Amund akadálylapok, csak keményen!

“A lépcsőház nyílásában felbukkant a két szobor. Az ütemes dübörgés tompadöbbenések sorává lett, amint a súlyos lábak már a homokot taposták.- Megérkeztek ezek is – sóhajtotta Vierre. Finom nyomással jelezte, merre fog kitörni. Ám a következő minutumban a két bálvány újfent mozdulatlanná dermedt. Az amund a teraszon előretartott kézzel állt, nyitott tenyerén festett jel virított.
~A bálvány-mester! – villant Vierre eszébe.
– Ő Numeeth hat-neb, Amhe-Ramun papja – harsogta a kráni; ezúttal cinkos gúny vegyült a hangjába: – Akad még tucatnyi címe és rangja, de azokat felesleges lenne elsorolnom.
A fajzat büszkén düllesztette mellkasát, mintha értené a pyarroni szót.”
//Dale Avery: A Renegát//

Sziasztok kártyások!

Az egyik lapbemutatóban megismerhettétek Hanameth szobrát. A szobordémonok, azaz a kheb-thueethkheb-thueethek fontos szerepet töltenek be az amundok társadalmában. Talán különös lehet, hogy egy konkrét amund pap szobra jelent meg így, bestiaként. Hogy ez teljesen érthető legyen, idézek a Renegát című remekmű függelékéből:
“A kheb-thueeth démonok általában ember mére­tűek, amundokat, vagy Amhe-démont formáznak. A köz-amund (hebet) az istenek követeinek, megteste­sülésének tartja őket, gyakorta imádsággal fordul hozzájuk, melyre a démon, a papok akarata szerint válaszol is. A nagyobb hatalmú kheb-thueeth démo­nokat kifestik, felékszerezik, olykor főpapok, neve­zetes amundok vonásaival ruházzák fel.”
Ez hát a magyarázat.

Igen ám, de a kártyában három nevesített Amhe-Ramun hívő pap is megjelent még a KK előtt.

Igazságos lenne-e, ha csak Hanamethet idéznénk így meg?

Nos, úgy gondoltuk, mindhárom egykori amund vezér megérdemel valamilyen módon egy kis tisztelgést. Kezdjük talán a bevezető idézetben említett bálványmesterrel, Numeeth hat-nebNumeeth hat-nebbel…

ÁLLJ!

Mi az a “bálvány-mester”?

Ők azok a nagyhatalmú amund papok, akik képesek uralni a szobordémonokat. Mondjuk pl. ez is:

5 Mp Bálványmester
Mélysivatagi amund, Amhe-Ramun-hívő
PAP/Pap
2. szint Halál jellem, Szférák: Halál, Lélek
Démonológia II, Élettan, Vallás
F: 8, A: 6, M:7
MANIFESZTUM

Barátunk határozottan borzalmas paraméterekkel rendelkezik, bár a fizikuma paphoz képest elég nagy. A képzettségei alapvetően a bálványok mozgatásáról szólnak. A Manifesztum ebben a kiegben széria tartozék. De 5/2-es arány mellett valamit nagyon tudnia kell. És tud is. Sőt, megkockáztatom, az amund paklik egyik alap lapja lesz!

[állandó képesség] Irányítója amund démon bestiáinak támadóküszöbe 1-gyel nő.
[állandó képesség] Irányítója amund démon bestiáinak semlegesítésének MP-igénye 1-gyel nő.
[elforgató képesség] Irányítója Múltjából visszavehet Kezébe egy amund démon bestiát.

Az amund démon bestiák általában nem támadnak rosszul, kivéve talán a régi Ankhe-TueethAnkhe-Tueethet. (Régit mondtam… ejnye Xinaf, de elszóltad magad…) Nos, velük még jobban fognak, mivel ez egy nem neves lap.
Aki Fayuma tábor láttán kényelmesen hátradőltek, azok most felpattanhatnak, mivel 3 mp-ért már kevésbé mókás az amund dögök semlegesítése. És ráadásul még elfogyni se fognak. Oké, ehez be kell forgatnunk a bálványmesterünket, de szerintem kevesen szeretnek egy ilyen drága és törékeny kalandozóval veszélyes manőverekbe kezdeni.

De térjünk vissza Numeeth barátunkra!

1 MP Numeeth Hat-Neb szobra
BESTIA 
A Kékarcú hat-nebjét ábrázoló amund szobordémon, kheb-thueeth
SZÁM: 1 TÁMADÁS: 10 SEBZÉS: 3
MEGELEVENEDŐ-ként aktivizálható, ekkor elforgatási költségként csak MANIFESZTUM-mal rendelkező kalandozó forgatható el.
[egyszeri képesség] Kalandozóhoz csatolt célpont akadálylap megsemmisül.

Akkor kezdjük is…
Egyrészt, 1 mp-ért pofátlanul olcsó. Főleg, ha kis barátja eléri, hogy igen drága legyen semlegesíteni. Gyakorlatilag ez egy 1/3-as ütés az amundjainknak. Ez pedig már önmagában jó.
Másrészt megoldja a bosszantó hátasokat, sőt, ha valaki elég botor, hogy AKADÁLYOK kulcsszót adjon egy kalandozónak, a rá csatolt lapotól is megszabadít, méghozzá ingyen.

Már csak egy neves amund pap maradt ki a régmúlt idők nagy nevei közül. Nézzük hát a Kékarcú isteni helytartójának szobrát. A szobrot, amit gyűlölni fognak ellenfeleink, amik neves hősök tömegének fogja közvetve vagy közvetlenül a halálát okozni. Íme, a rettegett Azhanud Azhanud szobra! *dobpergés*

2 Mp Azhanud szobra
BESTIA
A Kékarcú helytartóját ábrázoló amund szobordémon, kheb-thueeth
SZÁM: 1. TÁMADÁS: 11. SEBZÉS: 4.

Most páran biztosan boldog mosollyal azt hittétek, hogy ezt a lapot is megkapjátok egyben, de a helyzet az, hogy az isteni helytartó szobra rendkívül sokrétű.
Láthatóan kicsit magasabb ligában játszik, mint egy mezei hat-neb szobra, 1-11-4-es értékei önmagukban hatásosnak tűnnek, 2 mp-ért. (Ami könnyen lehet ennél kedvezőbb is.

Sebzése nem csökkenthető.

Kezdődik a durvulás. Nem védenek a vértek, nem véd a fájdalom kizárásafájdalom kizárása sem. Akit ez a több tonnás monstrum megüt, az megszenvedi.

Sebzése 1-gyel nő, ha játékosa irányít MANIFESZTUM-mal rendelkező kalandozót.
MEGELEVENEDŐ-ként aktivizálható, ekkor elforgatási költségeként csak MANIFESZTUM-mal rendelkező kalandozó forgatható el.

Szóval, ha megelevenedőként játszuk, akkor máris 1-11-5. Amit nem lehet csökkenteni. Egy ilyen egy csapással üt agyon meglehetősen nagy neveket, pl. AlephAleph, SnilSnil, Eirryn Cwylhass LyennaraEirryn Cwylhass Lyennara, stb. De nem örül neki az Opálhajós Opálhajós vagy Oquicorr Oquicorr sem.

[2állandó képességegyszeri képesség] Célpont játékos kalandozói nem gyógyíthatóak a forduló végéig, ha játékosa irányítja Az utolsó testet.

Még nincs vége?
Nincs. Az amundos pakli egyik tömegpusztító fegyvere lesz ez a lap, és nem feltétlenül a jó paraméterek miatt. Gyors hatásként aktivizálható képességként letiltja a gyógyulást. Nem elég, hogy nem védenek a vértek, utólag sem tudjuk kozmetikázni a végeredményt. Az utolsó test viszont kell hozzá, ezért nem lesz minden verekedős pakli alapja.(Ami nem is baj!)

[egyszeri képesség] Csatolva marad. NYÍLT LAP lesz és MANIFESZTUM-ot kap.

A Manifesztáció közeleg. A 23 mp azonban elég sok. Nos, így eggyel kevesebbre lesz szüksége. Ezen túl akár arra is használhatjuk, hogy erőt fitogtassunk, és kétszer is meggondolja az ellen, el akar-e indulni oda, ahol ez a jóképű bácsi vár rá…

Azt hiszem, mindent elmondtam, és ez a cikk sem lett kifejezetten rövid.

Mindent?

Igen, tudom, említettem valami halvány utalást arra nézve, hogy lesz új Ankhe-Tueeth.
Na jó, igazatok van, tényleg lesz új.

2 MP Faldémon
Amund démon rajzolat, Ankhe-Thueeth

Mik is azok a faldémonok?
Voltaképpen hieroglifák, amelyek az asztrál síkon lakó lényt (gyakorlatilag asztráldémont) kötnek egy adott helyhez. Ezek az asztrális síkon támadnak, így csúnyán fogalmazva, az áldozat jó eséllyel azt se tudja, mitől halt meg. Hogy is néz ez ki a kártyán? Igyekeztünk visszaadni a régi lap hangulatát.

CSAPDA-BESTIA
SZÁM: 2. TÁMADÁS: 8. SEBZÉS: 1-2.
Támadásai ellen nem érvényesülnek páncélok/pajzsok.
Ha játékosa irányít amund kalandozót, akkor SEBZÉS-e 2.

Döntsétek el ti, sikerült-e. A lap különlegessége amellett, hogy csapda is, hogy nem Amhe-Ramun hívőre vagy MANIFESZTUM-ra hivatkozik, hanem amundra. Szóval a vaskezű szerelmesei immáron több formátumon is élvezhetik a falrajzolatok áldásos (?) hatását!

Ezek után talán egészen új megvilágításba kerül a sokat emlegetett Az utolsó test, és az ő megszakítólag harcba aktivizált démonai…

Ne feledjétek, már csak pár hét van a bontott versenyig. Április 28.-án pedig igencsak szerencsésnek érezheti magát, aki bebont párat ezekből a szörnyetegekből!

Üdvözlettel:
Xinaf

U.I.: Az itt bemutatott amund démonok három ritkasági kategóriát ölelnek fel. Lehet tippelni, melyik milyen ritkaságú lesz!