Célkeresztben

A kampány egyik februári cikkében Jabbah említette, hogy mint minden háborúnak, a Manifsztációs Háborúnak is vannak célitűzései.

Még hozzá kell tenni, hogy amund részről. (a Kráni, pyarroni, dzsad, stb. seregek céljai olyan értelemben másodrendűek, hogy a háborút nem ők indították, a céljuk az amund invázió megállítása.) Amund részről a fő cél – ahogy el is hangzott – a világuralom, konkrétan Amhe-Ramun világuralma. Az amund ugye inhumán faj, nekik a sivatagi klíma kényelmes, az erdők, mezők, ligetek, stb. csak rondítják az összképet lakóikkal egyetemben. Tehát, Ynevet némiképp redukálnák: önjáró gyros, sivatag és konditerem.

E mellett volt egy egyértelmű célkitűzés is. Az első manifesztációs háborúban győzelmet arató dzsenn és elf népen való bosszúállás. Míg az embereknépek beillenek a világképbe – mindenki gyrosnak születik, csak van aki továbbtanul, rinnának – a jannathi és az eliphim: na ők nem. Őket maximum étkészletként tudják hasznosítani – némely esetben…

Ynev hetedkorának alkonyán a jannathi igen-igen kis számban élnek – igaz, néhány renegátjukat kivéve mind az ibarai dzsad államalakulatok vezetőiként. Abadana, mint olyan, közvetlenül az ynevi dzsenn jelenlét sarokköve, olyasmi, mint Enrawell volt a kyrek számára. Talán nem véletlen, hogy az amund előrenyomulás egyik első célpontja ezen emirátus volt, Amhe-Ramun hatalmas menethjének roncsolása itt volt a legkegyetlenebb. Ennek van persze jó oka. Az ötödkor nagy háborúja azzal végződött, hogy a dzsennek, “ősmágiájuk segítségével elpuszították a Kékarcú porhüvelyét”. Akinek van esetleg közelebbi infromációja, hogy konkrétan hogyan is történt ez, ők lapozhatnak. A többiek számára pedig következik egy lapbemutató:

 

 

2 MP Naplándzsa
A dzsennek első Manifesztációs Háborúban használt istenölő fegyvere

Igen, ez nevesített akciólap. Igen, a Haditanács kikeresi. Igen, 2 mp. Korfordulón kb. semmi sem szedi le. Amit tehát tud, azt biztosan fogja tudni, cserébe nem 3-4 példányban tobzódik. Amúgy ez jól is van így, istenölő fegyver nem hever minden dűne árnyékában.

Kasztmegkötés nincs
ID: Végleges AT: Varázstárgy F: Sor S: –
Közelharci fegyver, Ereklye

Cserébe, minden neves kalandozó viheti magával, ha már beszerezte. Istent bárki ölhet, ha úgy tetszik. Persze legyünk nyugodtak, Ynev mindegyik istene szinte akármelyik lándzsaforgatót azonnal képes likvidálni. Játéktechnikailag amúgy a lap nem lesz annyira megalomán, mint amennyire a hangulatszöveg alapján vérmesebb játékos gondolhatná – konkrétan:

állandó képesség Nem csatolható amund kalandozóhoz.
[állandó képesség] A viselője által megsebzett kalandozó véglegesen elveszíti MANIFESZTUM-át.
[egyszeri képesség] Akkor aktivizálható, ha viselője dzsenn. Célpont ellenséges kalandozó harc manőverbe kezd, amit a Naplándzsa viselőjének akadályoznia kell.

Hát, ez ilyen bicikli, látszik rajta, hogy ez kifejezetten az ősi egyezményt kijátszva manifesztálódó amund istenek ellenében lett fejlesztve. Gyorsan megkérdezem, mennyi neves dzsenn szaladgál Korfordulón? Ja. Hát ez a szám ugye picit módosul (növexik), a promóciós zónákra, egész pontosan az utolsóra tessék gondolni (nem kell idegből a keresőmotorokhoz kapni, mert őfelsége ugyanebben a cikkben be lesz lészen mutatva – néhány másik dzsenn társaságában – hogy a scrolling-wizardok élete se legyen nyakig ámbrafüst). Szóval, ki fog tudni hívni a homokra bárkit, aki szerinte nem integrálható az otpimális társadalmi víziójába. Remélem, kezd valamiféle elégedettség szétterjedni, mert a “kihív és akadályozni kell” képesség hetente bukkan fel a facen a laptervező-csoportban, aki nem tervezett az elmúlt években kihívós lapot (“mindenképpen akadályozni kell, semminképpen nem lehet elmenekülni, és aki meghal, az tényleg meghal” ugye ismerős…), az vagy nem tervezetett lapot egyáltalán, vagy sunyi kontrolljátékos ellenforradalmár (amund szakzsargonnal élve: rinna / gyros). Ugye a promóciós zónákkal kapcsolatosan arra is emlékszünk, hogy ezt a (9. zóna promó-) lapot az évzáró előtt egészen nehéz lesz beszerezni. Addig tehát a Naplándzsa bent villog az egyik (egybéként porig rombolt) abadanai kincseskamrában, és csak a másik 3 képessége miatt lesz közkedvelt. Ha a háború menetéről olvasunk, elhangzik, hogy Abadana elestekor meghalt egy Amhe-démon. Aki esetleg a sorok között akar olvasni – igen, én is pont erre gondoltam – hogy valami tökös dzsenn főnök, az alapító ki tudja hanyadízigleni tisztavérű leszármazottja a palotáját foggal-körömmel bontó kheb-thueetheket látva nem a homokba dugta a (semmijét se), hanem berohant az egyik kincseskamrájába (2 lap 2 mana), lekapta a régóta cikázó napfényt a szegről, és mint harmincnégyezer éve Baál-Káin, közelharcba vetette magát utolsó testőrei támogatásával (de nyilván akaratuk ellenére). A testőrök elvonták a szobordémonok érdeklődését (3 gyros rendel), hősünk pedig a Naplándzsát szájpadlástól ágyékkötőig döfte a hullahegyet szürcsölő Amhe-démonba. Remélem, ez a novella még valaha elkészül. (Summon WMC)

[2(harc előtt)] Az első harci kör kezdetén minden ellenséges kalandozó elfordul, és az adott harci körben nem forgatható éber helyzetbe.

– Momentumod van? – Jó szöveg, nekem istenölő lándzsám. Van még kérdés? A pók mestergyilkos, a megbízott, és még néhány mostanában erdményes kompánia arcon lesz szúrva. Persze legyünk pollkorrektek, pihenőben is érvényesül a momentum, egy beelőzhetelen passzt lehet így mondani. Az ellenfél opciói kicsit megnyílnak, ahogy a percemberkék solar-plexusai is… (a napról elnevezett fegyver a napról elnevezett testtájon = harmonia caelesetis, a hurik dalolnak). A képesség ismeretében ugye az is világossá válik, hogy novellakezdeményemben miért zabál unatkozva az Amhe-démon a csata sorsdöntő pillantában… De nézzük a háború további célpontjait.

 

 

5 MP Érzelmek nélkül való
Tisztavérű dzsenn mentálmágus, az abadanai mészárlás túlélője

Na. Hát ő nem neves, nem is a fentebb citált testőrség tagja, inkább hősünk oldalági kuznija / sógora / sakkozópartnere / könyvelője / biztonsági tanácsadója.

VARÁZSHASZNÁLÓ/Varázsló, 3.szintű rend jellem, Pszi
Asztrológia, Legendaismeret, Taktika
F:4 A:9 M:10, NEMES NYELV

A pergető végre kap valami társaságot? Azt látjuk, hogy oldja az álomkristályt, ami nem gyenge. Nem kombózom tovább, nézzük a képességeit!

[harci képességegyszeri képességelforgató képesség] Célpont amund kalandozó sebződik 1 szintet. Hatalomszó akciólap leidézésének minősül.
[1harci képességegyszeri képesség] Célpont kalandozónak mentál mentődobást kell tennie. Ha elvéti, akkor nem cselekedhet a harc hátralévő részében.

A túlélés nem annyira szorul magyarázatra. Amundokat pluszban sebzi, és amúgy ő is a Naplándzsa fejlesztői grémiumának – na nem a tagja, hanem a tagok leszrámazottja. Orkok, kőagyúak, barbárok, még butábbak, ha ez a fickó sorra kerül, ti utána csak bámulni fogtok. (“Csecsszopók vagytok,” mondta nekik a Nagy, “tu­datlan kisdedek, akik most kerültetek le az anyjuk emlőjé­ről, báva szemekkel meredtek a világba, s elmétek tiszta papi­ros, amelyre még nem rótt sorokat az élet.” Sírva rogytak össze a páncélos bajnokok, kezükből csörömpölve hullott ki a szablya; némelyik az ujját kezd­te szopni, mások gügyögve ríttak az anyjuk után, megint mások csak kapálóztak tehetetlenül, merthogy elfeledték a járás tu­dományát.) Gondoltam, beidézem a Summariumból a dzsenn mentálnyelv bemutatását szolgáló Náim-anekdotát, hogy mindenki értse, miért van az, hogy a jannathinál mindenki lebénítja az ellenfelet. Játéktechnikailag a képességcsökkentést javaslom mellé, a mentálpróba -5-tel sokkal érdekesebb.

 

 

7 MP Kahír el Muhmed Isaba
Al-Ajur rejtőzködő dzsenn kalligráfusa

Íme, egy rejtőzködő “Nagy”, aki szava erejével simára törli bárki homloklebenyét. Nagy örömötökre nevesített, a Naplándzsát hozza-viszi, ahova kell.

 

VARÁZSHASZNÁLÓ/Varázsló, 4.szintű, Rend jellem, Pszi
Asztrológia II, Időjóslás, Térképészet II
F:4 A:9 M:10, NEMES NYELV

Semmi extra, tisztavérű dzsenn. Talán szokatlan lehet, hogy a kihívó nem HARCOS, hanem dzsenn varázsló, de így sztem sokkal érdekesebb, nem néhány vágást kockáztatunk, hanem mondjuk egy mulandóságot. Vannak persze más zaboláltan varázslatok, lehelet, zig-zag, stb, kinek-kinek érdeme szerint dedikál a kalligráfus.

Jelenbe kerülésekor célpont kalandozó elveszíti képességeit és képzettségeit a forduló végéig.
[állandó képesség] Amund kalandozók a harc előkészítés fázisban és az első harci körben nem célozhatják.
[harci képességegyszeri képesség] Hatalomszó akciólapként leidézhet egy varázslat akciólapot.

Itt megint visszatér a mentálnyelv, az ellenfél egy szál fizikumban fog ott állni a kihíváskor, fel tudnék soroli vagy 20 olyan kalandozót, aki ettől a laphatástól bizony összehajtogathatunk, de mivel tudom, hogy álmatlan órákat spórolnék meg vele, nem teszem. Az amundok pedig szépen várnak, míg a legfontosabb varázslatot frontemberi büntető nélkül, és akár védettben levő célpontra is irányíthatjuk – pl. a rinnák fedezékében hadováló amund főpapra. (azt értsük jól, hogy a hatalomszótól is elfordul azért, tehát nem azt tudja a képesség, hogy elforgás nélkül tüzel. -szerk.)

 

 

15 MP Farzin Shahruz Al Bahadur
Tisztavérű dzsenn, Al Abadana emírje, Náim leszármazottja

Már ketten is vannak a Naplándzsára. A mester és a tanítványa.  Jó, de melyik a mester? Hát ez.

 

HARCOS/VARÁZSHASZNÁLÓ Harcos/Varázsló, 7. szintű, Rend jellem, Pszi
Legendaismeret II, Politika II, Veszélyérzék II
F :10 A: 11 M: 14, TITKOS NYELVhatalomszó

Leidézése után Jelenbe kerülésekor játékosa Raktárába egy Naplándzsa kerül.

Mondom én, ha csatazajt hall, megy a kincseskamrába  a Naplándzsáért. Ilyenkor a csatazaj elhalkul, esetleg a “na jó, te velem vagy” hallatszik, innen-onnan.

[állandó képesség] A kalandozók visszaforgatás lépésben minden játékos legfeljebb 1 kalandozót forgathat éber helyzetbe.
[állandó képesség] Irányítója 2 MP-vel kevesebbért idézhet le cselezés akciólapot.
[állandó képesség] Irányítója pillanat időtartamú cselszövés akciólapjai rendelkeznek MÚLTIDÉZÉS-sel.

Első képesség: Náim családja nem szereti a kapkodást. Harcban is van visszaforgatás lépés, ami ugye a Naplándzsával igen kellemetlen, ott pl. egy 3 tagú csapatban az első körben senki, és a 2. körben is csak 1 kaller fog Farzin ellen cselekedni (normál esetben ez a csapat 2 kör alatt 6x cselekedhetne).

Második képesség: Cselezést 2-vel olcsóbban. Itt én 2 lapot kiemelnék: lappangó démon, félreugrás. Előbbit ugye 0-ért, utóbbit (Veszélyérzékkel) 1-ért.

Harmadik képesség: Én itt a védelmi pénz beszedése lapot emelném ki. Ezt Farzin nem játssza ki, de mivel tempót tapos, kevesen fogják ellene a sérültbe forgást választani, 8 alkalommal tud vele 3 aranyat termelni. Tisztogatót, illetve Ramiecort használnék erre a célra Farzin mellé. A múltidézhető telepítés is érdekes lehet bizonyos paklikba.

 

Szóval, ezeket akarták az amudok első szándékból eliminálni, nem sikerült – és nem csak ez…

MDani

 

Save