Elfeledett Hősök 14. – A démonok ideje I.

A kártyában sok lap kötődik a démonokhoz: kalandozók, küldetések, építmények, akciólapok, toronyszintek és akadálylapok. Méltatlanul elhanyagolt kártyák ezek, így az elfeledett hősök rovaton belüli egy „spin-off” sorozat keretében az Időhomok pergetője segítségével próbálom meg őket visszahozni a vérkeringésbe.

A dzsenn titkos álma, avagy Időhomok pergetője és a nomád démonjárás

A dzsenndzsenn sietett, de a végtelen homokdűnék között meggyűlt a baja a széllel.

Tudta, hogy ki kell használnia tempóelőnyéttempóelőnyét. Amíg az ő kedve szerint peregnek az idő-homokszemek le kell tudnia küldetését. Mert ha valamihez értett, hát ahhoz mindenképp, hogy az időt a maga javára fordítsamaga javára fordítsa. De ez most mégis szokatlanul nehéz küldetés volt, elvégre sem a sárkányfő ereklyéjéneksárkányfő ereklyéjének megszerzése, sem a pusztító démoni erők kordában tartása nem egyszerű feladat, ő most mégis erre vállalkozott.

De bízott magában, mert ő nem szokott semmit sem a véletlenre bízni, minden ki volt számolva, a csillagok állásacsillagok állása tökéletes volt. Ráadásul a bátran kezdeményező hősök erejétbátran kezdeményező hősök erejét is magának tudta… Kis idő múlva rátalált. A sárkányfőt pusztító erőpusztító erő védte, de a felderítőkfelderítők figyelmeztették, így időben elkerülte. A küldetés első fele bevégeztetett. A sárkányfő tudásának birtokában könnyűszerrel idézte meg a  démonkántdémonkánt és tanulta meg a démoni sereg megidézését.

Tudta azonban, hogy a neheze még hátra van.

Az ellenségek számára az idő pergését visszatartóidő pergését visszatartó erő megbontásamegbontása elengedhetetlennek látszott, fel kellett készülnie a harcra, a felvilágosodásfelvilágosodás aurája önmagában nem tartja vissza az ellenfeleket, ha újra mozgásba lendülne, útját fogják állni. Bár eddigre a hősök aurájánakhősök aurájának és a szerencsés csillagzatnakszerencsés csillagzatnak hála igen megerősödött, nem kockáztathatta a sikert és az esetleges meggyengülést. A próféciákbólA próféciákból ki tudta olvasni a megoldást.

Jó előre beszerezte a varázsköpenyta varázsköpenyt, de tudta, hogy vigyáznia kell rá, ez a siker egyik kulcsa. Kotan átható szemeireKotan átható szemeire és a gyíkmesterek praktikáiragyíkmesterek praktikáira is felkészült, nem állhat senki sem az útjába, hogy elszabadítsa a démoni nomád hordát. A harc fárasztó volt, de győzött és sikerült megidézni a démoni sereget, összesen 10 légiónyi nomádnomád lépett elő a démoni síkokról. Rettentő horda, félelmetes látvány, kissé megremegett a látványtól, ahogy végignézett seregén, amely a parancsát várja. Amit eddig csak sakktáblán tervezett most valósággá vált, egy igazi élő sakktábla mestere lett.

A démoni pusztítás legfőbb hadvezére.

Az óriási sereg ellátását előre eltervezteelőre eltervezte, mert nemcsak erősen kell tartania a hordát a bő élelmezéssel, de a gyors közlekedés is létfontosságú. A nomádok démoni síkokra történő visszalépése előtt dűlőre kell vinnie a győzelmet, le kell igáznia mindent és mindenkit. Kiadta a parancsot és hátradőlt. A légiók szavaira egymást követve indultak pusztításra, dúlásra, vad portyázókként. Bevégeztetett, megcsinálta. A nomádjárás pusztító tengerként söpörte végig ellenségeit, romokba döntve mindent mi útjába került.

Győzött.

Egy új korszakúj korszak kezdődött, a korszakváltás pusztítóbb és gyorsabb volt az eddigi összesnél. Nem hiába ez a specialitása, ehhez kifinomult érzék kell és átgondolt mindenre kiterjedő tervezés, no meg a több századnyi dzsenn tudomány és logika csúcsa, mesteri elsajátítása. Mert a csillagokból minden kiolvasható, de csak a legelszántabbak, a tudásra leginkább éhesek ismerhetik meg a legmélyebb titkokat és érhetnek célt. A homokszemek most már pereghetnekpereghetnek tovább.

Köszönöm a figyelmet, jó kártyázást mindenkinek!

Jabbah