Bardar és a Theemeth hadoszlop

Na, jó, nem kezdetben, de a Farkába Harapó Kígyóig nem fogunk visszamenni.

 

Történeti áttekintés:

Az amund seregek elsőként Abadanát és Sobirát rohanják le, ott gyűjtik be a rinna-hadosztályokat, és uszítják rá őket a többi dzsad emirátusra.

Ezután 2 másik hadoszlop indul el, egyik keletre, másik nyugatra. A Gorvik felé haladó (az amund Napistenről elnevezett kompánia) egészen Thule erődjének falaiig jut, ahol a Vadkan “puszta tekintetével” 3 napig feltartóztatja az amundokat, majd a beérkező felmentő seregek támogatásával kiszorítják az amundokat Gorvikból.

Ezt az oda-visszavágó rendszerű háborús szegmenst reprezentálja néhány lap a Kékarcú Kiteljesedésében, és a Kezdőpakliban is. Ez utóbbiak közül a háborúba legkorábban bekapcsolódó, és meglehetősen hányattatott sorsú figurával kezdem:

 

4 MP Abadanai menekült
Gorviki, a Theemeth hadoszlop egykori rabja
HARCOS/Harcos
3.szintű Káosz jellem

 

Bardar? Ő valójában egy számkivetett. Eleve, hogy gorviki létére egy ibarai emirátusban éri a Manifesztációs háború, az nem jó ómen. Kell-e mondanom, hogy a majomhiéna befogásásért nem lett kifizetve… Ezek után nem csoda, hogy igen korán amundkézre kerül, akik nem túl válogatósak: két kéz, két láb alapon besorozzák rinnának. A bőre picit fakó: bors, szikrafű és mehet a sznofruknak, menüben, avokádóöntettel.

Hősünk – mert ő valójában a túlélés bajnoka – negyedmagával került a konyharészlegre. Egyiküknek ruhái is maradtak. Ezeket elosztották, neki egy fehér emámé jutott. Egy másik elemelt egy kardot, őt a konyha helyett gyors hatásként az Amhe-szentélybe vitték – de a kapkodásban a bökőt ottfelejtették. Bardar szívében azonban igen hevesen lüktetett az élet akarása, a handzsárral segített szeletelni a konyhán a menüt. Így ő valahogy mindig a holnapi ebédhez lett átcsoporosítva, amíg a hadoszlop vonult a hullámzó homokóceánon át, néhány szárazvihart átvészelve egyszer csak ismerős, szikes-lankás dombokat pillantott meg, a Manta am Gorvik elővonulatait. Itt kivárt egy tikkasztó delet, elmulsztotta a konyhai teendőket, és az árnyékban az éjszakai ütközetre készülő haderő állásain át, futásnak eredtek. Kettőt elnyelt mellette a felkorbácsolt homok, kapott egy heveny hőgutát a megerőltetéstől, de a “Halott indul hozzád uram…” kezdető ősi ranagolita zsoltárt semmiképpen sem hagyta volna abba, fennhangon ordította – mondván vagy ebbe pusztul bele, vagy a gorvikiak felületesen dzsadnak, vagy amundnak vélik. A Legnagyobb úr méltónak ítélte az életre, nem nyilazták le biztos távolból, így a megtalált élet büszkeségével és sajátos temperamentumával azt tartotta legjobb döntésnek, hogy a lopott fegyver és a megmaradt emámé ezentúl is harci arzenáljának részét képezze. Szerencsére még néhány szükséges eszközzel bővítették öltözékét, így semmi sem állhatott útjába, hogy másnap ugyanezt a zsoltárt kántálva hazája fiainak és leányainak társaságában újra őrült rohamot intézzen a demarkációs vonalon keresztül, ezúttal ellenkező irányba…

Akrobatika, Lefegyverzés, Veszélyérzék
F:9 A:6 M:5
Jelenbe kerülésekor játékosa húzhat 1 lapot.
[állandó képességharci képesség] Harconként egyszer újradobhatja egy támadásdobását.

Elemző szemmel is nézhetjük. Három jól használható előnyt kap, mindhárom segíthet a túlélésben.

  • 4 mp, 3 szint. A bölcs párduc ugyanilyen paraméterek mellett  +1 fizikumot és varázsló alkasztot kapott alkotóitól. Ezzel az akkori meta második legerősebb GYÁ kalandozója volt a broken-gyanús szárnyas vigyázó után.
  • Ha összehasonlítjuk a crantai Gathöllel, akkor a “szintért lapot” cserét ismerhetjük fel – a gathöl is korszakos spoiler mindenki szerint.
  • A támadódobás megismétlése korábban kétlapos kombó volt. Hősünk harconként egyszer kap Ranagoltól (vagy Dzsahtól, netalán Noirtól?) egy esélyt. Persze lesz, aki másodszor is magába csapja a fejszét, Ranagolt (Dzsahot, Noirt) az ilyesmi módfelett szórakozatja.

 

Az imént eleresztett sztori-fonalat ott folytatnám, amikor Bardar, egyszál emáméban, zsoltárt üvöltve vágtat át egy szikes domboldalon a gorviki hadállások felé. A némiképp homokmarta állásban egy gerillaharcos áll őrt, bár ha a gerillaharcos szóra szárnyaló szellemünk beindul, a képi analógiákon elpályázunk, hatalmasabbat aligha tévedhetnénk…

Itt ugyanis őrünk egy hölgy – jó, nem klasszikus shadoni nemeskisasszony, a klisék a manifesztációs háborúban cserbenhagynak minket. Ő egy gorviki Ranagolita nemesenszületett. Ranagol nem hímsoviniszta vaddisznó – Domvikkal és Garmacorral ellentétben. Számára a kiemelkedés nem kizárólagosan férfi-princípium – lásd. pl. a Leples Asszonyt, Udunt, Ae’Umot, Vita Navirrát, és még hosszan sorolhatnám az ellenpéldákat. Tehát, Őrünk, a gorviki lovag-hölgyemény a csaknem meztelenül felévágtató mirgáns söpredékben felismerte a kiemelkedésre áhítozó hitsorsost, ezért nem riasztotta azonnal az élvezsigerelő bajtársakat – akiket egyéb esetekben is igyekezett messzire elkerülni. Ennek igen egyszerű oka volt. Az élvezsigerelőket még Gorvikban is mindenki bomlott lelkű, perverz mániákusoknak tartja, hölgyünk fiatalkorában azonosult ezzel a közvélekedéssel, és a hadszíntéren szerzett tapasztalatai ezt – fogalmazzunk így – azóta sem cáfolták kellő mértékben… A hadszíntéren szerzett tapasztalatoknak persze ő még inkább az elején tart jelenleg, a csendes warviki semmittevésből a Fekete Bíboros ünnepi szónoklata mozdította ki, aki (nem példátlan módon szintén egy hölgy volt) arról beszélt, hogy Ranagol elfordíthatja arcát Gorvikról, ha ott olyan silánnyá fajul a hit, hogy shadoni bárócskák villognak a harctéren, ők adják vérüket a harc oltárán Ranagolnak… Hölgyünket megragadta az ihlet, ő egyébként is egy elitista lelkiségi irányzat elkötelezettjének vallotta magát, így a katedrálisból azonmód a fegyverraktárba, majd az istállóba sietett, neveltetésének megfelelően lovagi lándzsát, páncélt és ellátmányt ragadva utasította házi szolgáit, hogy kövessék a szent hadjáratban. Szolgái közül Seriavar erődjében többen is igen sietve járultak a Legnagyobb Úr trónusa elé – vélhetően az elitista lelkiség tanai kedvéért elhanyagolták a kézitusa tudományát…

 

4 MP Gorviki lándzsás
Ranagolita nő, a Manifesztációs háború hőse
HARCOS/Lovag
3.szintű Káosz jellem

 

Így hát, szökött rinnánk vakmerő vágtatását látva úgy döntött, elhalasztja a feltörni készülő riadókiáltást, illetve a vele párhuzamosan szája szögletében kipattanni készülő gúnkacajt, hogy így szolgái körét bővíteni tudja valakivel. Azt hamar eldöntötte, hogy a gyülekezet kórusába nem fogja beajánlani, de hogy a zsoltár-irodalom mellett a fegyverekkel is jó barátságban van-e, majd elválik – gondolta még, és elényújtotta lándzsája végét, hogy emberünk felmászhasson.

 

Élettan, Lovaglás, Nyomolvasás
F:8 A:6 M:7
[állandó képesség] Ingyen kezdhet ostrom manőverbe.
[harci képességegyszeri képesség] Mindkét játékosnak el kell dobnia 1 véletlenszerűen választott lapot Kezéből.

 

Elemző szemüveggel nézve azt látjuk, hogy a két kalandozó paraméterazonos. Ez ugye jó kohéziós alap, a játékmechanika szereti, ha azonos paraméterű kalandozókkal dolgozunk, könnyebb velük a matek.

  • A Portyázás kulcsszó itt kezdőbarát üzemmódban szerepel, teljes szöveggel.
  • Ha már hozzájutottunk egy kegyhez, a szerzett előnyt dolgozzuk le az ellenfélen – “lehetőleg harc közben, mert úgy jobban fáj” – tartja az elterjedt todvari mondás. Szökött rinnánk húz egy lapot, így amit signimánk eldobat, az az ellenfélnek alapban hiányzik.
  • Fizikumban kissé a lovagi átlag alatt vagyunk – mint említettem, a harctéri tapasztalatoknak hölgyünk még az elején jár.
  • Női lovag nyomolvasással. Ha ezek után valaki klisét kiált, irgum-burgum…

 

A harmadik lap gyakorlatilag semmilyen módon nem kapcsolódik a fenti kettőhöz, de azt mondták, ebben a cikkben mutassam be őket. Lám, jó káder vagyok, bemutatom:

 

1 MP Rejtett utakon
Időtartam: Pillanat
Célpont toronyszinthez csatolt akadálylap a Múltba kerül.

Jó egy kis trollkodás után pár szót azért hozzáteszek. Ez itt egy eseménylap. Akadálylapok leszedésére lesz jó. A naptűz, az ősök tekintete, a feltérképezés és kicsit a mélysivatagi hadállás alternatívája és vetélytársa.

Nem atom-kombó, hanem egy egyszerű eszköz az akadálylapok ellen. Azt ábrázolja, hogy kerülőúton érkezünk a harci tett színhelyére. Ezért ugye fizetni kell – amit letalpalni hosszú munka, az a szerepjátékban kurta félmondat – a kártyában viszont 1 mp. Szökött rinnánk lábában benne van jópár mérföld. Signimánk lováéban úgyszintén. Mégis 4/3-asok mindketten. Amivel olcsóbbak, azt nyilván másba invesztálhatja irányítójuk. Pl. abba, hogy kerülőúton mennek, és az akadálylapokat megspórolják maguknak.

 

MDani