A Birodalom visszavág

 

Thara-Neeth hebetje magabiztosan lépett a homoki elfek elé. A nyakában lévő, súlyos aranygalléron megcsillant a felkelő nap első sugara. Szája sarkában megvető mosoly bujkált: Lám-lám ott, ahol elbukott egy szobordémon és egy rítuspap, ő, a seregek egyszerű parancsnoka győzedelmeskedni fog. Dicsőség fogja övezni nevét, már életében Kheb-thueetet mintáznak róla és ha eljön halála pillanata Az Utolsó Test személyesen veszi magához a vérét. És ennél még sokkal többről is álmodozott, hisz Eatian, a homoki elfek királynője állt előtte legyőzötten. A nyertes lapokat minden jel szerint az amund hadvezérnek osztották, legalábbis ő ezt hitte.

 

Közben a Mindenek Anyja befejezte a szertartást. A bőre homokká változott szép lassan, feltünés mentesen. Arcát dacos fintorba rendezte, miközben belül sikoltva haldokolt a teste a pokoli fájdalomtól, amivel az átváltozás járt. ARamalQalb, a homoki elfek egyik legszentebb rituáléja, mely során testükből a víz és az életerő távozik egy mumifikált társuk corpusába. A borzalmas kínt, csupán a legkülönb harcosok és papok képesek elviselni, magát a varázslatot pedig jó, ha féltucatnyian képesek használni Földerdőben. Végeredményben a rítus után a célszemély homok szoborrá válik, legutoljára az agya és a szíve, így végig tisztában van a szenvedéssel. Ez a tényleges áldozat.

 

A Homok Szív áldozata

Abban a pillanatban, mikor a hebet megérintette az ujjai közt szétmálló homokkő arcot, a királynő szíve utolsót dobbant és a fekélyes daganatként terjeszkedő amund erődítmény falairól el kezdtek záporozni az oculisok nyílvesszői.A Köteles rendek felderítőitucatnyi szefert mészároltak le néhány perc leforgása alatt, de a hatalmas amund ármádia ellen ez mind kevésnek tűnt. Az átlényegült, isteni erő által megszállt harcosok, SingaHamaták módjára kezdték megmászni az égetett téglafalakat.

 

Mihelyt az elsők felértek a hadoszlop bástyájára, hatalomszavak vágtak véres rendet soraikba, majd feltűnt az ősi igék borzalmas gazdája. A Birodalom ökle, mint egy pokoli testbe zárt rémálom, úgy zúdította haragját és pallosa pengéjét a lángtekintetűek végetelennek tetsző hullámaira. Egy fertály óra se telt el, az amundok serege megtörni látszott Krán komor fekete szikláján. Megszámlálhatatlan sok halott feküdt a hadállás által közre fogott néhai oázis helyén. Nem temető volt ez már, vagy tömegsír, hanem egyszerű mészárszék. A Birodalom jött, látott és győzött.

 

Lassan a végéhez közeledünk a kampánynak, itt az ideje rálépni a gázpedálra!

 

3 MP A Köteles rendek felderítője

A Manifesztációs Háború kráni csapatainak oculisa, ranagolita

Harcos/Fejvadász

  1. szintű Halál jellem, Pszi

Mesterlövészet, Vakharc, Veszélyérzék

F:8 A:6 M:7

3/2 adja a kötelező ívét a kalandozónak, a 8-as fizikum kicsit karcsú, de ellenben a képzettségei hasznosak mind.

Ha játékosa irányít pyarroni kalandozót, akkor Jelenbe kerülésekor célpont toronyszint összes képességét semlegesíti a forduló végéig.

 Na már tudjuk miért nem jelzett a hadoszlop riasztója!

 

[egyszeri képesség] Fizikum próbadobást tesz. Ha sikeres, akkor egy célpont csatolt lapot nyílttá kell tenni.

És már azt is értem, hogy kerülte el a faldémonokat a kis ravasz. És hölgyeim és uraim hadd mutassam be a kiegészítő egyik nehéz fiúját!

 

 

6 MP A Birodalom ökle

Kráni ranagolita, gyűrűhegységi khatif

Harcos/harcos

  1. szintű halál jellem (szolga nyelv)

Pusztítás, Taktika, Vallatás

F:10 A:6 M:6

SZOLGA NYELV

6/5, itt is csak 1 Mp-vel drágább a khatifunk, mint a szintje. Továbbá törzsgyökeres kránihoz méltóan rendelkezik hatalomszóval, bár azt ki kell emelnem, hogy nem aquir!

 

[állandó képességharci képesség] Ha csapatában van másik kráni kalandozó, akkor kráni kalandozók támadóküszöbe nem csökkenthető.

10-es fizikuma mellett és ezzel a képességgel remek tuningolója lesz a csapatunknak.

 

[harci képességegyszeri képességelforgató képesség] A képesség aktivizálásának feltétele pyarroni kalandozó irányítása. Támadásdobást kell tennie. Ha sikeres, akkor célpont ellenséges kalandozó sebződik 2 szintet. Közelharci támadás akciólap leidézésének minősül.

A bontott sztárja lesz az úriember, a beépített ütés miatt minden pakliba helyet kap majd biztos vagyok benne.

 

Köszönöm a figyelmet

 

Akheron