Égkék szemek és homokkő test

Égkék szemek és homokkő test

Az amund harcosok lelökték a homokba a két rinnát. A pap elégedetten tekintett végig rajtuk. Két fiatal nőstény volt, a maguk nemében ritkák. A dzsadokra jellemző olajosbőrüktől és göndör hajuktól merőben elütöttek az égkék szemeik, melyek most rettegéssel telve viszonozták a megtestesült szentség porhüvelyét. Amhe-Ramun papja kinyitotta a echós szekéren lévő szentély ajtaját, hogy megfürdesse először a Kék Hold fényében az egykori amund ős, Hanameth vonásait viselő kheb-thueeth arcát. A hapetek előhúzták menetheiket és a hátrakötözött kezű áldozataik mögé léptek.

A rítuspap megkezdte a szertartást. Meggyújtott két füstölőt. A homokba térdelt a trónuson ülő szobor előtt és belekezdett az imába:

–Hotep di niszu…–hangja suttogással kezdődött, de ahogy haladt előre a kántálásban, úgy nőtt benne az indulat is. Hamarosan kavargó asztrális viharrá vált a bálvány előtt térdeplő férfi, majd mikor az üvöltése csúcsára ért minden haragját, dacát és büszkeségét a szobordémon homokkő testébe lökte. Ezzel egyszerre, az eddig a porban mellette gubbasztó rinnák torkába a menethek fogazott pengéi belevágtak. Nem haltak meg azonnal percekig szenvedtek, ahogy azt az áldozat megkövetelte, vérüket cseréptálakba fogták fel. Ezután a rítusmester leült egy ugyan olyan trónusra, mint amiben a szobordémon pihent lehunyt szemmel. A két testőr elkezdte a vérrel megkenni a szobor és a pap száját, szemét, majd a mellkasát.  Párhuzamosan csinálták és minden alkalommal imát rebegtek az Egység Istenéhez. Mire a füstölők leégtek ők is elkészültek. Egy pillanatig semmi nem történt, majd a démon felnyitotta a szemét, pont mikor a pap behunyta.

Többé már nem voltak különálló entitások; Hanameth szobra és a rítuspap egy testen osztoztak, összeolvadtak a szertartás idejére. És mikor a pap felállt a kheb-thueeth követte a mozdulatát. A fayumák táborát felprédáló szörnyeteg megindult, hogy befejezze küldetését és pontot tegyen a rettegett ibarai nomád törzs történetére; hiszen ez Amhe-Ramun akarata!

Jöhetnek a lapok, kezdjük az epizód főszereplőjével:

 

2 Mp Hanameth szobra

BESTIA

Legendás főpap arcát viselő amund szobordémon, kheb-thueeth

SZÁM:2 TÁMADÁS:10 SEBZÉS: 2

 

Hú srácok ez elég prémium kategóriás, Harci pteropta és Időtlen troll rendelkezik hasonló potenciállal. Ha a fickó ezek után csak annyit tud, hogy leviszi a szemetet helyettünk, már bőven megérné játszani. Főleg hagyományoson a Hat-Neb és Numeeth Hat-Neb mellé.

 

MEGELEVENEDŐ-ként aktivizálható, ekkor elforgatási
költségeként csak MANIFESZTUM-mal rendelkező
kalandozó forgatható el.

  

Akkor ennek most neki futok. Rítuspap mellett minden Amhe-Ramun-hívő papunk potenciálisan bevághatja ezt a bestiát a harcba és mivel nem nevesített a szentem, még csak nem is egyszer lehet ellőni a dolgot… Ez már egy teljesen új szint!

 

 Ha minden támadása sikeres, akkor játékosa Sorába egy jelző Rinna kalandozó kerül.

 

Nem elég, hogy bezúzza az ellenfél arcát, de még kvázi rinnát is csinál belőle, ha minden támadása sikeres, tehát szintet termel. Ez előre vetít egy olyan taktikát, amikor az elhúzódó meccsen egyre több és több erőnk lesz, míg ellenfelünk folyamatosan gyengül. De ezzel még mindig nincs vége, had szóljon!

 

 [állandó képességegyszeri képesség] Célpont játékos minden nem nevesített 0 DP-t adó építménye megsemmisül.

 

Na most, ha csak ez az egy sor lenne rajta már akkor is játszanám minden paklimba, mert azoknak a lapoknak a skálája, amit kezelni lehet vele az utóbbi években megsokszorozódott.

 

A másik lap, amit most bemutatok egy olyan lap, amilyet már régóta szerettem volna a játékban látni. Ezekben a csapásokkal és akasztásokkal terhes időkben szükség lehet egy ilyen lapra:

 

2 MP Amhe-Ramun akarata

Isteni adomány

MP-igénye 2-vel csökken, ha játékosa irányít Amhe-Ramun-hívő kalandozót.

[állandó képesség] Az ellenfél nem isteni adomány típusú eseménylapjainak MP-igénye 1-gyel nő. Egy játékosra egyszerre csak egy ilyen képesség érvényesül.

 

Ja mellesleg még rinnát is termel:

 

 

[egyszeri képesség] Irányítója Sorába egy jelző Rinna kalandozó kerül pihenő helyzetben.

Időtartam: Végleges

 

 

Köszönöm a figyelmet!

 Akheron