Hogy is van ez? – 5. rész

Mindenekelőtt szeretném megköszönni a sok kérdést, ami hozzám érkezett! Igyekszem ebben a cikkben minden, az elmúlt hónapok során felmerült kérdést megválaszolni – mindezt úgy, hogy a lehető legpontosabban és egyben a legérthetőbben álljon itt minden válasz.

Sok olyan téma merült fel mostanában, ami igencsak rámutat az egyes szabályok pontatlanságára vagy akár nemlétére is. Ez az, amiért úgy érzem, kötelességem minden kérdésnek alaposan utánajárni, mivel az egyes kérdések adott esetben olyan problémákra is fényt deríthetnek, amikre magamtól nem találtam volna rá (ezért is jelent számomra olykor sok bosszúságot a gyors választ igénylő kérdések megválaszolása).

Minden ilyen esetben feladatomnak érzem, hogy ne csak a megfelelő választ adjam meg a játékosoknak, hanem bírótársaim és más hozzáértő (a szabályrendszert jól átlátó, problémamegoldásra képes és segítőkész) emberek segítségével meg is oldjam az adott problémát.

Belátható, nem könnyű feladat ez, de úgy gondolom – még ha lassan is sikerül rendbe tenni a szabályrendszerünket – nem lehetetlen feladat. Szavak helyett beszéljenek inkább a válaszaim! Az átláthatóság kedvéért a kérdéseiteket igyekeztem tematika szerint sorba rakni, egymás mögé helyezni a szorosabban-lazábban összefűződő kérdéseket.

A KERESÉS PROBLEMATIKÁJA

 • Kotan vigyázó tekintete a kereséseket vizsgálja. De mi számít egyáltalán keresésnek?
  • Alapvetően a következőket kell „keresés” alatt érteni:
   • egy lap szövegében szerepel a „keres” szó vagy annak valamilyen toldalékolt (esetleg igekötővel ellátott) formája, illetve, ha
   • egy lap hatására egy játékos egynél több lapot néz meg egy Jövő pakliból, és a megnézett kártyák közül vesz ki lapot.
  • A Kotan vigyázó tekinteténél tehát e két szempont közül kell megfelelnie legalább az egyiknek ahhoz, hogy érvényesüljön (ha e két szempont közül bármelyik igaz az adott hatásra, akkor keresésről beszélünk).
  • Álljon itt egy-két példa keresés/nem-keresésre:
   • A laphúzás nem keresés, mivel nem nézed meg az adott lapot a Jövő paklidból a Kézbe kerülő lapok számától függetlenül.
   • A Rejtett város és a Halvány reménysugár szövegében szerepel a keresés szó, így azok értelemszerűen annak számítanak.
   • A Tolvajszem használata keresésnek minősül még akkor is, ha az ellenfél pakliját nézed meg és dobsz el lapot onnan.
   • A Besúgó leleplezése is csak egyetlen lapot vizsgál, a Jövő pakli felső lapját, így az sem számít keresésnek (viszont nem is húzás, mivel nem a Kezedbe kerül a lap).
   • A Csillagvizsgáló esetében, ha nincs asztrológia képzettséggel rendelkező kalandozód, akkor mivel egy lapot nézel meg a Jövő paklid tetejéről, így nem számít keresésnek az adott lap kivétele. Ha azonban van asztrológiás kalandozód, akkor már egynél több lapot nézel meg, így pedig keresésről beszélünk.
   • A fenti alapján keresésnek számít az Árnyjárók sziklaerődje is, mivel egynél több lapot nézel meg a Jövő paklidból. Itt azonban – mivel a sziklaerőd felülírja a szabályt – nem kell a kikeresett akadálylapot megmutatni.
 • Halvány reménysugárral valamelyik játékos nem tud lapot keresni. Ilyenkor mi a teendő?
  • Ekkor a ki nem keresett lapot 0 MP-értékűnek kell tekinteni. Ezzel kapcsolatban további kérdések is felmerülhetnek:
  • Mi van akkor, ha az egyik játékos nem tud keresni, míg a másik 0 MP-értékűt keres?
   • Ekkor a döntetlen lehetőség érvényesül, tehát a 0 MP-értékű lap a tulajdonosa kezébe kerül, a másik játékos pedig lap híján ezt nem teszi meg.
  • Mi a helyzet, ha valaki azért nem keres, mert csak X-es MP-értékű lap van a paklijában? Annak a játékosnak mikor/hogy kell jeleznie ezt, hogy ne adja ki túl hamar az infót?
   • Azt, hogy valaki nem tud lapot keresni, mert nincs olyan lap a paklijában, ami megfelel egy bizonyos feltételnek, azt a pakli áttekintése után tudja megtenni (ezért lehet például kalandozó nélküli Jövő pakli esetén is alkalmazni a Rejtett város képességét). Mivel a kérdésben feltett helyzetben a keresés a két játékosnál egyszerre történik meg, így akkora hátrányt ez nem jelent – mindössze töprengést színlelve meg kell várni amíg az ellenfél kiválasztja a lapját.
   • Miután a két játékos megnézte a Jövő pakliját, és aki tudott, az kivett egy lapot belőle, a másik játékos (aki nem tud lapot kivenni) közli, hogy ezt nem tudja megtenni. Így tehát ismét a fenti helyzet lép életbe, úgy kell tekinteni, mintha az adott játékos egy 0 MP-értékű lapot keresett volna ki.
   • Nagyon fontos, hogy ezzel a kereséssel ne lehessen visszaélni. De a Jövő pakliját nem mutathatja egyik játékos sem a keresés során a másiknak. Ilyen helyzetben azt javaslom, hogyha valaki nem hisz a fenti bejelentésben (miszerint hiába van lap az ellenfél Jövő paklijában, nem tud lapot kikeresni abból a megkötés miatt), akkor versenyhelyzetben jelezze a bírónak, hogy az leellenőrizze a paklit és a játékos állítását.
  • Mi a helyzet abban az extrém esetben, ha senki nem keres: akkor mindketten manát kapnak, vagy senki nem kap semmit?
   • Az alapvetésből kiindulva az eredmény döntetlen, tehát egyik játékos sem kap semmit.

A JÁTÉKTEREK

 • Káosz-Vulak áldása kifejti a hatását a minden játéktérre (Múltra, Jelenre, Jövőre stb.)?
  • Nem, mivel a Káosz-Vulak áldása csak kalandozókra hat, nem pedig kalandozó lapokra. Amelyik hatás kalandozóra hivatkozik, az csak irányított lapra hivatkozik. Irányított kalandozó pedig alapesetben csak a Jelenben és a Külső síkon lehet. A lap szövegezésének kérdéséről bővebben 10.26-i fórumbejegyzésemben olvashattok.
  • A Káosz-Vulakkal analóg módon megfogalmazott lapok, amik nem tartalmaznak értelmező zárójeles részt, tehát kalandozóra hivatkoznak (pl. Yadegori Chunin), ugyanúgy használandók és értelmezendőek, mint a Káosz Vulak áldása.
 • Rozsdamarással lehet-e játékterek között (Manőver-Sor) átnyúlni?
  • Igen lehet, de fontos megjegyezni, hogy a Rozsdamarás állandó jelétől függetlenül csak MP kötött manőverként játszható ki, tehát nem gyors hatás. (Az állandó jel alapesetben, önmagában nem jelöl sebességet.)

TÍPUST VÁLTÓ LAPOK

 • Pengeszárnyú vízköpő harcban sebzést kap egy Ínmetszésből és így nem számít bele a csapatszintbe. A forduló végén visszaalakul, majd az azt követő forduló végén újra kalandozóvá válik. Így újra beleszámít majd a csapatszintbe?
  • Nem számít bele újra a csapatszintbe, a vízköpőről nem kerül le az Ínmetszés hatása. Ennek az az oka, hogy lap nem hagyja el a Jelent, nem kerül át másik játéktérbe, és így nem is kerül le róla a hatás. Igaz, hogy típust váltott, de a laptípus váltásával csak a laptípusok közötti tulajdonságok változnak meg az adott lapon leírtakon kívül, de más hatás nem kerül le róla. Az is igaz, hogy „emiatt csakis az új laptípusa szerinti hivatkozás fog rá vonatkozni”, de ez az újonnan történt típusváltással ismét érvénybe lépteti a korábbi hatásokat (pl. az Ínmetszést, ami kifejezetten kalandozóra hivatkozik).
 • A Hrassant akadálylapként csatoltam. Nhyssissnek felcsapva mit csinál, ha az ellenfelem azt választja ki?
  • Mivel nem ELVADULT, hanem akadálylapként van csatolva, ezért megsemmisül.
  • És mi van akkor, ha ELVADULT kalandozót szeretnék lehozni? Eldobható neki a csatolt Hrassan, hogy a Soromba rakhassam az ELVADULT kalandozót?
  • Igen, mivel ha lecsatoltad, mint akadálylapot, akkor akadálylapnak minősül.

A FORDULÓ FÁZISAI ÉS AZ IDŐFONALBA LÉPÉS SORRENDJE

 • Mikor érvényesül pontosan a Besúgó leleplezése és az ahhoz hasonló „forduló elején” érvényesülő hatások?
  • A forduló kezdetén/elején érvényesülő hatások a forduló nyitásának fázisa elején lépnek életbe. Ez azért nagyon fontos, mert ugyan már új forduló kezdődött, azonban még ekkor nem tartunk az erőforrás fázisnál (tehát ekkor még nem történt meg sem az MP-nyerés, sem a laphúzás, sem pedig a kalandozók visszaforgatása).
 • Van a Jelenben egy Idővihar megzabolázásám és az ellenfélnél egy általam kijátszott Besúgó leleplezése. Mindkét hatás a forduló kezdetén lép életbe. Melyik hatás érvényesül előbb?
  • Egy bonyolultnak tűnő kérdés ez, azonban szerencsére a szabály megválaszolja nekünk: „Ha két hatás egyszerre kerülne az időfonalba és különböző a játékosuk, akkor az aktív játékos hatása kerül be előbb időfonalba. Ha a két hatás játékosa ugyanaz, akkor a játékos dönti el, hogy a hatások milyen sorrendben kerülnek be az időfonalba.” (6.05 Időfonal építése és visszafejtése)
 • Ijdrig kacaja van a Jelenben. Az X-es sebzésű akciólapokkal hogyan működik a kétszerezés?
  • Elsősorban meg kell határozni, hogy alapból mennyit sebezne az akciólap, tehát elsőként értelemszerűen az X kerül megállapításra. (Példa: Zabolátlan mágia esetében meg kell állapítani, mennyi volt az alap sebzése, amit a lap MP-igényéből tudunk kiszámolni. Ezt követően tudjuk kiszámolni a sebzését: Ha 1 MP volt az MP-igénye, akkor a sebzése 3. Ezután kell megkétszerezni az Ijdrig kacajának hatása miatt a sebzést, ami így 6 lesz.)
  • Különös eset, amikor Vérgólem létrohozásáról vagy Vérgyűjtésről beszélünk Ijdrig kacaja mellett. Ekkor az X megállapításra kerül, ami nem lehet nagyobb a célpont alapszintjénél. Ezt követően duplázódik meg a sebzés (X), és annak megfelelően hat az adott akciólap: Vérgyűjtésnél kétszeres MP jár, míg Vérgólem esetében kétszeres alapszintű kalandozót kapunk (maximum 7.), illetve alapképességei is duplázott értékűek (maximum 15).

A FELÜLBÍRÁLÁSSAL KAPCSOLATOS TÉVHITEK

 • Álomrabló képessége kifejti a hatását egy olyan kalandozóra, akin Ezüstlunír mellvért van?
  • Nem. Ha megvizsgáljuk a képességek/laphatások felülbírásának sorrendjét, más választ kaphatunk, de nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a mellvért szövegében ez szerepel: más hatástól függetlenül mindenképpen. Az, hogy más hatástól függetlenül azt jelenti, hogy figyelmen kívül kell hagynunk minden tényezőt, amikor azt vizsgáljuk, hogy éberbe-fordulhat-e a felszerelést viselő kalandozó.
  • Ez az eljárás (és így a válaszom is) eltérhet sok eddig megszokott gyakorlattól, ám sajnos akkor sem hagyhatjuk figyelmen kívül a lapok szövegezését, hiába bonyolítják meg az életünket.
  • A fenti válaszból kifolyólag bírói körökben felmerül a kérdés: Sytix és Conjurator hogyan viszonyul akkor egymáshoz?
   • A Sytix szövege: MP-igénye semmiképpen sem módosítható.
   • A Conjurator képessége: Bestia akadálylapok MP-igénye más hatástól függetlenül mindenképpen 2 MP
   • Conjurator mellett tehát a Sytix MP-igénye 2.
   • Nem mondhatjuk azt, hogy azt a részt, ami így szól: „más hatástól függetlenül”, figyelmen kívül hagyjuk. Az én megítélésem szerint az egyetlen értelmezés pedig az, amit fentebb leírtam.

A REJTETT VÁROS ÉS A TÖBBFAJÚSÁG KÉRDÉSKÖRE

 • Használható a Rejtett város olyan pakliban, ahol a cserepakliban a Jövő paklitól eltérő fajú kalandozó is található?
  • Igen, mivel a Rejtett város a cserepaklira nem fejti ki akorlátozását, csak a Jövő paklira.
 • Ékal csillagtermével rakhatok Rejtett városos fajpaklimba más fajú kalandozót a cserepaklimból?
  • Igen, mivel a Rejtett város a játék elején vizsgálja csak meg, hogy milyen fajú kalandozókból áll a Jövő pakli. Az így pakliba kevert kalandozó kereshető a Rejtett várossal. (Kivéve persze, ha nem élőhalott és ember)
 • Arguren hanyatlása mellett lent van egy Ködóriás haduram és egy Traclon várrombolóm. Leidézek egy Acélszarvú sarlatánt. Megcélzom vele a Ködóriás hadúr Jelenbe kerülőslaphatását. Mivel óriás került a Jelenbe, kisül-e a Traclon várromboló laphatása, és kisül-e még egyszer a Ködóriás hadúré is?
  • Igen és igen. Kicsit részletesebben:
   • Adott egy Arguren hanyatlása (mindenki óriás ezáltal, még az Acélszarvú sarlatán is).
   • Két óriás van a Jelenben (Traclon várromboló, Ködóriás hadúr).
   • Harmadikként érkezik egy Acélszarvú sarlatán, aki laphatásával a Ködóriás hadúr laphatását lemásolja.
   • Emellett – mivel óriás – időfonalba lép a Ködóriás hadúr és a Traclon várromboló laphatása is.
   • Így tehát az Acélszarvú sarlatán, a Ködóriás hadúr és a Traclon várromboló laphatása is az időfonalba lép.
 • Arguren hanyatlása mellett lent van egy Traclon várrombolóm. Kijátszok egy Koponyaszövetséget, a jelenbe kerül 4 Gaug. Ez 4 toronyszintet tudna így kiütni, vagy csak egyet, hiába jött le 4 Gaug?
  • 4 toronyszintet tudsz így kiütni.

RÉG LÁTOTT KASZTIKONOK

 • A Zabolátlan mágiát milyen kaszttal rendelkező kalandozó tudja kijátszani?
  • A Zabolátlan mágia esetében szeretném felhívni a játékosok figyelmét arra, hogy azon két főkasztjel szerepel, tehát minden VARÁZSHASZNÁLÓ és PAP főkaszt alá tartozó kalandozó ki tudja azt játszani. (PAP főkasztnál természetesen nem szabad elfelejteni a szférákat sem!)
 • Elfbőr hadi jelvényen szerepel kasztikon. Ennek van valamilyen hatása a vele való játékra?
  • Bizony van, eléggé elszokhattunk már ettől a jelenségtől, de ha egy felszerelésen szerepel valamilyen kasztmegjelölés, akkor azt csak olyan kaszttal rendelkező kalandozó elforgatásával lehet leidézni a felszerelés leidézésének szabályai szerint (Sorban, MP kötött manőverként stb.).

SORELHAGYÁS ÉS A SORBA VALÓ VISSZATÉRÉS

 • Koponyaroppantó elmegy ostromolni, kap +3 alapszintet a manőverre, majd a manőver során kap 3 sebzést. Hazatérve a Sorba meghal?
  • Nem. A Koponyaroppantó egészen a manőver időfonalának végéig megkapja az alapszintet, nem csak a Sorba való hazatérésig.
 • Allrin Sorból támadó képessége működik távolba ható fegyverekkel, amik harci képessége távtámadásnak minősül?
  • Igen, működik, hiszen a képesség aktivizálásának pillanatában is már távtámadásnak minősül az adott hatás.
 • Kóborlók pengéje van egy kalandozón, aki megöl egy ellenséget. Ezután minden forduló első manőveréből fixen éberen tér haza?
  • Nem, mivel nemcsak a hazatérés, hanem a feltétel is törlődik minden forduló végén. A következő fordulóban ismét meg kell ölnöd egy kalandozót.

A KALANDOZÓ FELÁLDOZÁSÁNAK FORTÉLYAI

 • Ha egy Hősies fegyverhordozót feláldozok egy gyanútlan felderítőkkel, akkor egy vagy két akadálylapot vehetek le vele?
  • Egyet, mivel ugyanakkor kétszer nem lehet feláldozni egy lapot.
 • Gyanútlan felderítőknek tudok-e kalandozót áldozni, ha nincs lent akadálylap?
  • Nem. Lehetséges célpont nélkül nem aktivizálható egy célzó képesség sem.
 • Ha Utódfajok kirajzása mellett a Lovagvárból kapok egy második jelző Lovagot, azt is fel kell áldoznom az Ostrom manőver végén, ha nem fizetek ki 4 MP-t?
  • Mivel a Lovagvárból kapott Lovag jelző kalandozóból kapsz eggyel többet, így annak minden tulajdonságával együtt kapod meg azt. Így például a Taibeg Kán által kapott Nomádok esetében Utódfajok kirajzása mellett azt a plusz egy Nomádot is fel kell áldozni a többivel együtt; illetve az Őrgólemek, ha hárman lesznek, mindháromnak akadályoznia kell a manővert, különben mindhármat fel kell áldozni.

EGYES LAPOKKAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

 • Vadászsólyom kalandozóhoz történő csatolásánál kifejti az érvényesülésekor létrejövő laphatását?
  • Nem, mivel az akadálylap csatolása nem maga az akadálylap érvényesülése. Az akadálylap az aktivizálása után érvényesül (ha nem semlegesítik), a csatolás pedig semmilyen módon nem minősül aktivizálásnak.
 • Ha egynél több Tajtékhercegem van a Jelenben, akkor egyszerre használhatom a rajtuklévő összes Mana-jelzőt?
  • Ha az egyik Tajtékherceg varázslat akciólapot szeretne kijátszani, akkor a saját magán lévő Mana-jelzőket használhatja fel, más kalandozón lévő Mana-jelzőket nem. Azért félreérthető a helyzet, mert a lap nem az adott nevű kalandozóra hivatkozik, hanem saját magára. Hiába van lent tehát több Tajtékherceg, mindegyik csak a saját maga által termelt Mana-jelzőket tudja felhasználni.
 • Kristályszférák elmozdulása eseménylapnál ha “minden kalandozó cserepakliba kerül” hatást dobom ki, akkor a jövő pakliból, kezemből, jelenből, külső síkról is a cserepakliba kerülnek a kalandozók? Pontosan hogy működnek ennek a lapnak a hatásai?
  • „Minden MP elvész.”
   • Mindkét játékos összes Manőver pontjainak száma 0 lesz, beleértve a „különleges” MP-ket is, pl. Héroszok csarnokából kapott MP-ket.
  • A Jövő paklik felső 10 lapja Múltba kerül.
   • Mindkét jövő pakli felső 10 lapja a Múltba kerül. Ha valamelyik játékos ennél kevesebb lappal rendelkezik a Jövő paklijában, akkor minden lapja a Múltba kerül.
  • Minden kalandozó elfordul.
   • Mindkét játékos éber kalandozói pihenő helyzetbe fordulnak.
  • Minden Kézben tartott lap Múltba kerül.
   • Mindkét játékos Kezében tartott lapjai a Múltba kerülnek.
  • Minden akadálylap és felszerelés megsemmisül.
   • Mindkét játékos által irányított akadálylap (lehet akár toronyszinthez, építményhez, küldetéshez vagy kalandozóhoz csatolt is, illetve ELVADULT) és felszerelés (kalandozón, raktárban lévő vagy akár küldetéshez csatolt felszerelések is, de a Kincs küldetésként leidézett felszerelések nem, mivel azok küldetésként vannak a Jelenben) Múltba/Mélységbe kerül.
  • A legalsó toronyszintek megsemmisülnek.
   • Mindkét játékos a hozzá legközelebb lévő toronyszintjét (ezt nevezzük alsó toronyszintnek, az ellenfél ezt a toronyszintet ostromolhatja) a Múltba teszi.
  • Minden kalandozó cserepakliba kerül.
   • Mindkét játékos összes általa irányított kalandozója a cserepakliba kerül. Mivel a lap kalandozóra és nem kalandozó lapra hivatkozik, ezért csak az irányított lapokra vonatkozik a hatás (a Külső síkon lévő kalandozónak is van irányítója), a Jövőben, Múltban, Mélységben, mappában lévő lapokra nem.
 • Egy kalandozóm aktivizál egy Useb-hetet. Az így felhúzott lapokban van egy újabb kalandozó, és egy újabb Useb-het. Aktivizálhatom, mielőtt harc manőverbe kezdenék?
  • Useb-het által generált új játékban Sor fázisú cselekedet csak kalandozó és felszerelés leidézése lehet, más nem – képességet sem lehet aktivizálni, így újabb Useb-hetet sem.