-be kerül? A válaszom az volt, hogy a felülbírálás sorrendjébe újabb két szint kerüljön bele:

5. olyan engedő hatás, amiben szerepel a „más hatástól függetlenül mindenképp”

6. olyan tiltó hatás, amiben szerepel a „más hatástól függetlenül semmiképp”

Conjurator mellett a Sytix tehát 2 Mp-be kerül.

A válaszomon azóta sokat gondolkodtam, de hosszas tanakodás után úgy döntöttem, hogy sem a szabályba nem szeretném ezt a választ rögzíteni, sem pedig revideálni nem fogom a válaszom egyelőre. (Ennek okait nem fejtem most ki, így is nagyon bőlére eresztettem a cikket, holott még egyetlen feltett kérdésre sem válaszoltam.) A fenti válaszom tehát továbbra is marad, ezzel együtt minden hasonló kérdésre ugyanezen logika alapján fogok válaszolni – s kérem a bírókat, hogy ők is eszerint járjanak el.

Lássuk tehát a szemléletesség kedvéért!

 1. Az ellenfelem egy Szunnyadó sárkányfiókát szeretne megoldani egy SZERENCSEVADÁSZ kalandozójával. Én kijátszok egy A Kiválaszott akaratát. Be tudok állni azzal a kalandozómmal, akire az eseménylapot kijátszottam?

Válasz: Igen.

 

Nagator-téma

2. Ha mindkét játékosnak van kint egy-egy Nagatora, ki tudja előbb kirakni a Besúgót, ezzel meggátolva ellenfelét ugyanebben? Esetleg mindkét játékos kiteheti?

Válasz: A Nagator feltételének vizsgálata folyamatos. Minden egyes Nagatornál meg kell vizsgálni, hogy lehet-e használni, akár egy Nagator használata után is. Ez azért lehetséges, mert a Nagator képessége egy aktivzálást nem igénylő, időzített hatás, ami nem használ időfonalat. Ezzel együtt a szabályban nincs olyan rész, ami azzal foglalkozna, hogy ilyen képességek esetében milyen sorrendiség a meghatározó, így én az aktív játékosra való hivatkozást tartom a legegyszerűbbnek.

Tehát a válasz: Az aktív játékos használhatja először a Nagatorjait.

 

 1. Ha Nagatorral hozok Besugó leleplezését, akkor az ingyen van?

Válasz: Igen, mert a Nagatorral nem leidézel egy küldetést (aminek egyik költsége a lap Mp-igénye), hanem a Jelenbe teszed.

 

 1. Ha Ellana-szentéllyel jatszom, akkor mi működik ezek közül Nagator keresős képessége érvényesül? És a Jelenbe kerülős laphatások?

Válasz: Nagator képessége nem számít cselekedetnek, mert a képesség nem igényel aktivizálást (időzített hatás).

A Jelenbe kerülős laphatások szintén időzített hatások, amik a szabály alapján nem számítanak laphatás aktivizálásának.

 

 

Menekülés

 

 1. Aleph MENEKÜLÉS-sel éberen tér vissza Sorába, ha voltak harci körök?

Válasz: Igen.

 

 1. Küzdőporond által létrehozott harc manőverben a harc során MENEKÜLÉS-sel visszatérő kalandozók éberen térnek vissza Sorukba?

Válasz: Igen.

 

 

Etimológiai kéziszótár

 

 1. A Kristálysámánnal adott képességben mit jelent a „bejutáskor” kifejezés?

Válasz: Ó, a régi lapok szövegezése! Milyen hangulatos! Egy bíró álma. Erre a kérdésre csak a filológiai, mondattani ismereteinkre támaszkodva tudjuk megállapítani a választ. A képességben ez szerepel: „[…] irányítója a bejutáskor éber helyzetben visszavonhatja Sorába.” Ez azt jelenti, hogy irányítója eldöntheti, hogy a kalandozó éberen visszatérjen-e a Sorba, vagy ne, nem pedig azt, hogy irányítója eldöntheti, hogy éberen térjen-e vissza a Sorba, vagy ne. A kalandozó alapvetően csak a manőver végén kerül vissza a Sorba, de ez nem egy lehetőség (amire a mondat feltételes módja mutat rá az idézetben), hanem egy szabály. Mivel azonban a képesség lehetőséget nyújt arra, hogy éberen visszatérjen a kalandozó a Sorba, amire csak a manőver sikerességének megállapítása előtt van lehetőség (az ostrom sikerességének megállapítása és a kalandozók Sorba való visszatérése között nem lehet cselekedni), így még azelőtt térhet haza éberen a kalandozó, hogy a sikeresség megállapításra került volna.

 

 1. A Sequator szövegében mit jelent a „védettségek” szó? Mi nem érvényesül a Sequator ellen?

Válasz: A védettség kifejezés nincs a szabályban. A zárójeles rész alapján az olyan hatásokat tekintjük annak, amelyek a létrehozó támadóküszöbét, vagy a leidézett akciólap sebzését csökkentené.

 

 

Relevancia

 

 1. Ha az ellenfél leidéz egy Rejtőzés köpenyét, és menekül, amire én gyors hatásként egy Elbájolással reagálok, akkor a harc folyamán a köpenyt viselő, elbájolt kalandozó vissza tud-e ugrani a harcba?

Válasz: Vissza tud, mert a relevancia szabálya alapján az Elbájolás harcból nem hat át a Sorban lévő kalandozóra, hiába az volt a célpontja.

 

 1. Vérontó anya gyermekét aktivizálom harc előtt, majd elwirgelek vele. Érvényesül-e a képessége?

Válasz: Igen. A képesség aktivizálásakor a harcban voltál. A jelkombináció a képesség aktivizálásának megkötéseit tartalmazza, nem az érvényesülését korlátozza.

 

 1. Vérontó anya gyermekét aktivizálok egy kalandozóra, a megcélzott kalandozó elmenekül. Sebződik-e a megcélzott kalandozó?

Válasz: A relevancia szabályának megfelelően a Sorban lévő kalandozót nem tudja megsebezni a manőverben létrejött hatás. Ebben az esetben célpontját vesztett hatás lesz a Várontó anya gyermekének képessége.

 

 

Egyéb kérdések

 

 1. Sugennint idézek le, ekkor egyenlő Mp-ben leszünk az ellenfelemmel, aki egy Szerencs-szentélyt irányít. Ki cselekedhet?

Válasz: A Sugennin leidézője cselekedhet.

Az aktív játékos cselekedhet a szabály szerint. Ez nem azt jelenti, hogy az lesz az aktív játékos, akinél a cselekvés joga van. Ebből kiindulva a két hatás nem mond ellent egymásnak. Tehát lehet az ellenfeled úgy az aktív játékos, hogy a következő Mp-kötött manőver joga a tiéd. Hasonló lenne a helyzet Sorsfordulat vs. Szerencse-szentély esetén is.

 

 1. Besúgó leleplezése Kobranyelv fanatikust fed fel, ami így ingyen leidézésre kerül. A Kobranyelv fanatikus jelenbe kerülős laphatásával kirak mégegy Besúgó leleplezését. Az így kirakott Besúgó leleplezésének hatását lehet azonnal érvényesítve újabb lapot megnézni, és ingyen letenni, ha az kalandozó?

Válasz: Nem, mivel a forduló kezdete a forduló nyitása fázis elejének felel meg. A Kobranyelv fanatikusának laphatásának érvényesülésekor már nem a forduló kezdetén tartunk a játékban.

 

 1. Ha játékba hozok egy Szang Pát, és nyerek vele 2 Mp-t, majd Szang Pa kikerül a játékból (pl. Jövőbe), és ugyanabban a fordulóban megint Jelenbe teszek egy Szang Pát, tudok vele újra nyerni 2Mp-t?

Válasz: Igen. És az ellenfeled is. 😛

 

 1. Északi szabad harcos Fakó krysallussal ostromolni indul. Kicserélem az észh-t hadrendes kalandozóra. Mi történik a krysallussal? Tehát meg sorelhagyás előtt, vagy utána történik az észh lecserélése? (Ugyanígy: ha leszkadt ég zászlaját használok, kire kell csatolni, hogy húzhassak vele lapot?)

Válasz: A krysallus a Múltba kerül, mert egy már manőverben részt vevő kalandozót áldoztál fel, akihez csatolva volt a felszerelés. Az Északi szabad harcos feláldozása már a sor elhagyását követően történik, tehát a manőverbe leidézett kalandozóra már nem tudsz újabb felszerelést csatolni.

 

 1. Azim anakbuttal lehet-e forduló végen végtelen mennyiségű aranyat termelni?

Válasz: Nem lehet. Azim anakbut szövegében szerepel, hogy egy fordulóban egyszer érvényesül.

 

 1. A Külső sík hovatartozásnak számít, ha egy kalandozón szerepel?

Válasz: Nem. A Külső sík egy játéktér a játékban, de nem tartozik a hovatartozások közé.

 

 1. Jelenben van egy Krommus elnevezésű lap. Kijátszok egy Són-tír adományát. Dobhatok-e vele lapot?

Válasz: Nem. Lapdobatásról beszélünk akkor is, ha az magadra hat. A Krommus minden jellegű Kézből való dobatást tilt.

 

 1. Ha Böllérre van csatolva Áldozótőr, amikor feláldoz egy kalandozót, akkor a Arany is jár és gyengeségjelzőt is kioszthat vagy csak az egyik érvényesül?

Válasz: Nem. Kétszer nem tudsz feláldozni egy kalandozót.

 

 1. X-es lap költségét le lehet-e 0-ra csökkenteni Mp-igény csökkentő hatással?

Válasz: Igen, mivel az csökkentő hatás ekkor sem minősül ingyenesítésnek.

 

 1. Erdőnép Noralja kártyára kirakható a Világítótorony?

Válasz: Igen.

 

 1. Rualan átkával 1/8/1-es bestiát be szeretnék fogni Császári vadasparkkal. Megtehetem-e, és ha igen, az eredeti lapot aktivizálhatom újra (ami nem is feltétlen bestia, mivel elvadult is lehet), vagy a módosítottat?

Válasz: Megteheted, befoghatod a vadasparkba a Rualan átkának képességének megfelelően aktivizált akadálylapot. Ezután a lap eredeti laptípusa lesz a mérvadó: tehát ha az egy akadálylap volt, akkor azt aktivizálhatod. Minden más esetben „használhatatlanok” lesznek a lapok.

 

 

Köszönöm szépen a kérdéseket, remélem érdemben tudtam rájuk válaszolni! Továbbra is várom a kérdéseiteket a fórumon, amikre cikk formájában igyekszem majd reagálni.

 

Mindenkinek sok sikert/jó szurkolást/jó hétvégét kívánok!

 

Maradok tisztelettel

 

Csörnök “Kalap Úr” Tamás