Az ötödkor hajnala

“Ki jő, ki sejlik?
Moccan a bozót dér hűst remegve
Acélfény rebben hold vörös árny
Századok hősi csatáit járt, ős-horpatag érc
Khyssani zászló, jobbjában martvasú kard
Pengéjén egy szó csak:
Hősdiadal”
 

Több mint húsz évezrede, az Ötödkor hajnalán hatalmas flotta futott be a mai Riegoy-öbölbe. A nyugati óceánt átszelő hajó-szörnyek a távoli Calowynről érkeztek, gyomrukból hószín sörényű, gleccserkék szemű harcosok özönlöttek elő. Hatalmasaik letisztult és kiforrott mágiája mellett az embernépek varázstudói barbár kontároknak tűntek csupán, anyrjaik nagyhatalmú égi pártfogók támogatását élvezték, akiket nem gyengített el a Kristályszférák elmozdulása, tábornokaik pedig egyetlen emberélet alatt elérhetetlen tapasztalatokkal rendelkeztek a háború művészetéről.

 

Yllath-Zorbal egyike volt ama ritkánál is ritkább parancsnokoknak, akik szárazon és vízen egyaránt mesterien értenek a hadvezetéshez. Az echranok nem mutathattak föl ilyeneket – az ő életük nem tartott olyan sokáig, hogy a hadművészet mindkét ágát kitanulhassák –, de a hódítók között sem akadt más hozzá mérhető. Ezért hárult őrá a feladat, hogy megindítsa az inváziót.
Hajói derült égből villámcsapásként bukkantak elő az óceán ködéből. Két nap különbséggel zárták el az Orka-öböl száját és a Burdûch torkolatát; két hét alatt megszállták a teljes közbeeső partvidéket, és nekiláttak a hídfőállások kiépítésének. Ekkorra persze már a birodalom is felocsúdott a váratlan csapás kábulatából, s minden mozgósítható erővel megpróbálta visszaszorítani őket a tengerbevisszaszorítani őket a tengerbe. Ha valaki letekintett a Köszörűhátról, nyugaton lángolni látta az egész láthatárt. Yllath-Zhorbal azonban egy borz szívósságával tartotta a hídfőket, míg be nem futottak a nyomában járó flották, egyik a másik után.
Akkoriban még csak négy koszorú volt a címerében, ki tudja, miféle távoli győzelmek emlékjeleként; így szerezte hozzájuk az ötödiket, a legnagyobbat és legfényesebbet. Serege csaknem felére olvadt a harc hónapjaiban, s a maradék is ereje utolját emésztette. A pihent csapatok épp időben érkeztek, hogy átvegyék tőle a háború dolgát; az Ötkoszorús Ármádia pedig pihenőre tért az általa hódoltatott városokban, hogy könnyű helyőrségi szolgálatban élvezze fáradsága gyümölcseit.
Raoul Renier: Végórán

egyedi ritkaságú Calowyni armadaparancsnok 5 MP
A megszálló kyr flotta generálisa
3. szintű HARCOS/VARÁZSHASZNÁLÓ Harcos/Varázsló
Rend jellem, Hajózás II, Taktika, Stratégia
F: 9 A: 7 M: 9 pszi (Összes forma)
[állandó képesség] Ha irányítójának egy kyr kalandozója sikeres
kezdeményező manőverben vesz részt, akkor
arra a kalandozóra kerül egy alapszint-jelző.
[egyszeri képesség] Harc manővert kezdeményezhet. Ha sikeres,
akkor éberen tér vissza Sorába, és irányítója
megszerezheti célpont építmény irányítását.

Gambit