Egyszemélyes légió Gro-ugonban

Avagy a VadkanVadkan első kalandja a Kékarcú évében

Ahol az amundok felütik a fejüket, ott hamarosan GarmacorGarmacor is felbukkan, hogy szétcsapjon közöttük. Na meg a helyi kocsmákban. Így volt ez Gro-ugonban is…

1. forfuló: Paricska Georgina – LesathLesath

A Vadkan a tűzkobra híveiveltűzkobra híveivel és gaz hullarabló fajzatokkalgaz hullarabló fajzatokkal volt kénytelen hadakozni. Zabolátlan mágiaZabolátlan mágia garmadáját és élőhalott homonkuluszhomonkuluszokat zúdítottak a shadoni nemesre, de domvik akaratádomvik akaratából pár korty pálinkávalkorty pálinkával, egy elf hölggyeelf hölggyel és egy gyógyító talizmánnalgyógyító talizmánnal még a halál szele sem érintette a Vadkant. A gaz káosz hívei elmenekültek a tinolok bérceirőlelmenekültek a tinolok bérceiről, illetve átkeltek az árnyjárókonátkeltek az árnyjárókon is, de az ébredő és felkelőfelkelő Garmacor lunír pengéjénelunír pengéjének és vértjénekvértjének köszönhetően masszív kaszabolásbamasszív kaszabolásba kezdett, és a goblinok tetemeingoblinok tetemein átgázolva ledúlta az elátkozott vidék tornyait. 1-0

2. forduló: Kecskeméti Zsolt – amundokamundok

A második fordulóra meg is érkeztek a gaz amundok, akinek aprítására érkezett a szent légió vezére. A Vadkan a haditanács segítségével, extra aranyak fejében jött elő kocsmájából. Amhe-ramun utolsó teste a tornyait védő 2 szobordémon miatt magabiztos volt, sőt az egység hirdetője is csatlakozott hozzá egy rabszolgarabszolga társaságában. Garmacornak több sem kellett, amint lehetett dúlásra indult az amundok erődjébeerődjébe. Megtehette, hisz két kéme is készen állt az ismeretlen felderítésérekéme is készen állt az ismeretlen felderítésére. A támadó démon így hatástalan volt, és a Vadkan a föld alá ittaitta a védekező rinnát és papnőt. Kis szünet után ismét dúlás indult, újabb démon távozott dolga végezetlenül és immár a legnagyobb isteni test is harcra kényszerült. Az italozást ő sem bírta, de túlélte, így megszégyenülve távozott haza. Innen nem volt visszaút a Vadkan felkeltfelkelt és az utolsó erődöt is leostromolta izomból. 2-0

3. forduló: Klír Zsolt – OquicorrOquicorr

A küzdelem a szabad ég alatt folytatódott az amundok vermeiből kitörve. Az amund seregek legyilkolását követően a Vadkan nagyon másnapos volt, nem akart előjönni harcolni. Mikor előjött már késő volt, egy erőd már romokban hevert. A selyemszövő pókokselyemszövő pókok és a sárkány kincseisárkány kincsei masszív fölénybe juttatták az őssárkányt ráadásul. A sárkány lassításlassítást varázsolt shadon vitézére, majd vigyázó őreivigyázó őrei maradék erőforrásaitól is megfosztották, a felkelésfelkelés már késő volt. A tűzlehelletektűzlehelletek ellen a pálinka csak a dicső halálra volt elég. 2-1

4. forduló: Gasparics Gergely – amundokamundok

Ismét az amundok, az utolsó testaz utolsó test azonban cselesebb volt és álcázta magát a krániaktól ellopott lopakodóvallopakodóval. Kemény küzdelem vette kezdetét, démonokdémonok hada zúdult a VadkanVadkanra, aki állta a sarat derekasan. Gyógyított domvik kedvéredomvik kedvére, felderítettfelderített, még a fayumák segítségétfayumák segítségét is hívta. Dőltek a tornyok, először a szent légiónál, majd az amundok vermeinél , de azok nem adták fel. A kemény háborúban hullotak amhe-ramun szolgái is, de a szobordémonok csak nem fogytak, Azhanud szobraAzhanud szobra majdnem végszót is jelentett, egy mágikus köpennyelmágikus köpennyel tudott a Vadkan túlélni. A győzelem kapujában egy mélyből érkező hadoszlopmélyből érkező hadoszlop késleltette a légiót, ráadásul domvik jótékony aurájátdomvik jótékony auráját is megszüntette, de az erőforrásaiból kifogyó amundok már nem tudtak ellenállni. 3-1

5. forduló: Farkas Csaba – Amt-narAmt-nar

A crantaiak és mágusfejedelmükmágusfejedelmük is tiszteletét tette Gro-ugonban, győzedelmes seregei ismét hódítani akartak. A Vadkanra azonban nem számított, meg is ijedhetett tőle, mert nem került elő, csak szolgáit küldte harcba. A crantaiaktól elorzott lunír pengévellunír pengével felszerelkezve dúlásra indult shadon büszkesége. Útját páncélos lovagokpáncélos lovagok állták, akiket azonban egytől egyig széttépettszéttépett. A vérszagot érző VadkanVadkan lendületbe került, és felkelésfelkelése után az egy szem kam papotkam papot is lezúztalezúzta, ledúlva az utolsó tornyot is. 4-1

6. forduló: Jávorcsik Norbert – Százkarmú ErragalSzázkarmú Erragal

A végső ütközet, az őrült elf őrült elf ellen. Csakúgy, mint az őssárkányőssárkány ellen, az ősi elf a fajháború túlélője ellen is rosszul jöttek ki a VadkanVadkan lépései. Az amundok ellen használatos praktikákhasználatos praktikák az elf ellen mit sem értek, a harciharci erőerő távoltávol maradt, így nem indulhatott el. Az elf kiépültkiépült és szépen sorban ledúlta a tornyokat ellenállás hiányában. Bár két tornya elveszett neki is, ereklyéinekereklyéinek hála ő végzett a dúlással hamarabb. 4-2

A két kudarc és a 2 elmaradt hentelés ellenére a VadkanVadkan mindvégig jól érezte magát, Gro-ugon kiváló helyszíne a jóféle csetepatéknak és verekedésnek. Jönni fog legközelebb is és nem kegyelmez!

A Vadkanos dekklista:

 

Jabbah

 

U.i.: A kisorsolt sok hinnia mellett említést érdemel az is, hogy a 19. helyezett is Mitikus lapot draftolhatott a nyereményből, igaz előtte 2 egyedi lap is gazdára talált.