A piramisok forradalma

A piramisok forradalma

Az amundot nem érdekelték a rinnák. Istene ébredése óta egy sajátos delíriumban élt. Egyszerre volt jelen földi porhüvelyénél és osztozott istene nagyságában a Kék Hold sugaránál. A profán világot a szentség fátylán keresztül látta, ez által minden más értelmet nyert számára. A megváltozott jelentésű dolgok egy része felértékelődött, mások elsikkadtak. Amhe-Ramun folyamatos jelenléte, olyan volt számára, mint tengerésznek az óceán morajlása.  A rítuspapnak semmi sem okozott nagyobb gyönyörűséget, mint megmerítkezni ebben a transzcendens ősóceánban. Eggyé válni az Istene akaratával. Nem is eggyé, magává;

Amhe-Ramunná válni!

Mikor pár napja maga elé szólította a hat-neb és megparancsolta neki, hogy pusztítsa el a férgeket, kik Amhe-Ramun földjét bitorolják, az számára olyan érzés volt mintha elismételne egy imát. A parancs se volt igazi ukáz. Nem hangzottak el buzdító szavak, nem volt egeket verdeső csatakiálltás, nem lobbant vad indulat a pap szemében. Máskor heves indulatokat szülő szíve egyenletes nyugalommal vert a magabiztosság dallamára. Elhangzott a szó, jöjjenek a tettek. A hosszú hallgatást most megtörik az élősködő parányok sikolyai. Az amund nép megint nagy lesz, méltó régi vad híréhez. Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot!…

Éppen itt tartott elmélkedésében, mikor az egyik Koplaló, aki a rinnákért volt felelős kizökkentette ideges krákogásával. A mélykék szempár a koszos, izzadt arcra vetült. A hajcsáron látszott, hogy valami nincs rendben a vadászattal. Az amund intett a szolgának, hogy szólhat. Amaz meghajtotta fejét a pap előtt és szemét lesütve, pátoszos hangnemben beszámolt az oázisban történtekről:

– Felséges uram! A fosztogató bevette magát az oázisba és nem tudjuk kihajtani onnan. Sok rinna elesett már mérgezett fegyvereitől és csapdáitól. Könyörgök, segíts szánalmas hangyáidon, kik arra sem méltók, hogy sarud alatt porladjanak el!

A kék tekintet elsötétült és a dzsad már érezte ez nem az ő ideje, és istenei végleg elfordultak tőle.

– Hapetek, hozzám! – visszhangozta zengve a sivatag a Kék Hold fényében úszó eleven bálvány szavait. –   Veled később számolok! – vetette oda foghegyről a homokban térdeplő Koplalónak Amhe-Ramun maga, miközben ment, hogy rajta üssön az utolsó fayumán a Taba el Ibarában.

És most jöjjenek a lapok!

Először egy igazi forradalmárt mutatok be, aki példakép lehet minden amund számára:

6 MP Kék hold rítuspapja

Mélysivatagi amund, Amhe-Ramun-hívő

PAP/Pap

4. szintű Halál jellem

Szférák: Halál, Lélek

Asztrológia, Démonológia, Vallás II

F:8 A:6 M:7

MANIFESZTUM

 

Az alap nagyon hasonlít a Templompiramisok szertartáspapjára. Komoly különbség csupán az MP/Szint, ami garantálja, hogy kalandozónk ne halhasson meg olyan egyszerűen.

 

[állandó képesség] Ha ostrom manőver során irányítója csapatába Rinnát is választ, akkor a sorelhagyó manőver ingyenes.

 

Nem kell várni az ostrom ingyenesítésre. Ellenfelünk önként fogja kezünkbe adni a kulcsot mikor megostromolja az Amhe-Ramun-szentélyünket vagy kitesszük az Azúr akarat neferjét és mehet is a hódítás. Spórolhatunk vele helyet a Jövőnkben.

 

[állandó képesség] Amhe-Ramun-hívő Pap kalandozók rendelkeznek MANIFESZTUM-mal.

 

Itt látszik, hogy kék szemű barátunk milyen komolyan veszi hivatását, igazi lánglelkületű ifjú! Lelkesedése a többi Amhe-Ramun-hívő papra is átterjed és elősegíti a Manifesztáció győzelmét.

 

Megvannak a szereplőink, most lássuk a cselekményt!

 

1 MP Rajtaütés a Taba el Ibarában

Taba El Ibara, Mélysivatag

– Homoki elf

– Amund PAP + Amund HARCOS

– Dzsenn/Dzsad + HARCOS

DP 3 AKADÁLYOK 4

 

A feltételek elég jellegzetesek. Itt nem fog labdába rúgni holmi pyar/kráni savó képű jöttment. A Mélysivatagban nem boldogulnak a lovagok. Ide helybéli kell, aki jól kiismeri magát a környezetben különben könnyen fűbe haraphat. Cserébe viszont komoly dicsőség jár egy jól sikerült rajtaütésért.

 

állandó képesség Az ellenfél 1 MP-vel olcsóbban oldhatja meg.

 

Nos ez még gondnak is tűnhet, de nézzük más szemmel a dolgot kicsit. Legalább egy kalandozót kiforgatok az ellenféltől és utána koncentrálhatok az ostromra.

 

Játékosa harc előkészítés fázisban is leidézheti, ha irányít homoki elf kalandozót. Ha így tesz,

akkor az első harci kör kezdetén minden ellenséges kalandozó elfordul, és az adott harci körben nem forgatható éber helyzetbe.

 

Emésszétek a dolgot…

Hisz ki tudna többet a Rajtaütésről a Taba el Ibarában, mint hegyes fülű, hosszú életű barátaink. Ezzel a lappal mesteri csapdát állíthat a magányos homoki elf bármelyik Mélysivatagba tévedt kalandozó csapatnak.

 

Köszönöm a figyelmet!

 

Akheron