A Koponyaszövetség vezére

Ughjorbagan mellékneve a Falánk, ami híven tükrözi ennek a hősnek a halhatatlansághoz vezető útját. A teremtés hajnala óta ő volt az első és egyetlen ork, akinek sikerült elsajátítania a nekromancia tudományát. Mágikus hatalma mindmáig példátlan az orkok között; segítségével szilárd szövetségbe kovácsolta össze valamennyi törzset a Quiron-tengertől északra. Ennek a hírhedett Koponyaszövetségnek csupán egyetlen célja volt: hogy egyengesse Ughjorbagan félistenné válásának útját.
Ughjorbagan rájött, hogy Orwella Átka miatt az orkok helyzete rokon vonást mutat fel a démonokéval, akiknek egyáltalán nincs lelkük; míg az orkoknak van ugyan, de nem halhatatlan. A fizikai halál tehát mindkettejük számára egyenértékű a végleges megsemmisüléssel. A démonok azonban potenciálisan halhatatlanok; és Ughjorbagant ennek a halhatatlanságnak a forrása érdekelte.

Arra a kővetkeztetésre jutott, hogy ezek a szörnyek rendszeresen és nagy mennyiségben fogyasztják az értelmes lények nyers életerejét. Megállapította, hogy minél hosszabb egy halandó természetes élettartama. annál több életerő lappang benne. Ha halhatatlanná akar válni, a démonok módszerét kell utánoznia. A démonok mágikus alapú metabolizmusa azonban összehasonlíthatatlanul hatékonyabban működött, mint az ő nekromanta módszerei. Így sokkal több életerőre volt szüksége, hogy elérje a halhatatlanságnak egy korlátozott formáját.

Hadba vezette a Koponyaszövetséget a velariumi elfek ellen. Iszonyú háború volt, talán a legvéresebb mindazok közül, amelyek ork és elf között valaha dúltak. Húsz esztendeig tartott a rettenetes öldöklés, és a velariumi elfeknek az írmagjuk is kiveszett. Ughjorbagan pedig húsz teljes esztendőn keresztül mindennap maga elé hozatott egy elf foglyot. Nem hadititkokról faggatta őket: feketelunir áldozótőrével elvágta a torkukat, kivérzett hullájukat szőröstül-bőröstül felfalta, sikoltozó lelküket pedig darabokra szaggatta és magába nyelte. Anyagi teste szikár volt és ösztövér, asztrálmása azonban dagadtra puffadt az elorzott életerőtől; olyan látványt nyújtott, mint valami rákosan burjánzó, üszkös daganat.

Célja elérésétől azonban még mindig messze járt, mert a szertartásnak negyven évig kellett volna folynia szakadatlanul; időközben azonban elfogytak a velariumi elfek, és a háború megtizedelte a Koponyaszövetség harcosait is. Ughjorbagan hordaszámra támasztotta föl öntudatlan aurakokként az elesetteket; fiait és unokáit-pedig a Quirontengertől délre élő törzsek közé küldte, hogy nyerjék meg őket ügye támogatásának, és Rehiar ellen készülődött.
Az elfnép ősi védelmezőinek, a Tizenketteknek az egyike azonban megelégelte Ughjorbagan működését, és maga szállt szembe vele. A nekromanta nem is remélhette, hogy szembeszállhat egy óelf rehynnel – a Koponyaszövetség kártyavárként omlott össze. A Falánk pedig a démoni síkokra menekült, ahová az óelf nem követhette; az őshonos fejedelmek befogadták, mert elismerték maguk közül valónak.
Summarium

mitikus ritkaságú <b><i>Falánk</i></b>Falánk 9 MP
A Koponyaszövetség vezére, ork nekromanta
4. szintű VARÁZSHASZNÁLÓ/Varázsló
F: 10 A: 8 M: 10 Démonológia II, Hadrend, Taktika
PORTYÁZÁS, IGAZ NÉV – Falánk Ughjorbagan
[állandó képesség] Alapszintje nőhet 7 fölé is.
[2egyszeri képesség] Irányítója Múlt paklijából egy célpont nem
nevesített ork kalandozó Jelenbe kerül élőhalottként.
[egyszeri képesség] Irányítója eldobhat kezéből 3 lapot,
ha így tesz, kap egy alapszint-jelzőt.

Képességei

A első képessége jól érzékelteti a kalandozó félistenné válásának útját. Kezdetben a Falánk csak egy nagyhatalmú nekromanta, ám ha nem állítják meg időben, előbb-utóbb legyőzhetetlenné válik (Teremtés kora mellett a beépített Szintlépései hamar eljutnak arra a pontra, ahol legfeljebb csak megmosolyog egy Naftacsapdát).

Feltámasztó képessége mellett a Dorani csontmester lelkes amatőrnek tűnhet csupán – igaz Ughjorbagan hatalma csak orkokra korlátozódik. De a kiegészítő kalandozóit elnézve úgy gondolom, erre nem lehet panaszunk: Falkaanya, Halál szülötte vagy a korábban megjelent Holdimádó anyasámán, Elveszett portyázó, mind elsőrangú célpont. Csak idő kérdése, hogy a paklinkat és toronyszintjeinket arrébb kelljen tolni az asztalon, hogy helyet csináljunk a kalandozóknak.

A harmadik képessége az alapszint nyerés mellett azt hivatott biztosítani, hogy kifogyhatatlan legyen a hulla-alapanyagunk. Bár a felesleges lapoktól is segít megszabadulni minket, érdemes elgondolkozni, hogyan lehetne az eldobott lapokból értéket kinyerni. A múlidézéses kártyák, mint a Begyakorolt döfés, a Korty vagy az Időtlen troll tálcán kínálja magát, de ha ostrom helyett a küldetésvonalat választjuk, a Csuklyás idegennel sem kell megvárnunk a forduló végét. Ha pedig biztosra akarunk menni, és nem minden fordulót -3 kézmérettel végigjátszani, meg vannak a módszerek, hogy a jelenbe kerülős laphatású vagy a már manőverezett kalandozóinkat önként beáldozzuk, hogy mindig legyen feltámasztani való célpont.

Játékstílus

A klasszikus szettes ostrom vonallal nehéz nagyon félre menni, de a Falánk nem feltétlenül a legagresszívabb pakli. Komoly nyomást tud kifejteni, és erős tempót diktál, de mindkét képessége mellett egyszeri jel szerepel, tehát ébernek kell lennie, hogy használhassuk őket – így egy roham pakli ellen könnyen lehet, hogy el kell engednünk néhány manővert, mielőtt sorra kerülünk.

Mivel a PORTYÁZÁS kulcsszó miatt nem leszünk híján az ostrom ingyenesítésnek, és nem is apró kalandozókat szeretnénk hullaidézni, így lehet a szett elemek sem annyira vonzóak. A kicsit kiváróbb játék biztosan neki kedvez, sőt, még az sem biztos, hogy ostromolni szeretnénk vele. Ha hűek akarunk maradni a nevéhez, nem elégszünk meg körönként egyetlen játékba csalt orkkal; Hadba hívás vagy Termékenység bálványa mellett helyezhetjük a hangsúlyt a minél több ingyen kalandozóra.

Összegzés

Összességében a Falánk nem csak erős, de sokoldalú kalandozó is. Rengeteg témával és lappal van összhangban, egyáltalán nem lepődnek meg, ha egymástól gyökeresen eltérő listák is egyformán életképesek lennének. Nyugodt szívvel állíthatom, hogy az orkok a 2016-os játékkörnyezet egyik meghatározó szereplői lesznek.

Gambit